Var är olycksrisken högst för MC-förare?

Olycksrisken är störst i en kurva för en motorcyklist, oavsett om det handlar om singelolycka eller kollision. SMC redovisar här resultaten av Trafikverkets djupstudier av alla motorcyklister som omkom i trafiken 2014-2019.

Var sker de flesta singelolyckorna med MC?

 

Motorcyklister på tvåhjulig MC  2014-2019, klicka här för större bild.


Oavsett om det handlar om en kollision med ett annat fordon eller singelolycka är kurvor den vanligaste platsen för en MC-olycka med dödlig utgång. I kollisioner är oftast motorcyklisten som kommit över i fel körbana och krockar med en bil. I singelolyckor har motorcyklisterna av någon anledning tappat kontrollen och kört ut i sidoområdet. Det vanligaste krockvåldet är då ett räcke. Tyvärr är det vanligt med grus i kurvor vilket leder till MC-olyckor varje år. 

Som motorcyklist kan du träna dig för att öka din förmåga att få rätt körteknik i kurvor. Läs skriften "Full kontroll" eller se på filmerna. Full Kontroll beskriver beskriver motorcykelns unika egenskaper i kurvor. Gå gärna en kurs med SMC School på gokartbana eller storbana där fokus ligger på broms- och kurvteknik.  

Korsningar är näst vanligaste platsen. Hur du som motorcyklist kan minska risken för kollisioner finns beskrivet på vår Se Oss sida.


Plats för alla dödsolyckor 2005-2013. Kurva är den vanligaste platsen följt av korsningar. Klicka för större bild! 

 


Plats för singelolyckor. Sju av tio dör i en kurva. Klicka för större bild.