SMC Opinion

Vårt arbete med att påverka politiker och myndigheter både här hemma i Sverige och internationellt har en lång historia och vi är lika pigga på att fortsätta det arbetet för sveriges motorcyklister.

SMC har i 60 år arbetat för att påverka politiker och myndigheters beslut på för en bättre och säkrare vardag för oss motorcyklister. Ofta har SMC varit den enda som drivit motorcyklisternas talan. Det har lett till besparingar för plånboken, rimliga fordonsregler och säkrare trafikmiljö för oss på motorcykel. SMC har jobbat för att skapa ett bra samarbete med försäkringsbolag som gett bättre anpassade MC-försäkringar.

Det finns många frågor som vi arbetar med och det dyker ständigt upp nya frågeställningar och utmaningar som rör framtiden, som säkerhet, miljö, ekonomi och infrastruktur. SMC skapar  aktiviteter som ökar gemenskap och fortbildningar så som resor, träffar och kurser. Här kommer 

Vi på SMC har i många år fört ett framgångsrikt opinionsarbete för att ge oss hojåkare en säkrare och trevligare mc-vardag. Några exempel på vårt politiska arbete inkluderar:

1. Att arbeta för rättvisa regler i trafikförsäkringen som omfattar motorcyklar.

2. Att verka för att öka motorcyklisters säkerhet genom att främja synlighet i trafiken och olika trafiksäkerhetsinitiativ.

3. Att genomföra mobilitetstester för att påvisa motorcyklar som ett effektivt transportmedel i stadstrafik.

4. Att agera i politiska frågor som berör motorcyklister på EU-nivå. Exempelvis genom att opponera sig mot förslag som skulle innebära strängare regleringar för motorcykelägare och försvåra reparationer.

Vi bedriver opinionsarbete både nationellt och internationellt för att påverka beslut som rör motorcyklismen. Genom ditt medlemskap i SMC är du även en del av FEMA, som har kontor i Bryssel, vilket förstärker vår röst i hela Europa.