Därför säger Svedea nej till supersporthojar

Svedea får ibland frågan om varför man endast erbjuder den lagstadgade trafikförsäkringen för motorcyklar i kategorin supersport. Bakgrunden till detta beslut är den statistik som finns i Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Dessa studier och statistik finns bl.a. att läsa här på SMC:s statistiksidor.

Överrepresentation bland dödsolyckor
Motorcyklar av denna typ (supersport) är fortfarande inblandade i en mycket större andel av de dödsolyckor som rapporteras i Sverige i förhållande till antalet motorcyklar som finns i mc beståndet. Motorcyklar i denna kategori har i snitt varit inblandade i drygt 35 %* av dödsolyckorna som inträffat de senaste 5 åren (2014-2019). Samtidigt är andelen supersporthojar endast cirkaa 5 % av beståndet**.

I nästan 70 % av de dödsolyckor på mc som inträffade 2014–2019 bedömdes föraren ha kört över gällande hastighetsgräns. Detta tillsammans med trafikskadelagens utformning gör att Svedea inte ser någon möjlighet att erbjuda en försäkring för denna typ av motorcyklar. Försäkringsbolag saknar i nuvarande lagstiftning möjlighet att neka ersättning i dessa fall, försäkringsbolagen måste även betala ersättning för personskador ifall föraren saknar körkort, är påverkad eller om det är en tjuv som stulit motorcykeln.

– Tyvärr så drabbas enskilda ägare av dessa modeller, men alternativet är att låta mc-kollektivet som äger de andra 95 % av motorcyklarna vara med och betala ser vi inte som en lösning. Om det sker en förändring av trafikskadelagen eller någon annan händelse som förändrar sättet man kan hantera vissa beteenden på skulle naturligtvis påverka hur det kan se ut i framtiden, säger Stefan Karlsson, produktchef MC Svedea.

* Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC 2014–2019
** MC-beståndet i Sverige, Fördelat på MC-typ och baserat på Fordonsregistret 2003–2009 (Michael Fored Karolinska Institutet).

 

Statistik från Trafikverket baserat på MC-typ i dödsolyckor 2008-2020


Klicka här för större bild.