Bilder på hemsida och i sociala medier

På SMC:s hemsida och i SMC:s kanaler i sociala medier finns många bilder. Vi anser att det finns ett stort intresse från allmänheten att kunna se vilken sorts verksamhet vi bedriver och hur den ser ut.

Om du finns med på en bild på vår hemsida eller i våra sociala medier, och misstycker till detta, var vänlig kontakta oss så ska vi ta bort bilden alternativt maskera så att du inte går att identifiera.

Gäller saken SMC:s hemsida, SMC Sveriges MotorCyklister & MC-Folket Facebooksida, SMC Travels hemsida, SMC Sports Facebooksida, kontakta: info@svmc.se

Gäller saken ett distrikts Facebooksida, Facebookgrupp eller distrikts annan social media, kontakta administratör på den aktuella sidan och skicka gärna en kopia till distriktets ordförande och informatör samt info@svmc.se så kan vi hjälpa till att påskynda processen eftersom distriktens sidor sköts av ideella. 

Ange gärna "Bildpublicering" i ämnesraden i epost.