Ändrat, uppbyggt, ombyggt eller amatörbyggt

Sverige har en historisk motortradition som bland annat handlar om att bygga sitt eget fordon eller att bygga om det man har. Sverige har förmodligen ett av världens mest generösa regelverk för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar. Många vill också modifiera sin MC efter eget tycke och smak. 13 maj 2011 fanns enligt Vägtrafikregistret 3 328 sidvagnshojar i Sverige, 3 328 ombyggda och 2 245 amatörbyggda motorcyklar.

I oktober 2000 startade SMC ett samarbete med MC-organisationer, Vägverket, Bilprovningen och Näringsdepartementet. Bakgrunden var att ett EG-direktiv om helfordonsgodkända motorcyklar till en början uppfattades som att det skulle vara helt omöjligt att ändra en motorcykel.   Efter många möten med politiker och tjänstemän kan SMC konstatera att i stort sett allt vi fört fram har accepterats. Organisationer och myndigheter har samarbetat och Sverige har idag förmodligen ett av världens generösaste regelverk för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar tack vare detta. 

Under 2020 har gällande föreskrift omarbetats och den nya föreskriften TSFS 2O21:10 trädde i kraft 1 oktober 2021. SMC har besvarat remissen och träffat Transportstyrelsen angående detta. Myndigheten kommer att  fortsätta i samma riktning som tidigare och behålla våra nationella regelverk. 

Alla ombyggda och amatörbyggda motorcyklar måste besiktas och godkännas av SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation eller Testa, Teknisk Support Till Amatörbyggare, före registreringsbesiktningen hos Bilprovningen. Kontakta gärna SFRO eller Testa om du tänker bygga om eller amatörbygga en motorcykel.

Den som bara vill göra mindre modifieringar kan göra det utan krav på registreringsbesiktningar så länge inte ändringarna gör motorcykeln mindre säker. Det är också något SMC stridit för! SFRO har tagit fram en lathund  tillsammans med besiktningsorganen i Sverige där man beskriver amatörbyggda, ombyggda och ändrade bilar och motorcyklar.  Om du bara gör mindre ändringar på din motorcykel behöver den inte registreringsbesiktas. Vad som är tillåtet hittar du i TSFS 2013:54 

Att bygga om och amatörbygga är möjligt i Sverige och regleras i TSFS 2021:10, kapitel 4, §§ 1-103. Där hittar du vad som gäller för att en motorcykel ska kunna registreras som ombyggd eller amatörbyggd. Även motorcyklar med permanent monterade sidvagnar räknas som ombyggda. 

SFRO  och Testa har mandat att besikta alla ombyggda och amatörbyggda motorcyklar i Sverige. Kontakta dem före bygget med dina frågor. SFRO säljer "Bygghandboken" som rekommenderas alla som funderar på att bygga om eller bygga en hoj. SFRO och Testa är samarbetspartners till SMC och berörda parter som Transportstyrelsen och besiktningsorganen.

Gamla fordon utan papper
Hur gör man när man ska köpa ett gammalt fordon på ett säkert sätt? Classic Motor har mycket bra information på sin hemsida.

Uppbyggt fordon
Här handlar det om att skapa ett fordon av delar från samma eller olika motorcyklar från i stort sett samma år.  Detta gäller endast motorcyklar som är 25 år eller äldre.  De regleras enligt TSFS 2010:89.  Dessa fordon hanteras av MHRF. 

Anpassning av motorcykel vid funktionshinder
Personer som har någon form av funktionshinder kan ändra en MC utan att söka dispens. Om det krävs registreringsbesiktning eller inte avgörs av besiktningsorganen. Läs mer om vilka hjälpmedel som finns och vad som är möjligt här. 

TSFS 2021:10, kapitel 4 §§ 1-103 - lägg det på minnet om du är intresserad av att bygga om eller amatörbygga en MC

Hoj på Elmia
På Elmiamässan finns många snygga byggen.

 


En Bagger i Daytona - en modell som blir allt mer populär i Sverige

 


I SFROs Bygghandbok får du som ska bygga om eller amatörbygga en MC massor av bra tips. 


En BMW med stödhjul