Remissvar 2009-2011

Här hittar du alla remissvar SMC skickat in 2009-2011.

Remissvar Näringsdepartementet 1 november 2011 om avgifter för provavgifter för körkort

Remissvar Trafikverket 6 oktober 2011 om hastighet och val av räcken på E22 i Kalmar län.

Remissvar Trafikverket 30 september 2011 om hastighet och val av räcken på E4 i Västernorrland.

Remissvar Transportstyrelsen 22 augusti 2011 om förändringar i föreskrift om alkolås.

Remissvar Transportstyrelsen 16 augusti 2011 om föreskrift kontrollbesiktning

Remissvar Transportstyrelsen 15 augusti 2011 om motorcyklar och släp.

Remissvar Transportstyrelsen 22 juni 2011 om besiktningsorganens inrapportering av uppgifter för tillsyn.

Remissvar Transportstyrelsen 5 juni 2011 om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel.

Remissvar Transportstyrelsen 2 maj 2011, villkor för alkolås.

Remissvar Näringsdepartementet 29 april 2011, implementering av körkortsdirektivet.

Remissvar Transportstyrelsen 26 april 2011, mobila appar + saluvagnsskylt MC/moped

Synpunkter till Trafikverket avseende förstudie 17 mars 2011 R 56 St Sundby-Bie

Synpunkter till Trafikverket avseende förstudie 10 mars 2011 RV 70 Borlänge-Rättvik.

Synpunkter till Trafikverket avseende förstudie 10 mars 2011 Vasaloppsvägen.

Remissvar till Transportstyrelsen angående 28 feb 2011 förnyelse av körkort via utlandsmyndighet.

Remissvar till Näringsdepartementet feb 2011 angående Transportstyrelsens databaser på vägområdet.

Remissvar till Transportstyrelsen 2 feb 2011 angående alkolås.

Remissvar till Transportstyrelsen 3 jan 2011 angående föreskriftsändringar avgaser.

Remissvar till Transportstyrelsen 22 dec 2010 angående implementering av det tredje körkortsdirektivet.

Remissvar till SIS 26 nov 2010 angående standard för underglidningsskydd på räcken samt kommentar till SIS.

Remissvar till Finansinspektionen 1 okt 2010 om Moms för ideell sektor, tillägg till tidigare lämnat svar

Remissvar till Näringsdepartementet 14 okt 2010 om EU-kommissionens meddelande om trafiksäkerhet 2010-2020.

Remissvar till Transportstyrelsen 27 sept 2010 om avgifter.

Remissvar till Transportstyrelsen 20 aug 2010 om vägmarkeringar.

Consultation on Periodic Technical Inspections, EU-kommissionen 13 aug 2010.

Remissvar till Näringsdepartementet 21 juni 2010, om införande av miljözoner.

Remissvar till Näringsdepartementet 21 juni 2010, ändring av vägtrafikregister och körkortsförordning.

Remissvar till Näringsdepartementet 21 juni 2010, angående transport av farligt gods.

Remissvar till Transportstyrelsen 21 maj 2010, förändring av importföreskrifter

Remissvar till Transportstyrelsen 19 april 2010, införande av miljözoner steg 2.

Remissvar till Transportstyrelsen 8 april, certifiering av besiktningsmän

Remissvar till Finansdepartementet 30 mars 2010, moms för den ideella sektorn

Remissvar till Transportstyrelsen 23 feb 2010, införande av miljözoner.

Remissvar till Transportstyrelsen 19 mars 2010, diverse föreskrifter om övningskörning samt kursplan AM.

Remissvar till Transportstyrelsen 5 mars 2010 angående föreskrifter vägtrafikregister.

SMC svarar Transportstyrelsen 15 feb 2010 angående krav på provfordon för A.

SMC svarar Försvarsdepartementet 20 jan 2010 angående Statskontorets redovisning om Haverikommissionen.

SMC svarar Näringsdepartementet 20 jan 2010 på Transportstyrelsens förslag om vägansvarslag.

SMC svarar 14 jan 2010 på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om flygande inspektion.

SMC svarar 13 jan 2010 på Transportstyrelsens förslag till införande av kodifierade direktiv i föreskrifter för MC och moped.

SMC svarar 1 dec 2009 2009 på Transportstyrelsens förslag på nytt vägmärke för dubbdäck via Näringsdepartementet.

SMC svarar 9 nov 2009 på Transportstyrelsens framställan om slopande av krav på bevis om påställning.

SMC svarar 3 nov 2009 på Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för registreringsbesiktning.

SMC svarar 15 okt 2009 på Näringsdepartementets förslag till Nationell transportplan för transportsystemet 2010-2021.

SMC svarar 13 okt 2009 på Näringsdepartementets förslag till avgiftshöjningar för ursprungskontroll.

SMC svarar 20 sept 2009 på Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser. SMC bifogade 9-punktsprogrammet till svaret.

SMC svarar 28 sept 2009 på Näringsdepartementets förslag till avgiftshöjningar.

SMC svarar 14 sept 2009 på Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan.

SMC svarar 8 maj 2009 på Vägverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. SMC svarar på förslag som handlar om planer för perioden 2010-2021.

Remissvar "En reformerad körkortslagstiftning". SMC 22 april 2009 svarar på remiss från Näringsdepartementet om implementering av det tredje körkortsdirektivet i Sverige.

Remissvar Riskutbildning för behörigheterna A1 och A. SMC 14 april 2009 svarar på remiss från Transportstyrelse om den nya obligatoriska riskutbildningen för motorcykelkörkort.

Remissvar Förflyttningsfordon. SMC svarar1 april 2009 på remiss från Näringsdepartementet utifrån Vägverkets förslag om en ny kategori, Cykler klass III.

Remissvar "Fordonsbesiktning". SMC svarar på regeringens förslag om avreglering av fordonsbesiktning i Sverige 17 mars 2009.

Svar på 23 feb 2009 EU-kommissionens Public consulation "Framework Regulation of the European Parliament and of the Council on type-approval of two- and three wheel motor vehicles and quadricycles"
on a proposal for a new framedirective Regulation

Remissvar "Kunskapsprov behörighet AM, utbildning av förare för behörighet AM, förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling. 19 februari 2009 svarade SMC på Transportstyrelsens remiss.

Remissvar Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi. 12 januari 2009 svarade SMC att vi är positiva till förslagen.

Remissvar "Verksamhetsinriktning 2010-2011 och NTF anser". 9 januari 2009 lämnade SMC en rad synpunkter till NTF.

Remissvar 2006-2008 hittar du här.
Remissvar 203-2005 hittar du här.