Filmer och bildspel

Här kan du se filmer som producerats i syfte att öka motorcyklisternas säkerhet och/eller är av intresse av andra orsaker.

SMC Powerpoint 2022. Kan användas av alla

Se Oss! En film från SMC om uppmärksamhetsproblematiken.

  

SMC School: Filmen  "Köra, inte åka"
En film om SMC:s kursverksamhet på bana.

  

SMC School: Filmer från SMC Bromskurs

  

SMC School: Filmen från SMC School på Kemora

 

Diverse svenska filmer om motorcyklism

Grus på asfalt kan orsaka olyckor för motorcyklister. Sommaren 2011 överraskades en holländsk turister av lösgrus på vägen. Det fanns ingen varningsskylt om gruset.

Världsklass på SMC:s trafiksäkerhetsarbete, säger Trafikverkets trafiksäkerhetsdriektör Claes Tingvall på 2011 års trafiksäkerhetskonferens Transportforum.

Debatt del 1   Debatt del 2 Hos MC Collection den 20 oktober 2011 hölls en paneldebatt om trafiksäkerhet förr och nu, och om vad som hade hänt om Rapport 13 blivit verklighet 1976?

Diverse filmer från andra länder

Named Riders. Lång version från Department for Transport, UK. Ännu en  film från brittiska myndigheter om uppmärksamhetsproblematiken för motorcyklister. Kortare versioner hittar du här.

The road is no place to race. (Kort version)En film från Motor Accident Commission, Government of South Australia. 

The Ride. En hemsida från Transport Accident Commission, Australien, om risker för motorcyklister.

Bugs. NMCU:s nya film om andra trafikanters problem att uppmärksamma motorcyklister i trafiken.

The dentist. En film om att visa respekt för motorcyklister i trafiken från AMA i USA.   

Metamorphosis. En tysk film som pekar på risken med att köra för fort i kombination med en icke MC-vänlig infrastruktur (6 MB)  

How close is too close? (3,14 MB) är en film som gjorts av den brittiska regeringens trafiksäkerhetsansvariga. 

Ulykker bil-mc (2,33 MB) har producerats av NMCU och norska Vegdirektoriatet. Filmen handlar om olyckor på grund av bristande uppmärksamhet.