Ersättning för skada på hjälm och skyddskläder

Hur ersätter försäkringsbolagen skadad hjälm och skyddskläder? Har det någon betydelse om det skett en olycka med personskada? Finns något maxbelopp? Dras en självrisk? Görs åldersavdrag? Här hittar du en sammanställning av svar från försäkringsbolagen i november 2020.

Bilsport & MC Specialförsäkring 
Trafikförsäkringen ersätter skadad skyddsutrustning upp till ett halvt prisbasbelopp per person, vilket för 2021 innebär 23 800 kr.  Självrisken är 1 000 kronor under förutsättning att godkänd skyddsutrustning använts. Om personskada uppkommit eller inte påverkar varken ersättning eller självrisk. Åldersavdrag: 0% de första 2 åren, därefter ett procentuellt avdrag upp till sju år eller äldre. Villkor

Dina försäkringar 
Trafikförsäkringen ersätter skadad skyddsutrustning vid olycka med personskada. Självrisken är normalt 1000 kr och det finns ingen övre beloppsgräns. Vid skada värderas utrustning efter värde i handeln vid skadetillfället. Vid olycka utan personskada ersätts skyddsutrustning genom vagnskadeförsäkringen. Avdrag görs för vald självrisk,  2 500-10 000 kr. Åldersavdrag görs med 10% per år, max 80%. Ingen övre beloppsgräns.  Villkor

Folksam 
Trafikförsäkringen ersätter hjälm och skyddsutrustning (till exempel ryggskydd) med nyvärdesersättning utan beloppsbegränsning eller avdrag för ålder.  Skadade kläder som MC- ställ, ersätts utifrån marknadsvärdet, vid personskada. Självrisken är 1 000 kr, är föraren under 24 år tillkommer ytterligare 1 000 kr. Vid enbart personskada gäller försäkringen utan självrisk. Villkor

Gjensidige 
Vid trafikolycka med personskada ersätts hjälm och skyddsutrustning som bars i samband med olyckan via trafikförsäkringen, utan beloppsbegränsning med åldersavdrag då utrustning är två år eller äldre.  Självrisk avtalas och anges i försäkringsbrevet. Vid trafikolycka utan personskada krävs att fordonet är helförsäkrat för ersättning till reparation eller utbyte av skyddsutrustning och endast om den skyddade effekten är nedsatt. Ersättning lämnas med högst 20 000 kronor per person och skadetillfälle efter avdragen självrisk. Ersättningen lämnas från vagnskademomentet efter avdrag för avtalad självrisk och ålder. Villkor

If 
Ersättning utgår för vad det kostar att köpa ny, likvärdig utrustning. Värdet avskrivs med ett åldersavdrag om utrustningen har några år på nacken. För glas- och kolfiberhjälm får man 100% ersättning tills hjälmen blir 6 år gammal. Skyddsställ för MC ersätts med 100 % under första året. Inget beloppstak.  Vid olycka med personskada ersätts hjälm och skyddsutrustning via trafikförsäkring, utan självrisk. Vid trafikolycka utan personskada ersätts hjälm och skyddskläder via vagnskadeförsäkringen, då är självrisken 3 000 - 6 000 kronor beroende på vilken självrisk kunden valt. Villkor


Länsförsäkringar 
Vid en trafikolycka med personskada regleras den skadan i trafikförsäkringen med en självrisk på 1000 kronor. Om skyddsutrustning och hjälm även skadats ersätts det också genom trafikförsäkringen. Om endast skyddsutrustning skadas för förare och/eller passagerare vid en trafikolycka, ersätts hjälm och skyddsutrustning om motorcykeln är minst halvförsäkrad, ingen självrisk tas ut. Den skyddande effekten på utrustningen ska vara nedsatt om det är möjligt repareras skyddskläderna. Värde på skyddsutrustning inklusive hjälm avskrivs när utrustningen är två år eller äldre med 10-100 % beroende på ålder. Det finns inget maxbelopp i ersättningen. Villkor

Svedea 

Hjälm och skyddsutrustning som skadas vid olycka ersätts från trafikförsäkringen, med avdrag för självrisk på 1 000 kr. Taket är ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor) per person. Om man tappar hjälmen i t ex garaget ersätts den utifrån vagnskadeförsäkringen, men först dras självrisk (1 500-8 000 kronor).  Det ursprungliga värdet avskrivs med 0-100 % beroende på hjälmens/utrustningens ålder, ingen avskrivning görs förrän hjälm/utrustning är mer än två år gammal. Villkor


Trygg-Hansa 
Motorcykeln ska vara helförsäkrad för att skyddsutrustning som skadats i samband med en olycka ska kunna ersättas. Är motorcykeln däremot halv- eller trafikfärskrad ersätts förares hjälm eller annan personlig skyddsutrustning enbart i samband med personskada. Självrisken på vagnskada är 5 000 kronor. Om föraren är någon annan än du själv, din maka, make, partner eller sambo är vagnskadesjälvrisken 15 000 kronor. Trafikförsäkringens självrisk är 1 000 kronor, och för förare under 24 år 2 000 kronor. Villkor

M försäkring och ICA försäkring har inte svarat. 


Begagnade hjälmar säljs på second-hand, trots att köparen inte har en aning om vad hjälmen utsatts för innan den hamnat på hyllan. 

 


Ersättningen från bolagen varierar beroende på om du råkat ut för en personskada eller inte.