HETAST JUST NU

Anmäl olycka på väg

Har du råkat ut för en olycka eller tillbud på MC eller moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete? En nationell databas har skapats men ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten.

SMC Travels resor 2020

Vill du ha något riktigt kul att se fram emot? Då ska du boka en SMC-resa. En sån upplevelse ger både vänner och minnen för livet! Nu finns 2020-års reseprogram färdigt. Läs och boka ett MC-äventyr med oss!


SMC School 2020

Att gå en kurs är bland det roligaste och mest lärorika man kan göra som motorcyklist. SMC anordnar kurser med ett utbildningskoncept tilldelats MC-tillverkarnas egna kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.

Nyheter i MC Sverige

Protest mot MC-buller enligt EU-regler

2020-08-04 En medlem blev förbaskad över Österrikes beslut att förbjuda vissa mc i Tyrolen. Han klagade till EU genom Solvit då han menade att detta är ett solklart brott mot den fria rörligheten inom EU. Men, det går inte att ändra beslutet och åberopa fri rörlighet eftersom medlemsstaterna har rätt att ha egna regler som begränsar vilka vägar som fordon får användas på. Även om svaret inte var vad SMC hoppats på vill vi tacka för engagemanget i frågan och berätta om möjligheten för alla EU-medborgare att anmäla frågor till Solvit. � L�s mer

Vad är enskild väg, led och terräng

2020-08-03 Nästan varje dag dyker det upp artiklar där skogsägare och naturvårdare är upprörda över MC-körning i skog och mark. Föraren ansvarar för att ta reda på vad som är tillåtet och inte - innan körningen. SMC har därför samlat info om vad som gäller på hemsidan. � L�s mer

SMC efterlyser varningsskyltar för halka

2020-07-30 Det verkar finnas skyltar som varnar för halka som suttit uppe under långa perioder runt om i landet. Det är bra att det finns skyltar som varnar för olika problem. Men, hur länge ska egentligen en skylt som varnar för halka sitta uppe? Känner du till en sådan skylt får du gärna berätta mer för oss. SMC kommer sedan att försöka reda ut hur stora friktionsproblemen är. � L�s mer

SMCs årsmöte blir digitalt 2020

2020-07-29 SMCs årsmöte blir digitalt på grund av Corona-epidemin - det första i SMCs 57-åriga historia. Mötet börjar 31 oktober och avslutas 7 november 2020. Den långa tiden beror på att mötet är digitalt. Du behöver en digital uppkoppling och en e-post-adress för att kunna delta. Vid årsmötet föreslås Rolf Skoog ta över ordförandeskapet och tre nya ledamöter; Olle Henriksson, Leif Rogö och Anurak Sawatdee föreslår bli invalda. Mer information om hur du anmäler dig till mötet och årsmötesluntan kommerpå hemsidan. � L�s mer

Hastighetssänkningar i Dolomiterna

2020-07-29 Dolomiterna är ett paradis för motorcyklister som älskar kurviga vägar. Nu har myndigheterna beslutat att sänka hastigheterna i ett antal pass till 60 km/t. På de flesta vägarna rör det alla fordon men på några vägar är det bara motorcyklister som får sänkt hastighet. Orsaken till de sänkta hastigheterna är att man vill öka säkerheten och minska olyckorna. Det är ett försök som ska utvärderas. � L�s mer

UN tillåter självkörande fordon i 60 km

2020-07-28 Förenade Nationerna har antagit ett regelverk som tillåter att bilen - inte föraren- är i huvudsaklig kontroll av fordonet från januari 2021. Regeln tillåter att systemet Automated Lane Keeping Systems (ALKS) tar över kontrollen av körningen när det aktiveras i personbilar på mittseparerade vägar där det inte finns cyklister och fotgängare. Föraren kan ta över körningen på eget initiativ eller när bilen begär det. Maxhastigheten blir 60 km/t. FEMA framhåller att systemen inte bör tillåtas innan det finns underlag som visar att att fordonen verkligen kan upptäcka motorcyklar och mopeder i alla sammanhang. � L�s mer

