Stanna och ta ditt eventuella straff

Inom ramen för "Gemensam strategi för ökad säkerhet på MC och moped" som leddes av Trafikverket var SMC:s viktigaste uppgift att sprida information om hastighet. Under 2014 publicerades ett antal artiklar i MC-Folket. Denna artikel uppdaterades i december 2020.

Stanna och ta ditt eventuella straff
Vad riskerar du egentligen om du stannar i en poliskontroll och inte har MC-körkort? Är det värt att riskera ditt eget och andras liv genom att försöka köra ifrån polisen? Är det verkligen acceptabelt att själv välja om man ska stanna eller inte? Nej, anser SMC. 

Trafikreglerna gäller även motorcyklister
Det är självklart att trafikreglerna gäller alla trafikanter och även motorcyklister. Det handlar om allt från hastighet till att använda blinkers, stanna vid stopptecken och lämna företräde och vara en juste medspelare i trafiken. Regelverket finns i Trafikförordningen och säger att trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, visa hänsyn, uppträda så att vi inte i onödan hindrar eller stör annan trafik och visar hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Allt detta är självklara regler för de allra flesta trafikanter. Skulle alla följa reglerna skulle MC-kollektivet ha bättre rykte och olyckorna minska rejält – både singelolyckor och kollisioner. Tyvärr väljer en liten grupp att ställa sig helt vid sidan av spelreglerna och den minoriteten skapar stora problem för alla andra motorcyklister.

Stanna för polis
Den myndighet som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning i Sverige är Polisen. Polisens prioriterade mål är att färre brott ska begås, fler brott ska klaras upp, att människor ska känna sig trygga, polisen ska bli synligare och förtroendet för polisen ska vårdas och stärkas. Målen handlar om alla slags brott, givetvis ingår trafikbrotten. Som samhällsmedborgare borde det vara självklart att vi respekterar den ansvariga myndigheten, oavsett om det handlar om en fortkörning, inbrott i mitt hus eller en mordutredning.

Ändå är en fråga som ständigt dyker upp då SMC träffar poliser från vissa orter, att motorcyklister regelbundet kör ifrån polisen istället för att stanna. SMC har ställt frågan i två enkäter med några års mellanrum. Bland SMC-medlemmar som svarat är det i stort sett otänkbart att inte stanna på uppmaning av polisen. Det är istället en liten grupp som ger SMC och alla motorcyklister ett oförtjänt dåligt rykte. En trolig förklaring till att man väljer att köra ifrån polisen är att man inte har något MC-körkort. Det är den slutsats SMC dragit efter att ha gått igenom djupstudier av de som dödats på motorcykel under 15 år.

Vad riskerar man genom att stanna?
Om man inte har något körkort överhuvudtaget och man inte gjort sig skyldig till något annat trafikbrott är den sannolika påföljden 30-150 dagsböter. Beloppet avgörs av inkomsten. 

Har en person B-behörighet men inte A och kör motorcykel är påföljden också dagsböter.  En viktig skillnad är dock att alla olovliga körningar hamnar hos Transportstyrelsen, som gör en utredning om körkortsingripande. Transportstyrelsen kan besluta om varning eller körkortsåterkallelse. Det finns ingen statistik över hur många som varje år utreds för olovlig körning på motorcykel. När en person har B-behörighet och kör en motorcykel är det sannolika körkortsingripandet varning.

Varning eller körkortsåterkallelse?
Transportstyrelsen har föreslagit körkortsåterkallelse av samtliga behörigheter i samband med olovlig körning. Myndigheten menar att  de kompetenskrav som ställs för att köra motorcykel är artskilda från dem som ställs för personbil. Att köra motorcykel utan rätt behörighet innebär betydande risker som inte uppvägs av behörigheten att köra bil. Transportstyrelsen ansåg därför att man ska se allvarligt på olovlig körning och att varning inte är en tillräcklig åtgärd. Kammarrätten har dock ändrat deras beslut om körkortsåterkallelse utifrån praxis i ett antal olika fall då man ansett att varning är en tillräcklig påföljd. Transportstyrelsen har inte fått prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen i dessa ärenden. Därför är varning den enda påföljden förutom dagsböter om man har en annan behörighet. 

Viktigt att komma ihåg är att Transportstyrelsen i dessa fall endast talar om olovlig körning och att inga andra trafikbrott begåtts. Har man kört för fort, brutit mot olika trafikregler, kört vårdslöst och/eller påverkad av alkohol och droger mångdubblar man risken för både högre böter och körkortsindragning. Kör man utan körkort fler gånger handlar det om grov olovlig körning. Då höjs dagsböterna och risken för körkortsindragning om man har andra behörigheter ökar. För upprepad grov olovlig körning kan man dömas till fängelse. 

Dödsstraff?
SMC får varje år ta del av alla djupstudier av dem som omkommit på MC. De som bestämmer sig för att köra ifrån polisen istället för att stanna handlar det oftast om unga män. I flera fall har inte ens om att polisen kört efter MC-föraren. Motorcyklisten såg en målad polisbil, kan ha drabbats av panik och kört över sin förmåga vilket slutade med en dödsolycka.  

-          Jag kan inte förstå varför man riskerar sitt liv för att köra ifrån polisen istället för att stanna och ta sitt straff, säger Jesper Christensen. Det kanske beror på att motorcyklisterna inte vet att dagsböter är det man drabbas av idag om det enda brottet är olovlig körning.

SMC hoppas att alla motorcyklister stannar när polisen begär det, oavsett vad som hänt tidigare. Den enkla åtgärden skulle rädda något liv och ge färre allvarligt skadade varje år.