Medlemskap & Mitt konto

Vilka personuppgifter vi samlar in

När du blir medlem behöver vi samla in följande information för att kunna registrera dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Gatu- och postadress
 • Epost (valfritt)
 • Telefonnummer (valfritt)

Vi samlar inte in mer uppgifter än nödvändigt och följer rekommendationen om att minimalisera behovet av insamling av personliga uppgifter.

Behandling innan registrering hos SMC

Innan du blir medlem använder vi folkbokföringsregistret för att hämta din adress. Du har vid registrering möjlighen att ändra detta från den föreslagna. 

 

Mitt konto & säkra lösenord

Alla medlemmar kan logga in i Mitt konto. Personliga lösenord är starkt krypterade, med OpenSSL och AES-256-CBC och ingen på SMC kan se ditt lösenord. 

Utöver detta, när du väljer ett eget personligt lösenord kollar vi av ditt lösenord mot en databas för att se om ditt lösenord har blivit läckt. Vi accepterar ej dessa lösenord. Vi rekommenderar att du använder vår inbyggda funktion för att slumpa fram ett starkt lösenord.

 

Syfte

När du blir medlem innebär det att du ger oss rätten att behandla dina uppgifter för att kunna upprätthålla ditt medlemskap. I ditt medlemskap innebär det exempelvis:

 • Leverans av medlemskort
 • Leverans av medlemstidning
 • Leverans av medlemsförmåner såsom exempelvis SMC Boken och Medical Card
 • Fakturering inför nytt årsmedlemskap
 • Erbjudas försäkringserbjudanden samt övriga förmåner inom SMC Club
 • Nyhetsbrev (kan avsägas via Mitt konto)

Återgå till GDPR-sidan

 

Historik

 • 2018-09-19 - Uppdatering angående krav på starkt lösenord i samband med lansering av nya SMC Appen