Årsmöte 2021

Precis som under 2020 beslutade SMC:s styrelse att även genomföra ett digitalt årsmöte under 2021 mot bakgrund av den rådande situationen. Årsmötet genomfördes mellan 15 och 22 maj 2021 i VoteIT. Här kommer årsmötets resultat.

Kallelse till årsmöte 2021
Styrelsen beslutade vid mötet 21 januari att ställa in SMC Weekend och årsmötet. Utifrån rådande smittorisk går det inte att på ett demokratiskt sätt kunna genomföra detta i Båstad som planerat. Årsmötet hölls istället via Vote-IT mellan den 15 och - 22 maj.

Här kan du läsa och ladda ner årsmötesluntan för årsmötet 2021 igen inklusive dagordning och motioner samt förslag på svar till motionerna. 

Totalt har 112 medlemmar registrerat sig till årsmötet via VoteIT och därmed haft rösträtt. Röstlängden fastställdes genom att den beslutspunkten som hade flest röster skulle utgöra årsmötets röstlängd. Styrelsen föreslog detta sätt eftersom årsmötet skulle kunna fatta beslut som kräver en kvalificerad majoritet under eventuella framtida årsmöten. Årsmötet godkände styrelsens förslag till röstlängd som var 50. 

Årsmötet beviljade samtliga förslag som lades fram av styrelsen och valberedningen. 

SMC har fått en ny styrelseledamot
Årsmötet godkände valberedningens samtliga förslag till ordförande och ledamöter i SMC:s styrelse. Rolf Skoog har omvalts till ordförande. Sven Liljekvist, Leif Rogö och Tomas Bergström har fått fortsatt förtroende av medlemmarna. Ny i styrelsen är Ingrid (Inki) Salmon Norén som idag även är ordförande i SMC Skåne. 

Olle Henriksson, Pär Nilsson, Katarina Funseth och Anurak Sawatdee har valts som ledamöter under årsmötet 2020 och kompletterar SMC:s styrelse. 

Efter många år och stor insats avgick Anna Eek som styrelseledamot. Ett stort tack till Anna för all engagemang under åren. 

Även valberedningen har blivit omvald och består av Erik Mårtensson som sammankallande samt Susanne Heikinnen och Peter Kronlund. 

Mer information om årsmötet kommer att finnas snart genom SMC:s protokoll. Alla medlemmar som var registrerade till årsmötet via VoteIT kan redan nu logga in till plattformen och se alla resultat. 

 


Ny ledamot i SMC:s riksstyrelse är Ingrid "Inki" Salmon Norén som dessutom är ordförande i SMC Skåne. 

 

Här kan du läsa och ladda ner hela årsmötesluntan för årsmötet 2021 (17MB).


Styrelsens verksamhetsberättelsen presenterades i MC-Folket 3/2021. Du kan ladda ner och läsa den här.