Hur blir man guide på en SMC-resa?

Grundidén med SMC-Travel är att en SMC-medlem har en resa den vill visa för andra SMC-medlemmar. Som guide får man ingen lön, men traktamente och kostnader betalda. Resan planeras och genomförs av guiden. SMC hjälper till med administration och hanterar ekonomin kring resan. Från att medlemmar anmält sig och betalat sin resa är det guiden som har all kontakt med deltagarna.

Vill du bli guide för SMC-resor? Kontakta oss via e-post till kansliet eller telefon 0243-669 70

 

Våra inträdeskrav

För att få genomföra en resa i SMC Travels regi ska en skriftlig beskrivning, inklusive ekonomisk kalkyl och bilder, av resan presenteras för SMC. Den som aspirerar på att bli guide ska också
vara beredd att muntligt presentera sig själv och sin reseidé för SMC.

En guide har

 • En idé om en reseupplevelse på MC som han/hon vill dela med sig av till andra.
 • Lust och förmåga att planera och budgetera rutter, boenden, färjor/tåg

 • Gedigen erfarenhet från utlandsresor på MC.

 • En del tekniska kunskaper, till exempel att demontera ett hjul
 • Viss kunskap om sjukvård/första hjälpen

 • Genomgått SMC Schools kursprogram steg 1-4

 • Kommunikativa ledaregenskaper

 • Förmåga att hantera konflikter konstruktivt

 • Kunskaper att göra sig förstådd på minst ett europeiskt språk utöver svenska.

 • Social kompetens, bland annat förmåga att hantera excentriska personligheter.
 • Auktoritet och integritet

En guide är

 • Rutinerad motorcyklist

 • Nyfiken på platser och människor
 • Stolt och lojal SMC-medlem

 • Ödmjuk inför uppdraget

 • Målmedveten

 • Prestigelös

En guide får

 • Lägga ner mycket tid på planering
 • Ris och ros från resenärer

 • Slitage på sin motorcykel
 • Viss kostnadsersättning
 

Etablera en resa

 • Identifiera syftet

 • Identifiera målgruppen

 • Planera genomförande

 • Planera tiden med marginal

 • Planera alternativa genomföranden

 • Budgetera kostnader med marginal

 • Budgetera täckning för alternativen

 • Dokumentera budget och planering

 • Bedöm en attraktiv prisbild för målgruppen
 • Avgör vad vill du satsa av egen tid
 

Genomförande

 • Boka resurser i tid (färjor, tåg, boende)

 • Ta direktkontakt med deltagare, utöver dokumentation via e-post

 • Följ upp så att aktiviteter genomförs

 • Räkna med brister och missförståelse av kommunikationen
 • Följ upp igen och stäm av

 • Inta en professionell hållning till deltagarna i din resa

 • Du är SMC inför gruppen

 • Fatta beslut och gå vidare

 • Inse att du aldrig kan bli vän med alla du möter
 • Få vänner för livet
 • Utvärdera resan

Ladda ner guidebeskrivning som pdf-fil. 


Vill du bli guide för SMC Travel? Kontakta SMC.s kansli. 


Underbara naturupplevelser får man på köpet som guide. 


Vänner för livet garanteras också för guiderna.