Belysning

SMC får många frågor om belysning på motorcykel och vilka regler som gäller. Ansvarig myndighet för reglerna är Transportstyrelsen. Elving Solli gjorde en artikel i MC-Folket 8/2011 som fortfarande är aktuell.

Vilka krav gäller för lampor? Vad gäller för annat ljus? Vilken beteckning ska lampan ha? Vad gäller för belysning dagtid? Vad är obligatoriskt, tillåtet eller förbjudet?

Elvings artikel från MC-Folket 8/2011 beskriver detta:, "Så syns du bättre" . 

SMC kämpade under ett antal år för att få trepunktsbelysning godkänd. Det lyckades vi med genom en förändring i Trafikförordningen, kap 3 § 71:
 
Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt.
   I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus.
   Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus. Förordning (2015:929).

VTIs rapport om det gula glaset som säljs av MC Safe AB och numera godkänns som stenskottsskydd och annan forskning om synbarhet och uppmärksamhet från hela världen finns samlade på SMC:s hemsida. 

Vill du ha mer information, kontakta Transportstyrelsen.