Vad har SMC egentligen åstadkommit?

SMC har under nästan 60 år arbetat för att påverka myndigheternas beslut på många sätt. Ofta har SMC varit den enda parten som drivit motorcyklisternas talan. Det har lett till besparingar för plånboken, rimliga fordonsregler och säkrare trafikmiljö för oss motorcyklister. SMC har jobbat för att skapa ett bra samarbete med försäkringsbolag som gett bättre anpassade MC-försäkringar. Det finns många frågor som vi fortsätter att jobba med och det dyker ständigt upp nya frågeställningar och utmaningar som rör framtiden, som miljö och infrastruktur för elfordon. SMC skapar också aktiviteter som ökar gemenskap och fortbildningar, till exempel resor och kurser. Här kommer några exempel på saker SMC påverkat och som fått betydelse för alla svenska motorcyklister.

För plånboken

SMC har vid flera tillfällen övertygat departement, regering och riksdag att motorcyklar och personbilar inte ska ha en enhetlig skatt vilket ger alla MC-ägare en årlig besparing på 180 kronor + koldioxidbaserad skatt. 

 • SMC uppvaktade departement och Vägverket eftersom det saknades tider för kontrollbesiktning och samtidigt finns inga EU-krav på besiktning av MC. Det ledde till att besiktning för motorcykel glesades ut vilket ger en årlig besparing på cirka 500 kronor per år för tio år gamla fordon. Motorcyklar äldre än 40 år är numer helt befriade från kontrollbesiktning.
 • MC och moped är undantagna från trängselskatt och broavgifter, något som SMC framfört i ett antal remissvar.
 • Motorcyklar och mopeder inkluderades i utdelningen av elpremier till lätta fordon efter förslag från SMC. Ett antal MC-ägare fick 10 000 kronor var när de köpte el-MC.
 • År 2000 slopades accis för MC vilket tidigare var knappt 5 000 kronor för en tung MC.
 • Det handlar om en årlig besparing för alla MC-ägare om cirka 750 kronor, Äger du flera motorcyklar över tio år ökar besparingen med 500 kronor per MC och år.

Försäkringar

SMC har genom åren tagit fram olika försäkringsprodukter för MC, till exempel årsförsäkringen som var en revolution och minskade problemet med av- och påställningar samtidgt som ägarna fick tillgodoräkna årlig bonus. Andra försäkringar är sporthojs-, chopper- och offroadförsäkringarna.

 • Efter att SMC under lång tid påtalat orättvisorna i trafikförsäkringsavgiften sänktes den rejält för MC.
 • SMC har på olika sätt försökt hitta rimliga försäkringspremier för sporthojar, bland annat genom samarbete med Folksam. Tyvärr har sporthojarna aldrig blivit en bra affär för försäkringsbolagen.
 • SMC-medlemmar var först med att få rabatt på MC-försäkringar. Idag har medlemmarna 10 procent rabatt hos Svedea, Bilsport & MC-specialförsäkring samt hos If.
 • Den årliga besparingen beror på vilken/vilka motorcyklar du har i ditt garage och var du försäkrar dem.

Det blev “bara” en ökning med 32 % på trafikförsäkringen

När Alliansregeringen kom till makten dök förslaget om trafikförsäkringsreform upp. Den innebar att alla fordonsägare i steg 1 skulle betala 32% i skatt på trafikförsäkringen för att täcka kostnader för tidigare trafikskador.  I ursprungsförslagets steg 2 ingick också en extra skatt för kommande olyckor som enligt SMC:s beräkningar skulle betyda att trafikförsäkringspremierna för MC skulle öka med upp till 200%. De yngsta förarna och supersporthojarna skulle drabbas hårdast av detta. Det blev startsignalen till SMC:s kampanj UTROTNINGSHOTAD. Hela 65 000 namnunderskrifter samlades in och överlämnades till Finansdepartementet under övervakning av en extra inkallad vaktstyrka. SMC lyckades att få sista delen av förslaget skrotat men trafikförsäkringsskatten finns kvar, oavsett regering. Trafikförsäkringsskatten har aldrig gått till att betala för trafikolyckor som skett men finns kvar för statens allmänna utgifter.

