Fakta om SMC

SMC:s mål: att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.
Vision:
SMC är den världsledande ideella motorcykelorganisationen.
Mission: SMC skall verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle.
 
Fakta om SMC
 • SMC bildades 1963.
 • SMC har omkring 67 000 medlemmar.
 • SMC är en ideell organisation vars huvudsakliga inkomst är medlemsavgifter.
 • SMC är en partipolitiskt och religöst obunden organisation.
 • SMC leds av en styrelse på nio personer som väljs vid årsmötet.
 • SMC har cirka 470 anslutna klubbar och 21 distriktsorganisationer.
 • SMCs kontor ligger i Borlänge och har fjorton heltidsanställda, 3,5 av dem jobbar på vår medlemstidning MC-Folket.
 • SMC är en främst en MC-politisk organisation som arbetar för att tillvarata svenska landsvägsmotorcyklisternas intressen.
 • SMC erbjuder en rad förmåner som MC-Folket, SMC-Boken, rabatter, fortbildningar, resor, Rättsfond, Skadefond och mycket annat.
 • SMC tillhandahåller enskild rådgivning i konsument- och försäkringsärenden och har även samarbetsjurister.
 • SMC är en uppskattad samarbetspartner för politiker i riksdagen, EU, Trafikverket, departement, mc-branschen, försäkringsbolag, polisen och trafikskolor.
 • SMC är remissinstans i alla frågor som rör motorcyklism.
 • SMC är medlem i MC-Rådet, Svemo, Riksidrottsförbundet, Fastighetsägarna, Folkspel, IDEA,  IDEELL ARENA, Riksförbundet M, SIS, Swedish Standards Institute, Sveriges Tidskrifter ochTrafikanalys användarråd
 • SMC är också medlem i Federation of European Motorcyclist’s Assocations FEMA, Alliance Internationale de Tourisme- Federation Internationale Automobile AIT-FIA, associerade via SVEMO till Fédération Internationale Motocyclisme FIM och dess underavdelning Union Europenne de Motocyclisme UEM samt Nordiskt Motorcykelråd