HETAST JUST NU

Anmäl olycka på väg

Har du råkat ut för en olycka eller tillbud på MC eller moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete? En nationell databas har skapats men ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten.

SMC Travels resor 2020

Vill du ha något riktigt kul att se fram emot? Då ska du boka en SMC-resa. En sån upplevelse ger både vänner och minnen för livet! Nu finns 2020-års reseprogram färdigt. Läs och boka ett MC-äventyr med oss!


SMC School 2020

Att gå en kurs är bland det roligaste och mest lärorika man kan göra som motorcyklist. SMC anordnar kurser med ett utbildningskoncept tilldelats MC-tillverkarnas egna kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.

Nyheter i MC Sverige

FIM Rallyt flyttas fram till 2021

2020-03-28 Under rådande omständigheter (Covid-19) har den 75 upplagan av FIM Rally flyttats fram till nästa år. Italien står kvar som värdland och välkomnar motorcyklister till Foligno 2021. Anmälda deltagare kommer att återbetalas och kontaktas av kansliet. Klicka på rubriken för att läsa mer om beslutet. � L�s mer

Nytt beslut från regeringen om deltagarantal

2020-03-27 Vid pressträff idag 27 mars kl 13.30 informerade regeringen om att man begränsar antalet deltagare för allmänna sammankomster till 50 personer från tidigare 500 personer för att förhindra smittspridning. Såväl statsministern som Folkhälsomyndigheten påtalar individens ansvar att följa rekommendationer och regler bland annat genom att undvika alla former av icke-nödvändiga resor. Det får en stor påverkan på stora delar av SMCs verksamhet, framför allt inom School och Sport. SMC har idag inget svar på hur vi hanterar alla frågor från distrikt, instruktörer, träningsledare och medlemmar som blir en direkt följd av detta. Arbetet har redan påbörjats och kommer att fortsätta under helgen, på flera plan. Så snart vi har klara besked kommer det ut på SMCs hemsida. � L�s mer

SMC byter affärssystem

2020-03-26 SMC har under lång tid arbetat med att genomföra ett utbyte av IT struktur med bland annat ett nytt medlemsregister och ekonomisystem. Det skulle ha varit i drift i slutet mars 2020. På grund av rådande omständigheter i samhället har projektet blivit försenat. SMC arbetar vidare i högsta möjliga takt för att få detta klart. Förseningen kan medföra att vissa utlovade funktioner inför årets kursverksamhet saknas till en början. � L�s mer

Skydda motorcyklisternas data

2020-03-26 FEMA har svarat EU-kommissionen i en konsultation om riktlinjer för åtkomst till data från motorfordon. FEMA anser att man glömt bort MC då man diskuterar fordon och kräver att motorcyklisterna ska inkluderas i riktlinjer för data vad gäller motorfordon som publicerades av European Data Protection (EDPB) Board i februari i år. � L�s mer

Corona-konsekvenser för SMC Weekend-Årsmöte, Travel, School och Sport 25 mars

2020-03-25 Corona-viruset har i allra högsta grad redan påverkat SMCs verksamhet på många plan. Vi har tidigare berättat att årsmötet och SMC Weekend flyttats fram till obestämt datum från 15-17 maj i Båstad. I vår resebyrå SMC Travel har vi ställt in sju resor den senaste veckan. Eftersom MC-säsongen startar inom kort får vi samtidigt många frågor från medlemmar om vad som gäller. Här kommer kort information från kansliet utifrån vad vi vet idag. � L�s mer

Ny standard för mc-skyddskläder

2020-03-23 Äntligen har beslut fattats om en ny standard för personlig skyddsutrustning för motorcyklister. Standarden handlar om att skapa ett nytt testförfarande för utrustningen och en märkning som vägledning för konsumenterna. Det finns, precis som tidigare, inga krav att använda skyddskläder även om det är något nästan alla motorcyklister gör. � L�s mer

