Hur blir man guide på en SMC-resa?

Kan du tänka dig att planera resrutter, boka färjor och boenden? Kan du engelska eller andra språk? Vill du erbjuda sällskap åt knuttar som inte vill åka ensamma? Vill du ge tips som en kunnig reseledare och vill du förmedla nya vänskaper? Har du rutin från egna resor som du vill dela med dig till andra?
Då kanske du skulle kunna bli en guide åt SMC Travel.

Vill du bli guide för SMC-resor? Kontakta oss via e-post till kansliet eller telefon 0243-669 70

 

En guide har

• En idé om en reseupplevelse på MC som han/hon vill dela med sig av till andra.
• Lust och förmåga att planera och budgetera rutter, boenden, färjor/tåg
• Gedigen erfarenhet från utlandsresor på MC.
• En del tekniska kunskaper, till exempel att demontera ett hjul
• Viss kunskap om sjukvård/första hjälpen
• Goda körkunskaper, önskvärt om han/hon genomgått SMC School
• Kommunikativa ledaregenskaper
• Förmåga att hantera konflikter konstruktivt
• Kunskaper att göra sig förstådd på minst ett europeiskt språk utöver svenska.
• Social kompetens, bland annat förmåga att hantera excentriska personligheter.
• Auktoritet och integritet


En guide är
• Rutinerad motorcyklist
• Nyfiken på platser och människor
• Stolt och lojal SMC-medlem
• Ödmjuk inför uppdraget
• Målmedveten
• Prestigelös

En guide får
• Lägga ner mycket tid på planering
• Vänner för livet
• Ris och ros från resenärer
• Slitage på sin motorcykel
• Viss kostnadsersättning (traktamente och reseersättning)
 • Delta i möten och utbildning arrangerad av SMC

Våra inträdeskrav
För att få genomföra en resa i SMC Travels regi ska en skriftlig beskrivning, inklusive ekonomisk kalkyl och bilder,  av resan presenteras för SMC.  Den som aspirerar på att bli guide ska också  vara beredd att muntligt presentera sig själv och sin reseidé för SMC. 

Råd och riktlinjer för SMC Travels guider       

Etablera en resa
• Identifiera syftet
• Identifiera målgruppen
• Planera genomförande
• Planera tiden med marginal
• Planera alternativa genomföranden
• Budgetera kostnader med marginal
• Budgetera täckning för alternativen
• Dokumentera budget och planering
• Bedöm en attraktiv prisbild för målgruppen
• Avgör vad vill du satsa av egen tid

Genomförande
• Boka resurser i tid (färjor, tåg, boende)
• Ta direkt kontakt, utöver dokumentation via e-post
• Följ upp så att aktiviteter genomförs
• Räkna med brister och missförståelse av kommunikationen
• Följ upp igen och stäm av
• Inta en professionell hållning till deltagarna i din resa
• Du är SMC inför gruppen
• Fatta beslut och gå vidare
• Inse att du aldrig kan bli vän med alla du möter
• Utvärdera resan  

Ladda ner guidebeskrivning som pdf-fil. 


Vill du bli guide för SMC Travel? Kontakta SMC.s kansli. 


Underbara naturupplevelser får man på köpet som guide. 


Vänner för livet garanteras också för guiderna.