ABS

Från 2016 har alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Sverige ABS-bromsar eftersom det är ett krav i EG-förordning. Ett antal studier och tester har genomförts som visar att låsningsfria bromsar ger färre olyckor och minskar skaderisken vid en olycka. Mängder av artiklar i media och medvetna val av MC-tillverkarna har gjort att motorcyklister väljer motorcyklar med ABS-bromsar.

Trafikverkets djupstudier visar att en felaktig och/eller dålig bromsteknik varit avgörande för att olyckan skett och utgången av olyckan. Att bromsa en motorcykel rätt och effektivt är ett krav vid uppkörningen. Erfarenheter från SMC.s fortbildning visar att många behöver mer träning för att nå en optimal inbromsning. ABS-bromsar kan göra att olyckan undviks eller att konsekvenserna mildras.

Med ABS fördelas bromsverkan på fram- och bakbromsen och föraren riskerar därmed inte att låsa hjulen. Det gör att man bromsar effektivare, ökar kontrollen av fordonet och risken att gå omkull minskas. 

En svensk studie om effekter av ABS-bromsar publicerades 2009. Den visade att ABS skulle haft en olycksreducerande effekt av 38 % av alla olyckor med personskador i Sverige och 48 % på svåra och dödliga olyckor. Studien fick stort genomslag i svensk MC-press och övrig media. Författarna har tillsammans med MC-Folket gjort test av inbromsning med och utan ABS på grus. Även här visade resultatet att inbromsningarna blev effektivare med ABS. En ny studie där vi testar ABS på grus ska genomföras 2020. 

Krav på ABS i EU
Genom EUs ramförordingen som började gälla 1 januari 2016 innebär de nya typgodkännandereglerna att alla motorcyklar över 126 kubik ha ABS. Mopeder och motorcyklar under 125 kubik måste ha CBS, kombinerade bromsar. SMC har efterlyst information i vägtrafikregistret, VTR, om säkerhetsteknik på motorcyklar vilket började införas 2015. Detta kan ge försäkringsbolagen underlag för att fastställa premier. Tyvärr kan Transportstyrelsen fortfarande inte inkludera säkerhetssystem i VTR. 

ABS på grus
MC-Folket har testat motorcyklar med och utan ABS på grus vid två tillfällen, 2011 och 2020. Bägge testerna visade att motorcyklar med ABS var överlägsna på grus, både avseende bromssträckans längd och motorcykelns stabilitet. Testerna har gjorts tillsammans med en forskare som också är motorcyklist, Matteo Rizzi. 

Artikel i MC-Folket 1/2021 om ABS på grus. 

ABS article from MC-Folket 1/2021 translated to English.

Artikel i MC-Folket 2011 om ABS på grus

Det finns en rad olika rapporter och studier om ABS. Här kan du ladda ner några.
Olycks-och skadereducerande effekter av ABS på motorcyklar, Rizzi m fl 2009.
Bosch, presentation om effekter av ABS på motorcyklar 2008
Insurance insitute for highway safety, D Strickland USA, 2008
Effectiveness evaluation of antilock brake systems for motorcycles, in real world accident scenarios, Roll m fl 

 

 

 

 

 

Artikel i MC-Folket 1/2021 om effekten av ABS-bromsar på grus.ABS article from 1/2021 MC-Folket, translated to English.

 


Artikel i MC-Folket 2011 om att bromsa på grus med och utan ABS.