Olika hot och förslag mot motorcyklarna

Genom åren har det kommit mängder av utspel från regering, riksdag, EU och organisationer som varit regelrätta hot mot motorcyklismen i Sverige. SMC har ägnat mycket tid, kraft och resurser för att visa att förslagen inte är rätt väg och samtliga förslag har hamnat i papperskorgen. SMC har ofta varit den enda organisationen som drivit MC-frågorna. Andra gånger har vi samarbetat med likasinnade och med gemensamma krafter avstyrt diverse förslag. Hade Rapport 13 blivit verklighet hade vi inte fått köra en MC med mer än 250 kubik!  Det har bland annat handlat om:

 • maxfart på MC med 70 km/t,
 • förbud för motorcyklar över 250 kubik
 • förbud för motorcyklar över 600 kubik
 • höjda åldersgränser för att få köra och äga vissa motorcyklar
 • stopp för registrering av motorcyklar med sidvagn
 • stopp för registrering av dragkrok på MC = förbud mot MC med släp
 • stopp för amatör- och ombyggen och mycket mera.

30-punktslistan

I samband med arbetet att ta fram en gemensam MC-strategi 2015 dök 30-punktslistan upp. Den innehöll en rad olika förslag på åtgärder för att minska MC-olyckor. Det handlade till exempel om ägaransvar för MC, indraget körkort vid hastighetsöverträdelser på 20 km, höjda böter, hastighetsregulator på MC, ge försäkringsbolagen information om trafikbrott på MC, och ATK för MC. Listan fick SMC att se rött eftersom den innehöll förslag som flera år tidigare förpassats till papperskorten. En kampanj startade därför i samband med årsmötet.  Frågor ställdes till ministern av riksdagsledamot. Annonser infördes i media och pressmeddelande skickades som fick stor uppmärksamhet. Efter årsmötet skickade också SMC ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, med krav att hon skulle ta avstånd från listan eftersom förslagen inte förankrats politiskt och strider mot grundlagen. I en intervju med TT tillbakavisar Lena Erixon uppgifterna till TT och säger att listan är ett underlag till diskussion:  "Det är inga åtgärder som vi har tänkt genomföra". Resultat? 30-punktslistan och samtliga förslag ströks och blev aldrig en del av MC-strategin.

Ingen registreringsskylt fram

Ett antal gånger under de senaste 15 åren har förslag om att motorcyklar ska ha en registreringsskylt fram dykt upp. Andra förslag har varit att kräva ägaransvar för MC-ägare till skillnad från andra trafikanter. SMC har varje gång frågan dykt upp kontaktat förslagsställarna och med sakliga argument förklarat varför det inte är genomförbart. Helfordonsgodkända fordon, rättsosäkerhet och diskriminerande med särlagstiftning är några av SMC:s invändningar. Hittills har frågan hamnat i papperskorgen men den är inte död. I Trafikverkets inriktningsunderlag till regeringen 2020 föreslås än en gång ägaransvar för att sänka hastigheterna på vägarna! 

Förenklad MC-import har sänkt priserna

När Sverige gick med i EU exploderade importen av fordon. Toppen för MC-importen nåddes 2003 då nästan var tredje MC som registrerades var privat- eller parallellimporterad.  Orsaken var att priserna var mycket högre i Sverige. Tyvärr satte myndigheterna käppar i hjulen för importerade MC på olika sätt. Det fanns en rad olika försvårande regler för MC som slopats för bilar. Ett exempel var krav på årsmodellsintyg. SMC hjälpte en medlem att överklaga detta krav till EU-kommissionen som ilsknade till och hotade att dra Sverige inför EU-domstolen. Detta ledde till att krav på årsmodellsintyg för MC slopades vilket förenklade importen mycket. Andra problem med import var totalstopp för alla motorcyklar utanför EU efter 17 juni 2003 och stopp för MC med brittiska hastighetsmätare. Även dessa hinder lyckades SMC få bort och nu går det att importera motorcyklar från USA och att ta med motorcyklar hem som flyttsak från hela världen. Den stora importen av motorcyklar i början av 2000-talet ledde till att priserna sänktes i Sverige. Det har i sin tur gjort att handel och skatteintäkter ökat med nästan en miljard i Sverige.

