Varselväst och synbarhet

I takt med att allt fler använder varselväst i trafikmiljön ser SMC ett behov av forskning i frågan. Ökar varselvästen synbarheten? På vilket avstånd? I vilka situationer? Vilken effekt får västen om allt fler använder den? Är det bättre med väst än med en jacka i samma färg? Eller ger en vit eller illgrön hjälm den bästa effekten för ökad synbarhet? En nederländsk studie publicerad 2012 visar att kontrasten mot bakgrunden är viktigast.

Syns motorcyklister utan varselväst?
Motorcyklister syns med eller utan varselväst. Problemet är att andra trafikanter inte ser oss.

Motorcyklisterna väljer själva
SMC har inget emot att motorcyklister väljer att köra med varselväst. Det ska dock vara ett fritt val.

Regn, mörker och tät trafik
I regn och i mörker är det en fördel att använda ett regnställ med fluoriserande färger på skuldror och armar. Det är bra att kunna ha en gul väst med reflexer under sadeln om man får motorstopp på en livligt trafikerad väg eller när man kör i mörker. Motorcyklister som kör i tät stadstrafik anser att man syns bättre med varselväst eller i jacka med varselfärger. 

Kortege och gruppkörning
Om man kör i en kortege eller i grupp kan det vara en fördel om den som kör först och sist har varselväst. Det ökar synbarheten framförallt för motorcyklisterna som kör i gruppen.

Övningskörning
Vid privat övningskörning med motorcykel finns numera varselväst med texten ”Övningskör”.  Det är ett bra alternativ och ökar synbarheten för trafikanter i elevens närhet och för handledaren som kör bakom. Det skadar inte om även handledaren har en väst med texten "Övningskör". 

Falsk trygghet
Ett obligatoriskt bruk av varselväst kan ge MC-förare en falsk trygghet. Den som fick körkortet på köpet blir inte en bättre motorcyklist av att använda varselväst. Det finns en risk att man förlitar sig på varselvästen istället för att använda körstrategier som fungerar:

- ögonkontakt med bilföraren och titta om hjulen på bilen är i rörelse
- anpassa hastigheten, inta bromsberedskap och placera sig väl synligt i körfältet
- flytta motorcykeln åt sidorna när man ser att en kollision kan uppstå.

Inflation
Det finns en risk att det går inflation i signaleffekten om alla använder varselväst för att synas bättre; från ambulanspersonal och polis till motorcyklister, joggare och parkeringsvakter. Det finns till och med varselväst för hundar!

Ljusskenet tar över
Sverige har sedan många år lag om halvljus. Tester visar att skenet från främre lyktan alltid är det mest iögonfallande när motorcykeln ses framifrån. Skenet från den främre lyktan tar över de färger som eventuellt finns bakom.

Bakom vindskydd och kåpa
På motorcyklar med vindskydd och kåpor kommer bilförare inte alltid kunna se den gula västen i den vanligaste olyckssituationen som är när bilförarna ser motorcykeln framifrån eller snett framifrån.

Kamouflage
Starka färger är inte alltid mest synliga. Exempel från militären visar att dessa färger ibland kan ha en kamouflerande effekt medan en mörk siluett kan ha en iögonfallande effekt. Det är helt beroende av bakgrunden som man ser objektet emot.

Effekten är mindre än man tror
I ett praktiskt försök i Sverige 1997 visade det sig att varken fluoriscerande tejp eller olika belysningar gjorde att bilisterna som deltog i testen såg motorcykeln bättre. Ett praktiskt test i Norge visar att varselvästen ökar synbarheten mindre än man tror.

Det går att se en motorcykel
Den norska TØI rapporten om motorcyklars och mopeders synbarhet från 1999 säger klart att både motorcyklar och mopeder ligger långt över skalan för vad som är synbart. Det egentliga problemet är att bilförare inte är inställda på att se efter motorcyklar.

Motorcykeln upplevs inte som ett hot
En möjlig förklaring på att bilförare inte är inställda på att titta efter mopeder och motorcyklar kan vara att dessa ganska små fordon inte upplevs som ett hot mot bilförarnas egen säkerhet. Flera brittiska studier bekräftar detta.

Bilförare ser MC-poliser
Motorcykelpoliserna kör ofta vita motorcyklar, mörkblå skyddsutrustning och vit hjälm. Det är inte särskilt iögonfallande färger men ändå ser man nästan alltid mc-polisen. Det är förmodligen för att bilförare är inställda på att titta efter polisens motorcyklar.

Svensk studie från VTI, 2018 visar att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner.

Nederländsk studie 2012
En nederländsk studie genomförd av SWOV säger att det inte går att säga att en viss klädsel är bäst i alla situationer. Studien säger att ljusa kläder är bäst dagtid och i tät trafik, mörka kläder är bäst när man kör på landsbygd och på nätterna är det bäst att ha reflekterande klädsel. Det är viktigt att informera motorcyklisterna om hur man syns bäst i olika situationer. Läs rapporten här. 

SMC är emot lagstiftning
SMC ser inget behov av att reglera användning av varselväst när man kör motorcykel eller moped. SMC:s erfarenhet visar att trots att det inte finns en lag om skyddsutrustning för motorcyklister, utöver hjälm, använder en majoritet handskar, stövlar och heltäckande skyddskläder. Allt fler använder dessutom ryggskydd, airbag och bröstskydd. Det gör motorcyklisterna för att de tänker på sin egen säkerhet. Låt därför motorcyklisterna själva avgöra när de ska använda varselväst!

 

 

 

Se Oss är en återkommande kampanj som SMC genomför för att få andra trafikanter att uppmärksamma oss i trafiken. 

Lär mer om Se Oss, andra uppmärksamhetskampanjer, synbarhetsproblematik och annat.