Remissvar 2014

Här hittar du alla remissvar och yttranden från SMC som lämnades under 2014.

r det någon fråga du undrar vad SMC egentligen har svarat? Här hittar du remissvar från 2014. Tidigare remissvar finns på tre undersidor. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Näringsdepartementet Ändring i förordning om vägtrafikregister, 22 december 2014. 

Remissvar Näringsdepartementet Nationell strategi och handlingsplan för användande av Intelligenta Transportsystem, ITS, 11 september 2014

Public consultation European Ombudsman Our views on the Commission Expert Groups 24 juni 2014. 

Remissvar Trafikverket Hastighet väg 23 Kronoberg, 23 maj 2014. 

Remissvar Justitiedepartementet revision av PPE-direktivet- skyddskläder, 20 maj 2014. 

Remissvar Transportstyrelsen, Avgifter på vägtransportområdet, 29 april 2014

Remissvar Trafikverket Hastighet E4 Västernorrland.  20 maj 2014. 

Remissvar Näringsdepartementet Ändring  av vägtrafikregister 15 januari 2014. 

Remissvar Västerås Stad, Trafikplan 2026 Västerås stad, 29 januari 2014. 

Remissvar Näringsdepartementet P-tillstånd funktionshindrade 28 mars 2014. 

Remissvar EU-kommissionen DG MOVE, EU legislative framework on road infrastructure safety management, 3 april 2014.

Remissvar Trafikverket/EQC Group, Ombyggnad väg 205, 22 april 2014. 

Remissvar Transportstyrelsen, Ändring av föreskrift, 23 april 2014.