Hur kan motorcyklister minska risken för kollisioner?

De flesta kollisioner mellan motorcyklister och andra fordon sker i korsningar. Oavsett vem som har rätt eller fel i trafiken - som motorcyklist förlorar du alltid i en kollision med ett annat fordon.

Som motorcyklist finns det mycket du själv kan göra för att minska riskerna att krocka med andra trafikanter i korsningar.

Det är inte kul att diskutera dödsolyckor, men det är den statistiken som mycket forskning och fakta baseras på och därför tas fasta på denna statistik i  rekommendationer om hur man kan undvika olyckor.

Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dött i olyckor 2005-2013 visar att 108 personer dödades i en korsning.

Dödsolyckor i korsningar

- Sakta ner om du ser en bil på en sidoväg och var beredd på att bilen kommer att svänga ut framför dig, även om bilen har väjningsplikt.

- Kör aldrig om i en korsning. 14 % av motorcyklisterna som dödades i en korsning 2005-2013  hade påbörjat en omkörning. Det finns alltid en risk att bilen du kör om ska svänga vänster.

 

Dödsolyckor i samband med omkörningar


Klicka på bilden för större format.

 

- Håll avstånd till framförvarande fordon. Det är inte omöjligt att bilen som ligger framför dig ska svänga eller göra en U-sväng. Var extra uppmärksam om bilen saktar ner och börjar vingla, den kan vara på väg att svänga även om den inte blinkar.

- Räkna inte med att du syns även om du har belysning på, har varselväst och håller fartgränserna. Färgglada kläder syns oftast bättre än svarta, men inte alltid.

- Håll farten! Av dem som dödats i korsningsolyckor 2005-2011 överskred fyra av tio motorcyklister hastigheten med mer än 30 km/timme. Det är farter som andra trafikanter inte förväntar sig. Forskning visar också att bilister tror att motorcykeln håller en lägre fart än den faktiskt gör.

- Ha handlingsberedskap inför korsningar där det finns fler fordon än du och din motorcykel. Titta långt fram, ha några fingrar på bromshandtaget och var beredd på att vad som helst kan hända. Ligg mitt i körfältet för att synas maximalt. Tänk på att vänster hjulspår ofta kan ha sämre friktion. Det beror på att de allra flesta fyrhjuliga fordon har sina vänstra hjul i samma breddplacering mot vägens mitt, oavsett hur brett fordonet är, vilket gör att ytan är mer polerad.

- Ha handlingsutrymme inför korsningar. Bra sikt och säkerhetsavstånd ger dig tid och plats  att kunna styra motorcykeln dit du vill om du eller någon annan gör en felbedömning.

- Gena aldrig i kurvor. Trafikverkets djupstudier från 2000-2011visade att i åtta av tio mötesolyckor hade motorcyklisten kommit över i mötande körfält.

 

Dödsolyckor vid möte med annat fordon


Klicka på bilden för större format.

 

- Gå en kurs med SMC och träna inbromsning och annan körteknik. Det gör dig säkrare, mer riskmedveten och du kan träna dig inför paniksituationer som ilband medför felaktiga överlevnadsreaktioner. Kurserna hittar du här.

Se till att synas - kör aldrig utan lyset påslaget!

 

 

Varselväst eller inte varselväst? Läs mer här!