HETAST JUST NU

Anmäl olycka på väg

Har du råkat ut för en olycka eller tillbud på MC eller moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete? En nationell databas har skapats men ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten.

SMC Travels resor 2019

Vill du ha något riktigt kul att se fram emot? Då ska du boka en SMC-resa. En sån upplevelse ger både vänner och minnen för livet! Nu finns 2019-års reseprogram färdigt. Läs det och boka ditt livs semester.

SMC School 2019

Att gå en kurs är bland det roligaste och mest lärorika man kan göra som motorcyklist. SMC anordnar kurser med ett utbildningskoncept tilldelats MC-tillverkarnas egna kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.

Nyheter i MC Sverige

Spar tid och pengar - kör MC eller moped!

2019-06-20 Boende i Stockholmsregionen kan spara mycket tid och pengar genom att pendla med motorcykel och moped istället för bilen. Det visar ett test som genomfördes på sträckan Vallentuna-Stockholms city måndag 17 juni. Väljer du att köra motorcykel istället för bil sparar du 40 minuter och över 600 kronor i parkeringsavgifter och trängselskatt varje dag samtidigt som du får en lägre bränslekostnad. Elmopederna och elcykeln som deltog i testet körde de tre milen lika snabbt som bilen. För Sveriges MotorCyklister, SMC visar testet ännu en gång att våra växande städer bör se MC och mopeder som en del av lösningen på trängselproblem och stimulera användningen av alla tvåhjuliga fordon; cykel, moped och motorcykel. � L�s mer

Åtgärder för att minska olyckor på Slingerbulten

2019-06-19 Väg 257 mellan Rosenhill (väg 225) och Tungelsta, även kallad Slingerbulten, är den väg där det sker mest MC-olyckor i landet (10 döda, 85 allvarligt skadade och 219 måttligt/lindrigt skadade 2004-2018) vilket beror på mycket MC-trafik, höga hastigheter, mycket trafik och en vägmiljö anpassad för personbilar. Trafikverket har nu beslutat att genomföra ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på en del av Slingerbulten. Redan nu har vissa delar fått sänkt hastighet från 70 km/tim 60 km/tim. Övriga åtgärder kommer att påbörjas i september och målet är att det ska vara klart innan årets slut. � L�s mer

SMC välkomnar nya certifierade instruktörer!

2019-06-19 Varje år så examineras nya instruktörer inom SMC. De kommer från våra distrikt där de har gått som aspiranter. Examinationen skedde i Västerås av SMC:s examinations team. Samtidigt utbildade SMC nya examinatorer. � L�s mer

Stockholms stad utreder MC i bussfiler

2019-06-05 Trafiknämnden i Stockholms stad beslutade i maj 2019 beslutades att man ska studera effekterna av att MC trafikerar i bussfiler innan man kan besluta om motorcyklar kan tillåtas på fler platser. Samtidigt ska man se hur busstrafiken påverkas av taxi. Idag är MC tillåten i 16 av totalt 249 bussfiler. Frågan hade lyfts av Mikael Valier (kd), Cecilia Brink (m) och Patrik Silverudd (l). SMC Stockholm har självklart erbjudit vårt stöd i utredningen. Trafikkontorets utredare har också bjudits in till mobilitetstestet som genomförs 17 juni från Vallentuna till Stockholms city. Då kommer bland annat två motorcyklar att delta där en kör i bussfil medan den andre kör i köerna. SMC Västra Götaland har också ansökt hos Länsstyrelsen om att få köra MC i bussfiler under en testperiod. SMC hoppas på att både kommuner och Trafikverket tillåter detta som är oerhört viktigt för vår säkerhet! � L�s mer

Vägar med MC-förbud i Tyskland

2019-05-28 I Tyskland finns ett antal vägar där motorcyklar inte får köra. Det kan handla om totalförbud, förbud under helgerna, vissa veckodagar eller nattetid. Vägarna stängs efter begäran från boende och orsakerna är dels buller, dels höga hastigheter. Ska du köra i Tyskland kan det vara bra att veta var vägarna finns. Självklart är det viktigt att respektera boende genom att inte bullra i onödan eller köra i höga hastigheter i städer och byar - både i Sverige, Tyskland och andra länder. � L�s mer

SMC i riksdagen

2019-05-15 Tisdag 14 maj höll Jesper Christensen och Maria Nordqvist ett uppskattat seminarium om motorcyklar och trafiksäkerhet för Riksdagens Trafikutskott. På kvällen kördes ledamöterna med buss till Gillinge trafiksäkerhetscenter för att själva få köra MC, moped och åka veteranbil. Instruktörer från SMC Stockholm var värdar för MC-åkarna. Lärare från Dalens Trafikskola gav nybörjarna grundläggande tips. MHRF erbjöd turer med veteranbilar. Daltons MC grillade hamburgare och serverade fika till alla deltagare. Tillverkarna i McRF hade ett 15-tal motorcyklar och mopeder som kördes runt banan. Det blev en mycket lyckad dag och kväll med MC i fokus där alla berömde SMC:s engagemang och kunskaper i frågan! � L�s mer

Vi måste alla visa hänsyn i trafiken!