Information från kansliet

2020-03-20 Riksstyrelsen har noggrant analyserat den nya situation som vi alla befinner oss i. Styrelsen beordrar kansli och uppmanar samtliga distrikt att iaktta de riktlinjer och rekommendationer som samhället meddelar. SMC har en bred flora av arrangemang som är väsensskilda. De måste bedömas individuellt enligt bland annat rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och då det gäller SMC Sport från Svemo (Riksidrottsförbundet). Då det gäller SMC Travel gäller UDs rekommendationer. � L�s mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20 mars

2020-03-20 Protokollet från senaste styrelsemötet finns nu att läsa här. � L�s mer

Trafikverket drar ner på provverksamheten

2020-03-20 Nu har corona-viruset även drabbat Trafikverkets förarprovsverksamhet. Trafikverket drar ner på både kunskaps- och körprov för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda kunder och medarbetare. Om du inte har tid för uppkörning måste du vänta med att boka prov för A till 4 maj. Alla teoriprov i Stockholm city ställs in t o m 30 april. Trafikverket uppmanar alla som är sjuka eller uppvisar sjukdomssymptom att avboka tiden för prov och fotografering. � L�s mer

SMC fick lovord i Sveriges riksdag

2020-03-19 Under en debatt i riksdagen om tillgång till olycksdata svarade infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) på en fråga från Thomas Morell (sd). Både ministern och riksdagsledamoten lovordade under debatten SMCs arbete och kursverksamhet. Det är få MC-organisationer i världen som har uppnått så stor respekt hos sina politiker som SMC där ansvarig minister rekommenderar alla som MC-förare att bli medlem. SMCs trafiksäkerhetsarbete baseras på statistik, fakta och forskning, vilket är orsaken till att SMC uppvaktat politiker sedan vi utestängts från STRADA. SMC kan vara stolta över verksamheten som får uppmärksamhet i detta sammanhang! � L�s mer

Din lokala handlare behöver dig

2020-03-19 Moped- och MC-branschen är inte bara vi som kör hoj utan också dess handlare och återförsäljare. När vi nu är mitt i en kris, som hela Sverige just nu är, kan du som kundgöra en hel del för dessa entreprenörer. Våren är högsäsong för MC-branschen, men just nu står det mesta stilla. Passa på att stödja din lokala MC-handlare genom att besöka deras hemsidor, kontakta dem för att beställa de tillbehör du ändå snart kommer att behöva och om du planerar att köpa en ny eller begagnad moped eller MC – gör det redan idag. Ring handlarna för att se hur de kan lösa en provkörning, trots nya besöksvanor. � L�s mer

SMC välkomnar skärpta krav vid trafikbrott

2020-03-18 SMC har idag svarat regeringen på en remiss om skärpt lagstiftning i samband med trafikbrottslighet. Det är bra att samhället sänder en tydlig signal att dessa brott inte tolereras. Detta är en fråga som SMC lyft under många år eftersom en tredjedel av dem som dödats på tvåhjulig MC har gjort sig skyldiga till grova trafikbrott. En skärpt lagstiftning ger verktyg till polis och domstolar att agera konsekvent mot rattfylleri, olovlig körning och upprepad svår trafikbrottslighet. Samtidigt poängterar SMC i remissvaret att det krävs fler åtgärder som till exempel fler trafikkontroller för att öka risken att faktiskt kunna bli dömd för dessa brott samt missbruksbehandling för att avsluta ett beroende. Nu hoppas SMC att de skärpta kraven införs enligt tidplan 1 januari 2021. � L�s mer

Så hanterar SMC corona-viruset

2020-03-17 I likhet med resten av samhället påverkas SMC av corona-viruset. Det handlar om personal, förtroendevalda, distrikt, instruktörer, guider, resurser och alla som planerat att delta i verksamhet inom SMC som är planerad i Sverige och andra länder under 2020. SMC följer regeringens och myndigheternas direktiv för att stoppa smittspridningen. Här följer en aktuell beskrivning av hur SMC hanterar situationen. Som alla vet går utvecklingen snabbt och ingen kan förutse vad som händer ens inom den närmaste veckan. Därför kommer sannolikt SMC att återkomma med ytterligare information om läget. � L�s mer

STRADA-debatt i riksdagen

2020-03-17 Flera riksdagsmän har uppmärksammat SMCs pressmeddelande om utestängningen från statistiksystemet STRADA dit polis och sjukvård rapporterar alla trafikolyckor. Thomas Morell (sd) har ställt en interpellationsfråga som ska debatteras idag med infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Mikael Larsson (c) har ställt en skriftlig fråga till ministern. Är du intresserad kan du följa debatten live från riksdagen i eftermiddag. � L�s mer

Vad säger egentligen hastighetsmätningar?

