Dödsrisk räcke-bil

Risken att dödas är betydligt högre om en motorcyklist krockar med ett räcke jämfört med en bil. Chansen att överleva är högre om man krockar med ett brett föremåll jämfört med ett smalt. Ändå är räcken den trafiksäkerhetsåtgärd som det satsas mest resurser på. Och, när det finns räcken höjs hastigheten på vägen!

Risken att dödas på motorcykel är högre vid krock med räcke än med bil
Få känner till att det faktiskt är en betydligt högre risk att dödas vid krock med räcke jämfört med en bil. Dessutom är förekomsten av bilar lägre på de svenska vägarna jämfört med räcken där det finns tusentals oskyddade stolpar per kilometer. Varje stolpe utgör en risk för oskyddade trafikanter. Risken ökar då det finns utstickande delar på räcket vilket tyvärr är tillåtet och vanligt i Sverige. Hela idén med mittseparering stämmer därför inte väl överens för de som färdas på motorcykel.

Autolivs studie från 2018

En studie genomfördes av Autoliv 2018 med syfte att ta fram krockvåldskurvor för MC. Studien utgick endast från en variabel- hastighet- och konkluderar att 60 km/h är en säker hastighet för motorcykel. Rapporten konkluderar att högre hastigheter ger högre krockvåld och minskar chansen att överleva. Den konstaterar att flesta olyckor beror på förarfel. Den säger att  chansen att överleva är högre om man krockar  med ett brett föremål jämfört med ett smalt, som till exempel räcken och stolpar.  Förvånande är dock att studien inte säger sig känna till att vilka räcken som är säkrare än andra och att forskning behövs. Läs rapporten här.  

Tidigare studier i ämnet

Clay Gabler har studerat olyckor mellan MC och räcken under ett antal år i USA och publicerat ett antal rapporter i ämnet. Samtliga visar att risken att dödas är betydligt högre om en MC-förare krockar med de räckestyper vi har i Sverige jämfört med att krocka med en personbil. Skaderisken kan minska om väghållaren väljer betongräcke istället för vajer- eller w-balkräcken. Gabler har också funnit att risken att dödas är högre i kollision med både betong- och w-profilräcke jämfört med bil.  Risken tredubblas om man krockar med ett vajer- eller w-balkräcke jämfört med en bil.

Gabler besökte Sverige 2015 och föreläste på inbjudan av SMC, VTI och SVBRF som skrev och publicerade rapporten ”Definition av ett säkert räcke för motorcyklister” 


Klicka här för att se bilden i större format.  
Bild ur Clay Gablers bildspel under workshop 2015.  

Risken att dödas för en motorcyklist är tre gånger högre i en krock med vajer- eller w-balkräcke med oskyddade stolpar jämfört kollision med en bil. 

 


Forskning och tester från Australien visar att en MC-förare kan överleva en kollision med räcken med underglidningsskydd i hastighet över 106 km/h. Inga tester har gjorts med vajerräcken och MC.