Det krävs alternativ till bensin

Det råder knappast något tvivel om att råoljan, som ger oss bensin och diesel, kommer att ta slut. Även om det räckt längre än vad man trodde för 50 år sedan är det enda som kan förhindra att källorna sinar ett förbud mot att använda fossila bränslen. Men vad händer då med våra motorcyklar?

Inom EU pratar man om att sluta sälja fordon som använder bensin och diesel till år 2040. Vårt svenska Miljöparti vill gå längre och verkar för att sluta sälja fossila bränslen till år 2030. På en tidigare partistämma bestämde Vänsterpartiet att man vill gå ännu längre och har satt upp 2025 som bortre gräns! 

Även om varken miljöparti eller vänster har stöd att genomföra detta nu, står det ganska klart vart vindarna blåser. Så vi hojåkare måste fråga oss vad vi ska göra den dagen då det inte längre går att få tag i bensin. För det är väl klart att vi vill fortsätta köra? Och visst finns det alternativ!

Visst finns det alternativ till bensin!

Under andra världskriget eldade man med ved och träkol i speciella aggregat för att få fram gengas som det gick att köra den tidens fordon på. Just på motorcykel kan det dock vara lite opraktiskt att tillverka sitt eget bränsle under färd. En glödande tunna är ju inte precis förstahandsvalet som passagerare på bönpallen, men det går och har redan gjorts tidigare. Och det finns fler och antagligen bättre alternativ. 

Med trä och skogsprodukter som bas går det även att tillverka metanol eller träsprit som är den enklaste formen av alkoholer och som kan fungera som bränsle i befintliga bensinmotorer. Metanol kan även göras om till biodiesel och användas i dieselmotorer. Men tillverkningsprocessen är ganska svår och dyr, och energikrävande. Då kanske etanol, alltså ren sprit, kan vara enklare och billigare att tillverka? Genom att jäsa jordbruksprodukter och sedan destillera mäsken till ren alkohol får man ganska enkelt fram ett bränsle i vätskeform som kan användas till både det ena och det andra. Men det tar fortfarande tid att tillverka och kräver en del energi vid destilleringen. Det är dessutom olagligt att bränna egen sprit, men å andra sidan finns spriten redan att köpa på många mackar som E85-bränsle, så etanoldrift är ett lättillgängligt alternativ redan idag.

Vätgas vore åtminstone teoretiskt möjligt att köra våra bensinmotorer på och ur avgasröret skulle det i så fall komma ren vattenånga. Det går dessutom att tillverka vätgas av vanligt vatten. Men gasen är svår att hantera, framförallt i en förbränningsmotor, och den är ganska energikrävande att framställa.

Nya bränslen kräver energi

Även om det finns en hel del alternativ faller i princip samtliga tillbaka på att det krävs energi för att tillverka egna bränslen som det går att köra motorcykel på. Den absolut mest lättillgängliga energikällan vi har idag är en som är både enkel att producera och billig att distribuera – el. Och visst går det att tillverka bränslen som metanol, etanol och väte med hjälp av el. Men det går även att köra motorcykel direkt på el. Det finns dessutom ganska mycket att vinna på direkt eldrift jämfört med att först tillverka bränslen som sedan förbränns.

Direkt eldrift är mycket mer effektiv, betydligt mycket billigare och enklare samtidigt som det dessutom är utsläppsfritt. Och en modern elmotor har inte mycket gemensamt med tidigare elmotorer!

Elmotorn ger full effekt oavsett varvtal och kan regleras steglöst

Glöm tidigare erfarenheter med äldre tiders elmotorer. De fungerar fortfarande bra på sågverk och i maskiner som ska hålla vissa varvtal, men de fungerar inget vidare i ett eldrivet fordon där man ska kunna variera hastighet och varvtal steglöst. Dagens elfordon och elmotorcyklar använder betydligt mer sofistikerade elmotorer än vad som användes tidigare och nu är det trefas växelströmsmotorer med permanentmagneter som gäller!

Trots att batteriet levererar likström omvandlas den till växelström där man använder frekvensstyrning för att styra en elmotor som då blir lika stark och effektiv oavsett varvtal och regleras helt steglöst med gashandtaget. En modern elmotor med permanentmagneter har dessutom en verkningsgrad på långt över 90 procent. Det innebär att nästan all energi omvandlas till rörelse utan någon direkt värmeutveckling. På så sätt är en elmotor egentligen vida överlägsen en förbränningsmotor.

Om det bara hängde på elmotorn hade nog alla förbränningsmotorer ersatts vid det här laget. Men det finns ett överhängande problem till – svårigheten att lagra den elektriska energin. Så häng med och lär mer här på SMC om vad elmotorcyklar kan innebära idag och i framtiden, även för oss hojåkare som njuter av förbränningsmotorns ljud och vibrationer!

När bensinen tryter eller förbjuds att säljas måste det till nya lösningar för att vi ska kunna fortsätta köra motorcykel! Bildkred: Terry McGraw, Pixabay, Public Domain

 

På MC-muséet i Hedemora visas denna gengasdrivna motorcykel som går att köra på gaserna från förkolad ved. Bildkred: Calle Eklund/V-wolf / CC BY-SA  Bildkälla

 

Björn Gillberg på Värmlands Metanol AB berättar hur man tillverkar och vad man kan ha metanol till, och varför man kör Speedway-motorcyklar på metanol, i ett videoklipp som kan ses här på Youtube:

 

Hembränning på utställningen Bottle and The Fool. Bildkred: Svenska Dagbladet via IMS Vintage Photos / Public Domain Bildkälla.