2019-05-09 Våra större städer växer snabbt och det gör också köerna. Det finns ingen trafikant som vill stå still med sitt fordon, alla vill komma fram. Men trafiken är ett samspel där det bör vara självklart att man underlättar för dem som kan ta sig fram när trafiken står nästan stilla, till exempel motorcyklar och mopeder. Det är inte förbjudet för dem att köra mellan filerna vid köbildning om det sker i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte är vårdslöst. Tyvärr upplever många MC- och mopedförare att de blir prejade av bilister eller att bildörrar öppnas så att mellanrummet mellan filerna försvinner. Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar i ett pressmeddelande alla trafikanter att hjälpas åt så att alla kommer fram smidigt och säkert till de som väntar på oss. � L�s mer

SMC:s 56:e årsmöte är över

2019-05-08 Sveriges MotorCyklister, SMC, är en unik organisation där alla 70 000 medlemmar har rätt att närvara, rösta och yttra sig vid årsmötet. Det 56:e årsmötet i ordningen hölls i Tällberg och leddes av Claes Tingvall, tidigare måldirektör vid Trafikverket. En diger verksamhetsberättelse presenterades liksom en ekonomisk redovisning med stort överskott i kassan. Allt godkändes och den enda punkten som ledde till debatt gällde valberedningen. Nu kavlar den nya styrelsen och valberedningen upp ärmarna inför det kommande året. � L�s mer

Kvinnor kör jorden runt på MC och passerar SMC och Sverige!

2019-05-08 Women Riders World Relay, WRWR, är en världsomspännande stafett för kvinnliga motorcyklister. Den startade i Skottland 26 februari och har sedan dess rest genom stora delar av Europa. Syftet med den globala stafetten är att sätta fokus på det stora antalet aktiva kvinnor inom MC-världen och de behov som kvinnor har då det gäller motorcyklar, kläder och utrustning. För Sveriges MotorCyklister, SMC, är detta en viktig fråga. På fredag bjuder SMC alla deltagare på frukost innan de reser vidare med stafettpinnen. � L�s mer

SMC vädjar till EU-kommissionär Cecilia Malmström

2019-05-02 Idag har SMC skickat ett brev direkt till EU-kommissionär Cecilia Malmström (l) och bett henne ta bort förslag på strafftullar på delar till motorcyklar och mopeder från USA. MC-ägarna och MC-branschen har ingen del i den pågående konflikten som rör flygplansindustrin. Det finns ingen anledning för EU-kommissionen att blanda in MC-ägarna i denna konflikt med USA och bestraffa deras köp av delar med ett högre pris. Åtgärden kan också äventyra trafiksäkerheten. Därför vädjar vi till Cecilia Malmström som är ansvarig för utrikeshandel och handelsavtal att stryka delar till motorcyklar och mopeder! � L�s mer

Har du kraschat på MC eller moped de senaste tio åren?

2019-05-02 Har du kraschat med din motorcykel eller moped under de senaste tio åren? Då ber vi dig vara med i en global enkätstudie. Syftet är att ta reda på vad som händer i olyckor då MC och moped krockar med andra fordon, vägutrustning eller vägyta. Den ska också ta reda på om det fanns låsningsfria bromsar, ABS, på fordonen och om det hade någon effekt på förarens eventuella skador. Slutrapporten som baseras på förarnas egna erfarenheter ska användas för att kunna förbättra utbildning, ge underlag för hur vägmiljön kan förbättras, ge kunskap om hastighetens betydelse och potentiella skador och visa om teknik kan hjälpa förare att minska olycksrisken. � L�s mer

Svara på Femas enkät om ITS

2019-05-01 För fem år sedan genomförde Fema en enkätstudie om hur Europas knuttar ser på Intelligenta Transport System, ITS. Nu görs samma undersökning igen för att få veta hur motorcyklisterna ser på ny teknologi och vad hojåkare känner till om ITS. Enkäten är översatt till svenska. Enkäten är öppen 1 maj-1 juni 2019. SMC hoppas att många svenska MC-förare svarar! � L�s mer

Ansökan om att få köra i bussfiler skickad!

