Fota P-kvittot!

Foton av en parkeringsbiljett är ett starkare bevis än parkeringsvaktens vittnesmål enligt en dom i Högsta Domstolen, HD, sommaren 2013. Målet handlade om en P-lapp på insidan av en bil som inte uppmärksammades av parkeringsvakten men som fanns på foton som visades av bilägaren.

HD:s beslut är rimligt anser SMC och bör göra det möjligt för MC-förare att fotografera P-kvittot som riskerar att försvinna då det ligger på motorcykeln.

SMC har under en rad år arbetat för att Trafikförordningen ska ändras så att motorcyklar och mopeder utan kaross ska undantas från krav att P-biljett, P-skiva och P-tillstånd ska ligga på fordonet. I november 2013 skickades ett remissvar till Näringsdepartementet i frågan. Allra bäst för MC- och mopedägare är avgiftsfria ytor där ett antal motorcyklar och mopeder kan parkera utan krav på P-biljetter av olika slag.

Ärendet som gick till HD rörde en tjej som parkerade sin bil i Norrköping och lade ett kvitto innanför rutan på passagerarsidan. Det fanns fler P-biljetter där, även på förarsidan. Både Tingsrätten och Göta Hovrätt ansåg att även om det fanns foton som visade att parkeringsbiljett fanns väl synligt  i bilen väger parkeringsvaktens anmärkning tyngre, enligt tidigare dom i Högsta Domstolen.

Domen från HD säger att hittills har "parkeringsvaktens anteckning ofta ansetts ha en sådan styrka att rätten funnit att en överträdelse har förekommit". Men HD konstaterar att teknikutvecklingen gått framåt och att parkeringsbolagen kan fotografera felaktigheter vid parkering. Om det finns foton väger de tyngre än parkeringsanmärkningen. HD säger: det finns alltså anledning att i vissa fall inte fästa avgörande vikt vid vad som framgår av själva parkeringsanmärkningen":

Fota P-kvittot!
Om man som MC- eller mopedägare parkerar sitt fordon i en ruta där det krävs P-biljett, P-skiva eller P-tillstånd, bör du fotografera motorcykeln med biljett där tidpunkten framgår. Fotot bör du behålla och kunna visa upp vid eventuell parkeringsanmärkning.

Domen från Högsta Domstolen (Ö3641-12), Göta Hovrätt och Norrköpings Tingsrätt.

 


En avgiftsfri MC-parkering med plats för ett antal hojar och mopeder.