Remissvar 2015

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2015. Tidigare remissvar finns i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism. 
Här hittar du remissvar från 2014. Tidigare remissvar finns på tre undersidor. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Justitiedepartementet Grupp- och trafikförsäkringsfrågor, 18 februari 2015. 

Remissvar Transportstyrelsen Om registrering av fordon mm i vägtrafikregistret, 18 februari 2015

Remissvar Transportstyrelsen, Om förändringar i manöverprov A-körkort, 25 februari 2015

Remissvar Näringsdepartementet Olycksregister och djupstudier på transportområdet samt nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor, 11 mars 2015

Trafikverket Region Mitt, Synpunkter ombyggnad E16 Borlänge-Djurås, 7 april 2015. 

Remissvar Näringsdepartemenetet  Promemoria om godkännande och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, 12 maj 2015

Remissvar Transportstyrelsen Avgifter på vägtrafikområdet 1 juni 2015

Remissvar Trafikverket Hastighet och val av räcke på väg 27, 25 juni 2015

Remissvar Näringsdepartementet Om ändring i Körkortslagen - körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall, 9 november 2015

Remissvar Transportstyrelsen, Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 29 december 2015