Resa med hojen - en viktig del av MC-livet

1981 skrevs ett avtal med Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO) om att SMC ansvarar för det internationella arbetet för landsvägsmotorcyklister. Det innebar bland annat att det räckte att vara SMC-medlem för att delta på  FIM-Rallyt. Från och med året efter var Sverige den dominerande nationen på det evenemanget. Sverige och SMC skulle erövra den åtråvärda pokalen Challenge FIM flertal år framöver. Samarbetet med SVEMO fortlöper ännu och har under årens lopp utvecklats ytterligare. I början av 1980-talet blev SMC medlem i den globala AIT (Internationella Turistalliansen) som enda renodlade MC-organisationen i världen. Det innebar bland annat att SMC fick möjlighet att utfärda Internationella campingpass (ICP). Samtidigt fick SMC tillstånd av svenska myndigheter att utfärda Internationella körkort (IKK). AIT har sedan dess gått ihop med Internationella Bilsportförbundet (FIA). SMC är alltså numera medlemmar i FIA och fortfarande som enda renodlade MC-organisation där. Numera utfärdas IKK till SMC-medlemmar genom riksorganisationen M. 

Det tog SMC tio år att övertyga den sovjetiska byråkratin att vi skulle få göra en resa runt Östersjön. 1991 lyckades vi och ett antal motorcyklister fick ett minne för livet. Detta hade varit omöjligt tidigare.

SMC har sedan 2000 en egen resebyrå, SMC Travel, där motorcyklister erbjuder resor för SMC-medlemmar i hela världen. Idag är SMC Travel den största researrangören för MC i Sverige med 30 guider och 25-30 resor årligen. Efter SMC Travel har ett 20-tal andra företag med MC-resor startat.  SMC-medlemmar får sedan många år rabatt för mycket som rör resande, till exempel på de flesta färjor till och från landet. Olika frågor har dykt upp rörande den fria rörligheten, en av dem gällde rätten att få köra med sin MC och släp i Europa. Frågan avgjordes slutligen i Europadomstolen.

Personlig säkerhet

SMC har sedan starten 1963 varit engagerade i frågan om säkerhet. Redan 1973 startade SMC avrostningar för motorcyklister. Sedan kom hjälmlag för MC 1976, fortsatte med klassning av lätt MC och krav på vettig skyddsutrustning. Genom information till motorcyklister har SMC skapat en unik säkerhetskultur. I stort sett alla som kör MC använder heltäckande skydd, frivilligt, och efterfrågar utrustning med bra kvalité. MC-förare är den trafikant som satsar mest på fortbildning.  SMC har möjlighet att påverka standarder för skyddskläder och hjälmar genom samarbeten med myndigheter och standardiseringsorgan nationellt och internationellt. 

SMC har format säkerhetskulturen och sänkta olyckstal

Det har blivit säkrare att köra MC. SMC vet, genom studier som gjorts, att vårt arbete haft stor betydelse för denna utveckling. Det är främst säkerhetskulturen bland motorcyklisterna själva som formar säkerhetsmedvetandandet och som gör att olyckstalen sjunker. Trots att fler än någonsin kör MC fortsätter både dödsolyckor och allvarligt skadade att minska.

Säkrare vägar för MC - SMC är motorn som driver arbetet

En viktig fråga för SMC har alltid varit att inkludera MC i planering och utformning av vägar samt underhåll. Detta är en fråga SMC drivit och delvis lyckats få förändringar. Krav för skyltning har uppmärksammats. Krav på att vägar ska sopas efter snabellagning har skärpts från 48 till 12-24 timmar. Skarvar måste förseglas och åtgärdas så att de inte medför halkrisk. Krav på friktionsmätningar har införts i samband med beläggning. Förstärkta stödremsor börjar dyka upp. Vajerräcken är inte längre det som alltid väljs vid mittseparering. Tvärtom har Trafikverket konstaterat att de blir dyra i längden på grund av dyra underhållskostnader. Krav har införts på släta stolpar på vissa vägar samt underglidningsskydd på motorvägsavfarter. Visst önskar SMC att vi hade nått mycket längre men utan SMC:s påverkan skulle inte något av detta ha hänt överhuvudtaget eftersom ingen annan har efterfrågat detta och inte heller ställt krav på att MC-säkerhet ska beaktas.

