Kontrollbesiktning

Det fordon som har minst behov av kontrollbesiktning, sett till underkännandegrad är motorcyklar. Antalet underkännanden har inte ökat sedan 2004 då kontrollbesiktningen glesades ut för motorcyklar. Från och med 2018 är motorcyklar äldre än 40 år befriade från kontrollbesiktning liksom tävlingsmotorcyklar med orange skylt. Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Enligt Fordonsförordningen ska motorcyklar kontrollbesiktas första gången senast fyra år sedan de togs i bruk och därefter vartannat år. I och med att EU.s besiktningspaket implementeras i Sverige 2018 slipper motorcyklar äldre än 40 år kontrollbesiktning med motivering att de används i liten omfattning. Man utgår från fordonsåret. Andra förändringar är besiktningsbefrielse av tävlingsfordon och vissa amatörbyggda motorcyklar. Föreskrifterna som gäller från och med 1 maj 2018 hittar du här: 

Transportstyrelsen samlar in statistik från alla besiktningsorgan. Den visar tydligt att det inte finns någon fordonskategori som har så få underkännanden.  Från genomgångar av de som dödas i MC-olyckor med Trafikverket vet vi att ytterst få MC-olyckor beror på tekniska fel. Att MC-ägarna tar väl hand om sina motorcyklar leder därmed också till färre olyckor. 

Så här ser Transportstyrelsens statistik ut för underkända fordon med krav på efterkontroll 2018-2021 (procent, andel underkända med krav på efterkontroll, avrundat till hela tal). Bäst på att ta hand om sina motorcyklar under 2021 var  MC-ägarna i Blekinge där bara 6,56 procent behöver komma in på efterkontroll. Sämst statistik har MC-ägarna i Uppsala där 13,46 måste göra en efterkontroll av sin motorcykel. 

Fordon  2021 2020  2019 2018  
Bil 22  22 24 24  
Lätt lastbil 29  29 32 31  
Lätt släp (ink husvagnar) 23  23 23 23  
MC 10  10 9 9  
Tung lastbil 42  41 44 45  
Tung släp 43  43 44 47   
Tung buss 22  21  25 26   

 

Statistik efter utglesning av besiktning 2004
2004 glesades kontrollbesiktningarna ut för MC, lätta släpvagnar och husvagnar. Trots färre komntroller visade Bilprovningens statistik att motorcyklar är det fordon som är i bäst skick vid besiktningarna.

 

År                   Motorcyklar            Släp              Husvagnar                Bilar
2004                    9%                       19%                     16%                     32%

2005                    9%                       22%                     13%                     32%

2006                    10%                     26%                     22%                     32%

2007                    10%                     26%                     19%                     32%

2008                    10%                     25%                     22%                     30%

2009                    10%                     26%                     26%                     29%

2010                    9%                       24%                     24%                     29%

2011                    9%                       25%                     25%                     31%

2012                    10%                     24%                     19%                     31%

Bilprovningen har gjort två rapporter av samtliga mc-besiktningar 2004 och 2010.  De visar de vanligaste felen och mycket annat.
Bilprovningens rapport 2004.
Bilprovningens rapport 2010.

Avregleringen gav dyrare besiktningar
När kontrollbesiktningen avreglerades i Sverige steg priset på kontrollbesiktning. SMC gjorde en undersökning i slutet av 2015 som visade att det skiljer 311 kronor mellan den billigaste och dyraste kontrollbesiktningen. Under 2021 har även Riksrevisionsverket påtalat detta förhållande. 

Jämför priset på kontrollbesiktning mellan de olika besiktningsorganen. Du har SMC-rabatt på Besikta, Dekra och Carspect. 


MC-ägare är bäst på att vårda sina fordon av alla ägare enligt statistik från kontrollbesiktningarna.