Organisationen

SMC är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse. 

SMC:s mål: att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

Vision: SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen. 

Mission: SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert och hållbart samhälle.

I SMC har alla medlemmar röst- och yttranderätt på årsmötet och kan skriva motioner till årsmötet. SMC har några viktiga funktioner som årsmötet, valberedningen, styrelsen och kansliet. För att läsa mer, välj en underrubrik till vänster.

SMC Resor AB är ett helägt dotterbolag som genomför SMC:s resor. Bolaget har en resegarantifond. Här kan du läsa riksorganisationens ägardirektiv som beskriver syfte och mål.

SMC:s arbete och verksamhet

SMC står på motorcyklisternas sida i alla frågor som rör MC-trafikpolitik både i Sverige och i övriga världen. Vi driver ett intensivt opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla både för motorcyklister och för myndigheter, inom allt som rör motorcyklism. SMC jobbar bland annat för:

- säkrare MC-förare genom information och fortbildning

- säkrare vägar och vägräcken för motorcyklister

- att motorcyklister inkluderas i all transportplanering

- bättre kontroll av vägarna

- rättvisare regler och kostnader för MC-körkort

- rimliga fordonsregler 

- att motorcyklisterna ska få samma status som andra trafikantgrupper och visas samma hänsyn som alla andra i trafiken

- att vi ska bli fler motorcyklister!

Medlemsförmåner

 • Medlemstidningen MC-Folket utges med åtta nummer per år
 • SMC-Boken – med träffar och annat bra att veta, utges varje vår
 • Medlemmar får rabatter på försäkringar och det mesta för dig och din MC
 • Medlemmar får juridisk rådgivning av våra samarbetsadvokater
 • SMC:s Skadefond - hjälper trafikskadade motorcyklister
 • SMC:s Rättsfond – hjälper hojåkare i rättstvister
 • Ezzos Minnesfond – stödjer ungdomsverksamhet
 • SMC Travel arrangerar resor när och fjärran
 • SMC School arrangerar kurser på banor och övningsplatser
 • SMC Sport ger möjlighet att ta racinglicens
 • SMC Club arrangerar träffar, kryssningar och annat kul!
 • SMC mobilapp med träffar, rabattställen annan bra info för hojfolk

Fakta om SMC 

 • SMC bildades 1963.
 • SMC har ca 65.000 medlemmar och omkring 150.000 medlemmar tillsammans med Svemo.
 • SMC är en ideell organisation vars huvudsakliga inkomst är medlemsavgifter.
 • SMC är en partipolitiskt och religöst obunden organisation.
 • SMC leds av en styrelse på nio personer som väljs vid årsmötet.
 • SMC har cirka 340 anslutna klubbar och 21 distriktsorganisationer.
 • SMC:s kontor ligger i Borlänge och har tolv heltidsanställda, 4 av dem jobbar på vår medlemstidning MC-Folket.
 • SMC är en främst en MC-politisk organisation som arbetar för att tillvarata svenska landsvägsmotorcyklisternas intressen.
 • SMC erbjuder en rad förmåner som MC-Folket, SMC-Boken, rabatter, fortbildningar, resor, Rättsfond, Skadefond och mycket annat.
 • SMC tillhandahåller enskild rådgivning i konsument- och försäkringsärenden och har även samarbetsjurister.
 • SMC är en uppskattad samarbetspartner för politiker i riksdagen, EU, Trafikverket,  Transportstyrelsen, departement, MC-branschen, försäkringsbolag, polisen och trafikskolor.
 • SMC är remissinstans i alla frågor som rör motorcyklism.
 • SMC är medlem i MC-Rådet, Fastighetsägarna, Folkspel, IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer,  IDEELL ARENA, mötesplats för ideell sektor, Riksförbundet M (f d Motormännen, Riksidrottsförbundet, SIS, Swedish Standards Institute, Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet, SVEMO, Sveriges Tidskrifter, Trafikanalys användarråd
 • SMC är också medlem i Federation of European Motorcyclist’s Assocations FEMA,  Federation Internationale Automobile FIA, associerade via SVEMO till Fédération Internationale Motocyclisme, FIM och dess underavdelning FIM Europe, EuroRAP samt Nordiskt Motorcykel Råd. 


Stöd SMC:s arbete genom att bli medlem! 

SMCs organisationsnr: 817601-6494

SMC finns självklart i EU-kommissionens öppenhetsregister. 

Direktdemokrati råder i SMC.

Jesper, SMC och Catarina Elmsäter-Svärd, f d infrastrukturminister vid det första räckesskyddet för MC som monterades i Sverige.

Jesper, SMC och representanter för Europas MC-tillverkare tar emot pris från EU-kommissionen för arbetet med att certifiera MC-utbildning.

SMC har bidragit till utglesning av kontrollbesiktning av MC och en rad olika regelverk som underlättar ägande av MC.

SMC har världens största fortbildningsverksamhet för MC och är också den enda utbildaren i Norden som certifierat kursverksamheten.

SMC Travel - vår egen resebyrå.