18 juni 2021 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att öka säkerheten för motorcyklister som ska redovisas senast 30 oktober 2021. Det lyder så här: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utreda och föreslå åtgärder på det statliga vägnätet som ökar trafiksäkerheten för motorcyklister. I uppdraget ingår att ta fram förslag på sträckor med slätare räcken och skydd mot underglidning. Regeringen uppdrar vidare åt Trafikverket att utreda och föreslå andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister.”

Det var en mycket välkommet uppdrag som kan göra vägarna säkrare för MC-förare.

MC-utbildning - grundbult för säkerhet

Det är stor skillnad på att köra MC och bil, därför var det självklart för SMC att arbeta för att man inte skulle få MC-körkort på köpet med bilkörkortet.  SMC har också verkat för sänkta krav på provfordon, rättvisa och jämställda körprov och varit med att ta fram innehållet i riskutbildningen.  SMC har arbetat med MC-körkortsfrågan sedan bildandet 1963 och det är en fråga som fortfarande är högaktuell.  Sedan några år ingår SMC i en arbetsgrupp där alla som arbetar med körkort ingår för att få en gemensam syn på körkortsutbildning och förarprov. De övriga är trafikskolornas organisationer,  Transportstyrelsen och Trafikverket. Tidigare handlade det om att försöka påverka svenska myndigheter, riksdag och regering men nu handlar det också om EU-kommissionen, EU-parlamentariker, Sveriges representation i Bryssel, infrastrukturdepartementet och riksdagen.  SMC samarbetar med MC-organisationer i hela EU/EES eftersom alla berörs av körkortsdirektivet.

Fortbildning - för kompetens, utveckling och körglädje

Motorcyklisterna insåg tidigt att man aldrig blir fullärd och att det kunde behövas en repetition på våren inför MC-säsongen. Redan 1973 startade SMC de första avrostningarna. SMC har genom åren utbildat instruktörer och resurspersoner som i sin tur fortbildar tusentals motorcyklister varje år. SMC:s kurser har utvecklats från slalomkörning och bromsprov på parkeringsplatser till broms- och kurvkurser i fyra steg på gokart- och storbanor, gruskurser i flera nivåer och kurser för tjejer på MC. Under 2018 certifierades alla kurser i SMC School, vilket SMC är ensamma om i Norden.  Samtliga försäkringsbolag stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde.  SMC School är en av världens största arrangörer av MC-kurser och vårt kurskoncept efterfrågas utanför Sverige. 2015 bildades SMC Sport för dem som vill lämna landsväg och köra MC på bana. Idag har SMC Sport 30 procent av alla roadracing-licenser i landet. 

Inget MC-förbud i miljözoner

Mot alla odds accepterades SMC:s förslag 2018 att tillåta motorcyklar och mopeder i alla miljözoner, även miljözon 3, där annars endast fossilfria fordon får framföras. Detta kan få stor betydelse i våra större städer i framtiden när utrymmet för fordonstrafik minskas. SMC hävdar i alla sammanhang att tvåhjuliga motorfordon är ytsmarta fordon som har en given plats i våra tätorter.

SMC- en positiv gemenskap

SMC bildades för att motorcyklister skulle få kontakt och kunna träffas på olika platser, det var därför SMC-kalendern skapades. MC.gemenskapen är en viktig del för många motorcyklister. Idag finns träffarna kvar i SMC-boken och SMC Appen. Ett normal-år samlar SMC in och delar information om drygt 1500 events i landet.  Appen är framtiden för alla motorcyklister i Sverige, medlem eller ej, för att nå så många som möjligt med  nyheter och allt som händer i MC-Sverige. SMC har också startat egna evet som Riksträffen och Hoj-X . SMC har tagit över och driver Mälaren Runt. Dessutom medverkar på andras MC-event då det är möjligt. 

Samarbetet med MC-branschen

SMC representerar brukarna och är en viktig del av MC-branschen. Det är samtidigt viktigt att vi har ett bra samarbete med MC-tillverkarna, MC-försäljarna, utbildarna, mässarrangörer och alla andra som bidrar till att främja en positiv utvecjkling. Några bra exempel är att de som köpt nya motorcyklar tått en utbildning och att de som tar körkort genom en STR-skola får ett års gratis medlemskap i SMC. På senare år har flera nya events dykt upp där SMC varit en kugge i maskineriet, bland annat Start-2-Ride.  Ett bra samarbete med branschen leder till att MC-Folket kan testa hojar, ny teknik och skyddsutrustning.

