Fordonsskatt

Fordonsskatten för motorcykel är 180 kronor per år. Motorcyklar som är 30 år eller äldre är skattebefriade. Vid flera tillfällen har förslag kommit från Finansdepartementet om en enhetsskatt för bil och motorcykel, senaste gången var 2016. SMC har dock lyckats stoppa samtliga.

Det senaste förslaget Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon innebar att man ville fördubbla dagens avgift från 180 kronor till 360 kronor per år för att jämställa MC med bil, lätt buss och lätt lastbil. Utöver detta skulle koldioxidutsläpp också bli avgörande för fordonsskatt för MC, precis som för övriga fordon, i framtiden. Däremot undantogs MC från bonus-malus delen i förslaget. Det blev till sist som SMC föreslog, den årliga fordonsskatten höjdes inte för MC och är oförändrade 180 kronor helår. 

SMC:s remissvar 2017. 
SMC remissvar 2016. 

Innan dess bidrog SMC till att stoppa ett liknande förslag 2005. Då föreslogs en höjning av skatten på alla motorcyklar från 137 kronor till 360 kronor och därutöver en koldioxidskatt. Finansdepartementet lyssnade på SMC och skatten höjdes enligt vårt förslag med blygsamma 43 kronor till 180 kronor. Den nivån gäller fortfarande. Motorcyklar betalar endast den fiskala delen av fordonsskatten, inte den koldioxidbaserade skatten. Motorcykelägare betalar 50 % av vad en bilägare betalar.  SMCs remissvar angående fordonsskatt 2005 hittar du här.

I slutet av 1990-talet föreslog en statlig utredning att fordonsskatten på MC skulle höjas till 1100 kr, motsvarande bil. SMC hävdade då som alltid att två hjul borde betyda halv avgift. Det argumentet har fungerat flera gånger. 

Ansvarig myndighet som inkasserar fordonsskatt är Transportstyrelsen. 


Alla MC-ägare har sparat många kronor årligen genom att fordonsskatten aldrig höjts till de nivåer som föreslagits. Istället har beslutsfattarna lyssnat på SMC.