2019-04-26 SMC Västra Götaland har idag skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra MC i fyra bussfiler under en försöksperiod på två år. VI har diskuterat frågan under flera år med Trafikverket Region Väst och Göteborgs stad. Allt fler upplever hur trängsel leder till ökad kollisionsrisk med andra trafikanter. Eftersom många motorcyklister upplever att de inte uppmärksammas av andra fordon har många framfört att man vill att motorcyklar ska tillåtas i bussfiler. Det är en av de allra viktigaste frågorna som framförs från våra medlemmar. Nu hoppas vi på ett positivt svar från Länsstyrelsen! � L�s mer

Orimligt att ta betalt för trafiksäkerhetsarbete!

2019-04-26 SMC driver trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i Sverige och arbetet finansieras av medlemmarna själva genom medlems- och deltagaravgifter. Tusentals engagerade motorcyklister i hela landet arbetar ideellt för att bidra till att färre ska dödas och skadas på MC. Arbetet vilar på statistik, fakta och forskning. Nu föreslår regeringen i en remiss att organisationer som SMC inte längre ska kunna ta del av statistiken direkt och dessutom måste betala för att få ta del av den. Det rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete. � L�s mer

SMC träffar infrastrukturministern igen

2019-04-25 I slutet av april bjöds SMC in till ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Det var första träffen efter regeringsbildningen och syftet var att följa upp problem som SMC lyft tidigare. Relationer med Trafikverket, säkrare vägar, körkortsutbildning, fortbildning, internationella frågor och annat stod på programmet. Tomas Eneroth har tidigare kört motorcykel och är väl införstådd med vår verklighet. SMC ombads också inkomma med förslag till innehåll i MC-delen av den globala trafiksäkerhetskonferens som Sverige arrangerar i februari 2020. � L�s mer

Nytt handelskrig mellan USA och EU kan slå mot motorcyklister!

2019-04-23 I det senaste handelskriget mellan EU och USA föreslås extra tullar med upp till 100 procent på delar till motorcyklar, mopeder och cyklar. Dessa finns på en lista som publicerats av EU-kommissionen och EU-kommissionär Cecilia Malmström (l) som ansvarar för handelsfrågor. Det betyder att delar till amerikanska motorcyklar kan bli mycket dyrare! � L�s mer

Snart är tjej-stafetten WRWR i Sverige!

2019-04-23 Ifjol höst startade Hayley Bell från England ett upprop till kvinnliga motorcyklister i hela världen på Facebook, Womens Riders World Relay WRWR. På kort tid har sidan fått tusentals medlemmar från hela världen. Hayley startade en stafett i John O´Groats i Skottland 26 februari som ska köras runt jordklotet med syfte att sätta fokus på det stora antal kvinnor som kör egen MC eller är passagerare, kvinnors särskilda behov och skapa en global gemenskap för MC-tjejer. Stafetten passerar Sverige i början av maj och självklart hoppas SMC att WRWR får stor uppslutning! � L�s mer

Årsmötesluntan är klar

2019-04-23 Lördag 4 maj hålls SMC:s årsmöte i Tällberg, Dalarna kl 13.00. Alla medlemmar är välkomna till mötet där alla medlemmar har rösträtt. Ingen förhandsanmälan behövs för att delta i årsmötet. Nu är årsmötesluntan klar, du kan själv ladda ner den. Luntan innehåller dagordning, förslag till verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, motioner och förslag samt revisionsberättelse och är på totalt 62 sidor. � L�s mer

MC-körning är inte farligt om man gör allt rätt!

2019-04-19 Det skriver SMC i ett pressmeddelande som skickats idag. Det är inte farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Men väljer man att köra motorcykel i hög hastighet utan körkort eller skyddsutrustning och dessutom är påverkad av droger och alkohol – då ökar olycksrisken kraftigt. Statistik från Sveriges MotorCyklister, SMC, visar att var tredje som dödas på MC inte har körkort och de flesta körkortslösa begår många trafikbrott samtidigt. Dessa höga olyckstal måste synliggöras samtidigt som det behövs fler trafikpoliser och nya åtgärder för att stoppa trafikbrotten i trafiken. � L�s mer

Kör MC som om du älskar livet!

2019-04-18 Det är budskapet i ett pressmeddelande som idag skickas från SMC. Majoriteten anser sig vara bättre förare än alla andra. Detta stämmer förstås inte. Sveriges MotorCyklister, SMC, önskar att alla trafikanter blir bättre på att visa hänsyn, oavsett hur många hjul man har på sitt fordon. Nu på våren bör man vara extra vaken eftersom motorcyklisterna dyker upp på vägarna. Motorcyklar är små och syns inte lika bra som stora fordon. Motorcyklisterna är dessutom ovana i början av säsongen. Därför är det viktigt att köra försiktigt. Alla vill ju komma säkert hem till dem vi älskar. � L�s mer