Samverkan med andra parter

SMC är en stor organisation som kan åstadkomma mycket men i nästan alla frågor som rör att äga och köra en motorcykel krävs samverkan. Det handlar om myndigheter som Trafikverket, Transportstyrelsen, Konsumentverket och Naturvårdsverket. Det handlar om regioner, Länsstyrelser och kommuner. Det handlar om andra organisationer som till exempel MHRF, MHF, M, Svemo, RF, och SFRO. Det handlar om departement, politiker i regering, riksdag, EU-parlamentet samt kommuner. SMC deltar i forskning med VTI och liknande. Kort sagt, SMC ägnar mycket tid och kraft åt att samverka och påverka nyckelpersoner i nätverket i alla frågor som rör motorcyklism.

Distrikten och klubbarna

SMC har 21 distrikt som gör det möjligt att genomföra aktiviteter året om i hela landet. Kurser, möten, events och lokalt MC-politiskt arbete görs av tusentals eldsjälar och ideella krafter. SMC har drygt 350 SMC-anslutna klubbar som genom tusentals aktiviteter gör varje MC-säsong full av upplevelser. 

Opinionsbildning

För att nå ut med vårt budskap, berätta vilka vi är och vad vi gör är det viktigt att ha ett nätverk. SMC har kontakt med politiker och tjänstemän i Sveriges riksdag och regering. SMC har kontakt med riksdagen, främst trafikutskottets ledamöter men även andra då frågor dyker upp som till exempel om fordonsskatt. Vartannat år kör vi motorcykel med riksdagsledamöterna vilket är mycket uppskattat. SMC har kontakt med tjänstemän i olika myndigheter, främst Trafikverket och Transportstyrelsen. SMC samarbetar med olika organisationer. SMC har kontakt med media i hela landet via pressmeddelanden och debattartiklar.  Det tas helt enkelt inga beslut i MC-frågor i Sverige utan att SMC har sagt

Internationella samarbeten

Ju tidigare vi får veta om förslag som ska behandlas i EU eller UNECE, desto större möjlighet har vi att påverka beslutsfattarna. Därför är SMC medlemmar i FEMA som har personal på plats i Bryssel. Jesper från SMC:s kansli är ledamot i FEMAs styrelse, vilket ger SMC stort inflytande i ledningen av FEMA:s arbete i EU. 

SMC :s generalsekreterare Jesper Christensen är vald till director för FIM:s globala kommission för Mobility. Genom den positionen är SMC tongivande i den globala MC-organisationens politiska arbete för landsvägsmotorcyklister i hela världen. Jesper är bland annat medlem i United Nations Road Safety Council och FIA High Level Panel som står bakom United Nations Road Safety Foundation. Roger Berzell, SMC, är invald i FIMs kommission för turism. FIM och FEMA samverkar i frågor för att nå ut med våra önskemål ute i Europa. SMC har också kontakt med våra folkvalda och Sveriges representation i Bryssel. 

MC Folket - medlemstidning och kanal till politiken

MC.-Folket är den viktigaste kommunikationskanalen som når alla medlemmar. Men, den är inte bara en medlemstidning som handlar om motorcyklar. I MC-Folket förmedlar vi också kunskap om SMC och MC-kulturen i Sverige. Vi har över 1 000 adresser i friex-listan till politiker, myndigheter, kommuner, polisen med flera. Det är ett sätt för SMC att sprida vårt budskap till alla som är insyltade i beslut som rör motorcyklismen i Sverige. Därför är också tidningen politisk korrekt i sin framtoning.

