Viktigt att känna till om Medical Card

Nedanstående information skickas årligen till samtliga regioner, kommuner, polismyndigheter, SOS alarm med flera. Dock är det viktigt att även DU hjälper till att sprida kunskap om Medical Card. Det kan rädda liv! Kopiera gärna nedanstående text och maila till dem som behöver veta.

Medical Card – medicinsk information i MC-hjälmar!


En Medical Card-klisterdekal på hjälmen betyder att det finns viktig  medicinsk information om föraren på ett kort mellan hjälmens skal och stoppning. Räddningspersonal kan läsa information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka.

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har cirka 65 000 medlemmar av landets omkring 270 000 MC-ägare. SMC arbetar med alla frågor som rör motorcyklister på landsväg. Ett viktigt område är trafiksäkerhet.
 
Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare och passagerare ökar. En svensk MC-ägare är idag 54 år.  Ett antal har någon form av kronisk sjukdom som kräver medicinering. Andra har allergier. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Trafikverket har i skriften ”Gemensam strategi  för ökad MC- och mopedsäkerhet 1.0” visat att 4 liv kan sparas per år inom detta område. Därför har SMC startat initiativet Medical Card. SMC skickar ut ett klistermärke att fästa på hjälmen till alla våra medlemmar samt ett Medical Card att  lägga i hjälmen mellan skal och stoppning. 
 
Vid MC-turer då man färdas ensam finns, om en olycka sker, ingen som kan uppmärksamma ambulans- och vårdpersonal på patientens medicinska historia om motorcyklisten är medvetslös. Det är inte heller säkert att MC-kompisar är förtrogen med den medicinska statusen hos dem man kör motorcykel med.
 
Syftet med SMC:s Medical Card är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor.  SMC:s hoppas att projektet kan bidra till en minskning av antalet dödade och skadade motorcyklister. Liknande projekt förekommer i andra delar av världen.
 
SMC har tagit fram dekaler som sätts längst ner mitt bak på MC-hjälmen och indikerar att hjälmens ägare har ett Medical Card i hjälmen. Dekalerna skickas ut tillsammans med medlemskorten under mars varje år.  Tillsammans med dekalen följer ett Medical Card. Detta kort läggs in i hjälmen mellan skal och stoppning. På kortet fyller ägaren själv i uppgifter på vardera sidan innan det läggs i hjälmen. På den ena sidan ifylls: namn, personnummer, postnummer, nationalitet samt namn och telefon till närmast anhörig.
 
På den andra sidan ifylls: allergier, sjukdomar, medicinering, blodförtunning samt behandlande sjukhus. All information är översatt till engelska. Även om de allra flesta människor är fullt friska kan det finnas ett värde i medicinsk information i motorcykelhjälmen. Bilder på dekaler och Medical Card bifogas.
 
Sprid informationen inom er organisation!
För att Medical Card ska få effekt måste informationen om projektet spridas vidare inom de berörda organisationerna som arbetar med räddning. Med detta brev hoppas SMC att kommuner, landsting, polisen, SOS-Alarm och nödnummer 112 hjälper oss att informera berörd personal om dekalerna på hjälmen och informationskorten i hjälmarna.
 
Erfarenheter
SMC efterlyser erfarenheter från medlemmar som varit med om olyckor och haft Medical Card  i hjälmen. SMC hoppas också att räddningspersonal som fått information via Medical Card återkopplar detta till oss.
 
Har du ytterligare frågor, kontakta SMC.Den här motorcyklisten har Medical card i hjälmen