2020-03-10 Trafikverket har nyligen presenterat en rapport som behandlar hastighetsmätningar av motorcyklar under 2019. Resultatet – hastighetsindex- säger egentligen inget mer än att det inte går att uttyda några förändringar jämfört med tidigare år. SMC har studerat rapporten noga eftersom motorcyklisternas hastighetsöverträdelser lyfts i olika sammanhang. Rapporten visar att Trafikverket inte mätt hastigheten hos personbilar och motorcyklar på samma platser, med olika mätmetoder och olika tidsintervall. Då går det inte att dra några slutsatser anser SMC. � L�s mer

Säkerhetskulturen bland motorcyklister ger färre olyckor

2020-03-09 Nu visar statistiken att Sveriges motorcyklister uppnått etappmålen i Nollvisionen. Genom att bygga en egen säkerhetskultur minskade MC-ägarna dödstalen med 40 procent sedan 2018. Motorcyklisterna har lyckats med det omvärlden påstod var omöjligt och dessutom finansierat detta i stort sett på egen hand konstaterar Sveriges MotorCyklister, SMC i ett pressmeddelande idag. � L�s mer

MC-och mopedförsäljningen ökar!

2020-03-05 Registreringsstatistik från Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, visar på rekordsiffror under årets två första månader. Nyregistrering av motorcyklar har ökat med 45 procent medan mopedförsäljningen ökat med 130 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av eldrivna mopeder har ökat med 112 procent jämfört med årets två första månader 2019. En snöfri vinter i stora delar av landet, ökat behov av smarta pendelfordon samt en välbesökt MC-mässa i Göteborg är de troliga förklaringarna till att man köpt hoj tidigt i år. En härlig utveckling som vi på SMC gläds åt. � L�s mer

Orimligt att stänga ute trafiksäkerhetsorganisationer från statistiken!

2020-02-27 Sveriges MotorCyklister, SMC, driver trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i Sverige. Verksamheten finansieras av medlemmarna själva genom medlems- och deltagaravgifter. Tusentals engagerade motorcyklister i hela landet arbetar ideellt för att bidra till att färre ska dödas och skadas på MC. Arbetet vilar på statistik, fakta och forskning. Igår stängde Transportstyrelsen ut SMC och i stort sett alla som arbetar med trafiksäkerhet i landet från att ta del av olycksstatistik. Det rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete. � L�s mer

MC- och mopedstölderna minskar

2020-02-24 Stölder av motorcyklar och mopeder har minskat sedan 2006 visar statistik från Larmtjänst. Totalt stals 1 341 motorcyklar och 3 499 mopeder under 2019. Knappt hälften, 48 %, av motorcyklarna återfanns jämfört med 36 % av mopederna. Ser man på enskilda märken återfinns bara en fjärdedel av stulna HD. En knapp tredjedel, 29 %, av motorcyklarna och mopederna stjäls i Stockholm. Varje stöld är något vi MC-ägare vill undvika. Som ägare är det framförallt du som kan förebygga att stölderna sker. � L�s mer

Vad hände i SMC under 2019?

2020-02-20 2019 har varit ett händelserikt år som präglats av en het debatt om sänkningar av hastigheter, allvarliga trafikbrott och sjunkande olyckstal. SMC storsatsade och skickade ut en handledning om hur vägar och gator kan bli säkrare för MC och moped till väghållare och entreprenörer. Många deltog i kurser och gruskurserna . Resorna fortsätter att locka resenärer. I slutet av varje verksamhetsår skriver SMC en verksamhetsberättelse som redovisas i MC-Folket. Läs och fundera över hur mycket arbete som görs med hjälp av ideella krafter runt om i hela landet. Ett stort tack till alla som gör det möjligt för oss att fortsätta kämpa för motorcyklismen i Sverige! � L�s mer