Varg-Olle I SVT2 16 augusti

2020-07-27 Söndag 16 augusti kl 20.00 sänds programmet "Varg-Olle- legendar på sorglösa hjul". Varg-Olle Nygren var på 50-talet det stora affischnamnet inom svensk MC-sport. Varg-Olle är nu 90 år fyllda och kör fortfarande motorcykel! � L�s mer

Start2Ride Adventure inställt

2020-07-27 Med anledning av Coronavirusets framfart och myndigheternas beslut rörande folksamlingar över 50 personer McRF beslutat att ställa in Start2Ride Adventure den 19-20 september i Eskilstuna. Landets moped- och mc-handlare står beredda att erbjuda provkörningar på de modeller de saluför. Du hittar länk nedan där du kan söka handlare och kontakta denne för att få veta mer detaljer om deras provhojar. � L�s mer

Effekt av vajerräcken ifrågasätts i Australien

2020-07-23 Det görs få oberoende analyser av vajerräcken. Nu har Riksrevisionsmyndighetens motsvarighet i delstaten Victoria, VAGO, studerat delstatens arbete med räckesinstallationer på 20 vägar. Revisionen visar att trafiksäkerhetseffekterna har överdrivits kraftigt och att installationerna blir mycket dyrare än budgeterat. Brister i underhåll av trasiga räcken gör att säkerhetsvinsterna minskar ytterligare. VAGO konstaterar att väghållaren inte utgår från trafikanter med särskilda behov som tex MC och tung trafik och att de underlag VicRoads utgått ifrån inte visar att säkerheten ökar för MC-trafiken med vajerräcken. VAGOs slutsatser stämmer väl överens med SMCs erfarenheter och kunskaper av vajerräcken. � L�s mer

Resa utomlands i corona-tider

2020-07-21 Danmark har öppnat upp för transitresor och UD avråder inte längre från resor till 17 lände inom EU/EES. Nu vågar sig därför friska personer som inte tillhör riskgrupper ut i Europa med motorcykel i sommar. SOS International påtalar samtidigt att om något händer kan man inte räkna med samma service som innan pandemin bröt ut. Samtidigt berättar Konsumenternas försäkringsbyrå att hemförsäkringens reseskydd i dagsläget bara gäller hos Folksam och Trygg Hansa om du väljer att resa till ett land trots UDs avrådan. Det är viktigare än någonsin att vara uppdaterad om vad som gäller eftersom förhållanden kan ändras snabbt i regioner, städer eller länder. � L�s mer

Fortsatt framåt genom sommaren

2020-07-14 Den pågående krisen och restriktionerna för att dämpa smittspridningen har inte tagit stopp för Sverige heller. Även om vårt land har ansetts som det mest liberala vad gäller hanteringen av den pågående krisen så har även vi motorcyklister i Sverige påverkats av den krisen. För andra länder har det dock betytt en nedstängning av samhället. Nu när världen börjar öppna upp sig igen är dock dags att fortsätta och blicka och jobba framåt. En kort överblick � L�s mer

Diskussionen om MC-förbud på grund av buller leder till stora demonstrationer i Tyskland

2020-07-05 Sveriges MotorCyklister har tidigare rapporterat om nya körförbud bland annat i Österrikes delstat Tirol och om vilka regler som gäller. Det som är nytt i Österrike är dock redan realitet i Tyskland där motorcyklar förbjöds att köra på vissa väger på vissa dagar för att motverkar buller och störningar för människorna som bor längs vägen. En åtgärd som har väckt starka reaktioner i Tyskland. � L�s mer