Arbetet baseras på fakta, forskning och statistik

Det finns alltid frågor på SMC:s bord som är mer eller mindre aktuella. Mycket tid ägnas åt att sätta sig in i förslag från regering, riksdag, myndigheter, EU och organisationer. För att kunna svara på detta måste vi ständigt vara uppdaterade med aktuell forskning och statistik. Parallellt gör SMC egna undersökningar, studier och rapporter för att ge vår bild av motorcyklisternas behov. Några exempel är den årliga rapporten om körkortslösa, vår skrift om hur vägar och gator kan bli säkrare för MC och moped, enkät om service och reparationer samt vår litteraturstudie om vad som är ett säkert räcke för en motorcyklist. Nyligen gjordes ett test av hur ABS-bromsar funkar på grus med äventyrshojar. När SMC uttalar sig i olika frågor ska detta vara baserat på fakta, forskning och statistik – inte på personligt tyckande. Finns inte uppgifterna – då tar vi själva reda på vad som gäller. 

Vad beror egentligen på SMC?

När det gäller att bevisa effekten av SMC:s nästan 60-åriga politiska arbete är det omöjligt att slå fast om det var SMC:s arbete som gjorde att vissa förslag aldrig blev verklighet eller det blivit så ändå. Det är dock ett faktum att det många gånger bara varit SMC som drivit frågor som rör MC-kollektivet. En sak är säker. Hade inte SMC funnits hade MC-Sverige sett annorlunda ut.  


Den här utsikten kan man inte se sig mätt på!


Besiktning har glesats ut för MC. Dessutom är numera äldre MC besiktningsbefriade.


SMC har ett samarbetsavtal med Svedea som ger rabatt till medlemmar och kickback till SMC:s trafiksäkerhetsarbete.

 

utrotningshotad departement
Utrotningshotad hette kampanjen som SMC drev för att stoppa Trafikförsäkringsreformen. 

 


Många förslag har kommit under åren som velat förbjuda vissa typer av MC. Det mesta har stoppats.

 


Att resa med sin MC har alltid varit viktig. SMC ger service till medlemmar och har numera även en egen resebyrå, av motorcyklister för motorcyklister.


Heltäckande skyddsutrustning minskar skaderisken om olyckor händer. Svenska motorcyklister har ofta detta i kombination med ryggskydd, ibland också airbagväst och varselväst.


Trafiksäkerhet är vårt viktigaste område. Det är glädjande att samtidigt som antalet MC i trafik ökar så sjunker antalet dödade och svårt skadade på tvåhjulig MC.

 

FEMAS PERSONAL
Dolf Willigers och Wim Taal arbetar heltid för Europas motorcyklister vid FEMA. 

 


SMC syns ofta i media, här talar Jesper Christensen och infrastrukturminister Tomas Eneroth i morgon-TV. 

 


SMC berättar om vår litteraturstudie "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister i Riksdagens trafikutskott. 

 

Om friktion i riksdagen
Efter olyckan i Vagnhärad 2010 bjöds SMC in för att tala om friktionsproblematiken för Riksdagens trafikutskott.


Tack SMC för kampen för att få räckesskydd installerade i Sverige.


Att minska grus på väg är en viktig faktor för att minska risken för MC-olyckor.


Att få köra MC i bussfiler i städer är en viktig fråga SMC arbetat med sedan tidigt 80-tal.

mc-parkering
Gratis parkering för MC och moped är en annan viktig fråga för SMC.

 


SMC School är världens största arrangör av kurser för motorcyklister. Kurserna är dessutom kvalitetssäkrade.

SMC-appen är en av många medlemsförmåner. 

 

räcke dvärsätt
Att ha räcken utan utstickande delar uppåt och åt sidorna minskar skaderisken för motorcyklister. Därför efterlyser SMC släta räcken utan utstickande delar och oskyddade stolpar.

 

krock räcke sundsvall
En otrevlig olycka i låg fart som ledde till en allvarligt skadad MC-förare.


Mälaren Runt är ett av SMC:s årliga event. 


Att köra MC är något av det bästa man kan göra enligt många!


Sedan mitträcken började installeras i Sverige har SMC krävt säkrare räcken för motorcyklister. Tyvärr har Trafikverket inte inkluderat krav på säkra räcken för motorcyklister men vajerräcket används numera sällan som mittseparering på vägar. Det är ett resultat av SMC.s påverkansarbete där vi påtalat den höga skaderisken för motorcyklister. Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång bland motorcyklister. Tio procent av de som dödas på MC dör i krock med räcke. SMC fortsätter att driva frågan.