Trafikverket kör över remissinstanserna

Mängder av företag, organisationer, myndigheter, kommuner och regioner sa nej till Trafikverkets förslag till sänkta hastigheter på 426 mil väg i somras. Trafikverket har dock gått vidare och skickat ut över 60 remisser med vägar där hastigheten ska sänkas från 90 till 80 km/timmen. SMC har svarat på och framfört att Trafikverket ska mitträffla sträckorna och behålla hastigheten. Flera regioner har vädjat om att få behålla hastighetsgränserna för att göra det möjligt för människor att arbetspendla inom rimliga tider. Trafikverket har inte lyssnat på någon utan kör över hela landet då man sänker hastigheterna. När kommer politikerna att säga stopp?

I högerspalten lägger SMC ut de svar vi får från Trafikverkets olika regioner.

Trafikverkets svar visar tydligt att det inte finns några alternativ till deras egen modell, oavsett vilka argument Sveriges befolkning, landsdelar, organisationer och myndigheter kommer med.

Om en väg ska ha en hastighet över 80 km/timmen måste den ha ett mitträcke. Att det medför en kraftigt ökad skaderisk för motorcyklister att krocka med ett räcke av den typ vi använder i Sverige (vajer och w-balk) jämfört med en bil saknas i beslutsunderlaget. Trafikverket säger att räcken, oavsett utformning och placering, räddar 80 liv per år. Det finns inget annat att diskutera enligt Trafikverkets modell. SMC har som alla vet föreslagit att räcken utan oskyddade stolpar ska användas då de utgör minsta skaderisken för motorcyklister som krockar med dem, oavsett om vi sitter på motorcykeln eller ligger ner vid kollisionen. 


Professor Clay Gabler, USA,  besökte Sverige och föreläste om MC-säkerhet vid en workshop då rapporten "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister" presenterades. Denna bild väckte stor uppmärksamhet då den visar den höga dödsrisken för motorcyklister som krockar med vägräcken. Det är bättre att krocka med en bil jämfört med räcke. Risken att dödas är tre gånger högre vid krock med W-balk- eller vajerräcke. Klicka på bilden för att göra den större! 

SMC har föreslagit att vägar utan mittseparering ska mitträfflas vilket gör att de då är mittseparerade på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Mitträfflingen gör det möjligt att fortsätta att ha en hastighet om 90 km/timmen. Detta inryms dock  inte i Trafikverkets modell. 

Inte bara SMC utan många andra har pekat på att konsekvensutredningarna är minst sagt bristfälliga. Trafikverket har bara pekat på att framtagande av föreskrifter är den enda konsekvensen. SMC påtalar skyltbyten, informationssatsningar, förlängda restider och mycket annat. Detsamma gör kommuner, regioner, Länsstyrelser och Motormännen. Trafikverket försvarar sig med att man endast behöver göra en konsekvensutredning enligt de krav som finns i Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Kommunalrådet Bo Frank (m) i Växjö är minst sagt förbannad på Trafikverket. 

- Vi satt för två veckor sedan med Trafikverkets högsta ledning i södra Sverige och talade om för dem att vi tänkte gå till generaldirektören. Men då de sa ingenting om att det här skulle komma nu, säger Bo Frank (M). "

Om två veckor ska Växjös kommunledning träffa Trafikverkets generaldirektör för ett möte om bland annat hastighetssänkningarna till och från Växjö. Efter myndighetens besked menar Bo Frank (M) att det mötet blir meningslöst.

– Det är intressant att höra hur generaldirektören tänker förklara detta. Vi fick klart att det skulle finnas respit för samtal och så kommer det här beskedet nu. Jag är inte sur, jag är tvärarg över Trafikverket, säger han. Lyssna på inslaget i radio P4: 

Läs mer om SMC och våra 21 distrikts svar som vi skickade in i juni 2016.

Läs om de 60 remissvar vi skickat in till Trafikverket hösten 2016 då vi bett myndigheten att mitträffla istället för att sänka hastigheterna.