Ett steg närmare en ökad trafiksäkerhet – i Norge

2020-07-03 Norge har de senaste åren blivit grannlandet som svenskar knuttar inte bara tycker om att resa till, utan där vi också ser förbättring efter förbättring vad gäller trafiksäkerheten. Ett av SMC:s största mål vad gäller trafiksäkerheten, att få köra i bussfiler, är lag i Norge. Nu har regionen Vestfold og Telemark satsat ytterligare ett miljonbelopp för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister. � L�s mer

SMC ställer in Riksträffen

2020-07-01 SMC har tillsammans med Romme Alpin beslutat ställa in Riksträffen i år. Årets upplaga skulle blivit den femte i ordningen. Nu får deltagarna tyvärr vänta till 2021 istället. Orsaken är covid-19. Ett trist men enkelt beslut att fatta med med tanke på den pandemi vi går igenom. Vi kommer igen 2021! � L�s mer

Nu startar kurserna igen!

2020-06-30 SMC beslutade tidigare att ställa in alla kurser på storbana till och med 27 juli på grund av covid-19. Utifrån den senaste tidens händelser och rekommendationer från myndigheterna har SMC beslutat att dra igång kurserna på storbana igen från 28 juli. Många distrikt har redan dragit igång med grundkurser (knix- oxh gruskurser). Du hittar alla bokningsbara kurser på vår hemsida. � L�s mer

Tre nya sommarresor i Sverige

2020-06-29 Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor och reserestriktioner inom landet har hävts. Det betyder att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. SMC Travel erbjuder nu tre resor i Sverige. Det är Kalla kriget 20-24 juli, Småvägar i väst 25 juli-1 augusti och Vänern Runt 30 juli-2 augusti. Precis som tidigare har alla ett ansvar att minska smittspridningen, d v s att stanna hemma vid minsta symtom, att hålla avstånd till andra samt att följa andra rekommendationer rörande hygien, mat och liknande för att hålla smittspridning nere. Bokning till resorna öppnade veckan före midsommar. � L�s mer

Anmäl olyckor och tillbud i samband med vägarbeten

2020-06-25 Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. SMC ber dig som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete att anmäla olyckor och tillbud i samband med vägarbeten till en nationell databas som skapats av bland annat VTI. Idag finns ingen gemensam databas och mörkertalet är stort. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. SMC är med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar. � L�s mer

Hur semestrar motorcyklisterna sommaren 2020?

2020-06-25 Nyligen gjorde FEMA en webbenkät om hur Europas motorcyklister ska fira sin semester. Ungefär hälften stannar hemma, resten planerar att resa utomlands. Vilket land man besöker har stor betydelse eftersom motorcyklisterna räknar med att spendera över 11 500 kronor på bensin, mat och dryck, boende och annat under semestern. Favoritresmålen är Tyskland, Frankrike och Italien. � L�s mer

Nytt protokoll från senaste styrelsemötet 2020-06-16

2020-06-24 Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet 2020-06-16 via Teams att läsa på vår hemsida. � L�s mer

Varning för sommarhalka!

2020-06-23 Under de närmaste dagarna kommer det bli högsommar på riktigt i hela Sverige med temperaturer över 30 grader och tropiska nätter. Då kommer problemet med blödande asfalt runt om i landet på vägar med ny beläggningar och på olika vägreparationer. Som motorcyklist är det viktigt att vara uppmärksam på detta. Är vägbanan blank, fet och glimmar i solen då kan den vara hal. Är det en beläggning där flytande asfalt lagts ut som täckts med grus? Då kan vägen vara hal dels på grund av gruset, dels på grund av att gruset inte fastnat i värmen och asfalten under kan vara hal. En vanlig åtgärd vid blödande asfalt är att väghållaren sandar vägbanan – även här kan vägen bli hal. Sist men inte minst, efter en längre tid med värme och uppehållsväder kan det bli väldigt halt när regnet till slut kommer. SMCs tips till alla MC-förare är att sänka farten, att hålla avstånd och att räta upp motorcykeln om du lagt ner den för att minska behovet av bra friktion. Anmäl alltid halka till väghållaren! � L�s mer