Remissvar 2006-2008

Här hittar du samtliga remissvar SMC skickade under perioden 2006-2008 i kronologisk ordning.

Remissvar Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. SMC besvarade 15 oktober 2008 Vägverkets förslag till nya etappmål för trafiksäkerhetsarbetet samtidigt som Remissvar Ny transport politisk målstruktur lämnades.

Remissvar Ljudmätning vid kontrollbesiktning och flygande inspektion. SMC besvarade 25 september 2008 Vägverkets förslag till nya regler för mätning av ljud från motorcyklar.

Remissvar Utformning av rastplatser. SMC besvarade 21 augusti 2008 Vägverkets förslag till utformning av rastplatser.

Remissvar Godkännande av motorfordon. SMC besvarade 10 juni 2008 Näringsdepartementets förslag till ny lagstiftning i samband med implementering av nytt ramdirektiv för motorfordon.

Remissvar ackrediterad verkstad. SMC besvarade 9 maj 2008 Vägverkets förslag om nya föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning.

Remissvar nya föreskrifter om förarprov, behörighet A. SMC besvarade 20 februari 2008 Vägverkets förslag till nya föreskrifter. Bilaga finns här.

Remissvar riskutbildning för motorcyklister. SMC besvarade 29 januari 2008 Näringsdepartementets förslag till obligatorisk riskutbildning för motorcyklister.

Remissvar skyddshjälm motorcykel. Kompletterande svar, skickat 17 nov 2008. SMC har besvarat Vägverkets förslag till förändring av regelverket.

Remissvar Handbok Arbete på väg. SMC besvarade 22 oktober 2007 Vägverkets förslag till handbok för Arbete på väg.

Remissvar Vägverkets inriktningsunderlag. SMC har besvarat Näringsdepartementets remiss om Vägverkets inriktningsunderlag för 2010-2019.

Remissvar registreringsskylt fram. SMC har svarat på Vägverkets remiss om registreringsskylt fram. Vi bifogade synpunkter från våra medlemmar och statistik över vilka vägar motorcyklister dödats på under 2007.

Remissvar urspungskontroll. SMC har svarat på Vägverkets remiss om ändring av systemet med ursprungskontroll.

Remissvar kursplaner körkort. SMC har svarat på Vägverkets remiss om nya kursplaner för nya körkort, bl a A. SMC föreslår en hel del förändringar i VVs förslag.

Remissvar parkeringsutredningen. SMC hoppas att utredningens förslag om nationella regler för motorcyklar och mopeder verkställs av Vägverket.

Remissvar ändringar i föreskrifter mc. SMC har inga större invändningar mot föreskriftsförslaget men framhåller import från tredje land än en gång.

Remissvar trängselskatt (2007-03-14). SMC anser att motorcyklar och mopeder även i framtiden ska vara undantagna trängselskatt i Stockholm.

Remissvar trafikförsäkringsskatt (2007-01-23). SMC är negativa till den föreslagna trafikförsäkringsskatten.

Remissvar Alkolås (2006-11-27). SMC är positiva till alkolås.

Remissvar eftermontering backspeglar tunga fordon (2006-11-13). SMC välkomnar bättre sikt bakåt på befintliga tunga fordon.

Remissvar angående trafikförsäkringsregler (2006-10-04). SMC svarar på diverse frågor om trafikförsäkringen.

Remissvar angående import och avgasregler (2006-09-26). SMC påpekar än en gång att reglerna för privatimport är alltför snävan.

Remissvar på N2003/4374/TP Förbättrat stöd till handledare och elev vid privat övningskörning
[2006-07-03] SMC ställer sig positiv till någon form av utbildning för handledare.

Remissvar från SMC angående remissen om ursprungskontroll
[2006-06-29] Att Vägverket övertar ursprungskontrollen möjliggör uppgiftsinhämtning från andra länder vilket försvårar bedrägerier och minskar införseln av stulna fordon. Självklart anser SMC att det är ett steg i rätt riktning.

Remissvar om kontrollbesiktning
[2006-02-02] SMC har besvarat en remiss som handlar om kontrollbesiktning och flygande inspektion.

Import av begagnade motorcyklar för eget bruk
[2006-01-13] Remissvar "Förslag till ändrade föreskrifter om import av begagnade motorcyklar för eget bruk".