Remissvar 2012

Här hittar du alla remissvar och yttranden från SMC som lämnades under 2012.

Yttrande Länsstyrelsen Stockholm om MC i bussfiler 17 december 2012

Remissvar EU-kommissionen Public consultation road charging 1 november 2012.

Remissvar Näringsdepartementet, Fordonsrelaterade skulder 31 oktober 2012.

Remissvar Trafikverket, hstighet E22 Östergötland, 5 oktober 2012

Remissvar Parkeringsplan Stockholms stad 10 september 2012.

Remissvar Näringsdepartementet "EU:s besiktningspaket", 6 september 2012. Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5.

Synpunkter på NTF:s verksamhetsinriktning 2014-2015 7 augusti 2012.

Remissvar Transportstyrelsen angående registreringsskyltar 7 augusti 2012.

Remissvar Trafikverket angående hastighet E4 och E12 Umeå 3 augusti 2012.

Remissvar Trafikverket angående hastighet E18 Stockholm 2 augusti 2012.

Remissvar Trafikverket angående hastighet E4 Stockholm 2 augusti 2012.

Remissvar Transportstyrelsen ang ändrade körkortsföreskrifter 25 maj 2012

Remissvar Näringsdepartementet "Några körkortsfrågor mm, 21 maj 2012

Samrådsremiss Trafikverket korsningar Torsby, Värmland, 21 maj 2012

Remissvar Transportstyrelsen om avgifter inom deras verksamhet, 21 maj 2012.

Public Consulation on an EU strategy to reduce injures resulting from road traffic accidents, 11 maj 2012

Public Consultion "The provision, where possible, of road safety related minimum
universal traffic information free of charge to users under the ITS directive 2010/40/EU
", 11 maj 2012

Remissvar Trafikverket Hastighet E45 Malung-Orsa, 11 maj 2012.

SMC överklagar Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om Monzta, 3 maj 2012.

Remissvar Trafikverket Genomfart Töcksfors E18 7 maj 2012

Remissvar på Transportstyrelsens nya föreskrifter för körkort 12 april 2012.

Yttrande till Länsstyrelsen angående Monztabanan 22 mars 2012.

Synpunkter på Stockholms stads Framkomlighetsstrategi, 22 mars 2012. v

Synpunkter på Trafikverkets förslag till regler för Vägutformning 27 februari 2012.

Synpunkter på Trafikverkets Kapacitetsutredning 23 februari 2012.

Synpunkter på Trafikverkets arbetsmaterial om nya hastighetsgränser 2 februari 2012.

Synpunkter på Trafikverkets förslag till räckesstrategi 24 januari 2012. Synpunkter på bilagorna.