Ska du bli handledare vid privat övningskörning?

SMC uppmanar alla att utbilda sig grundligt innan man tar MC-kort. Den bästa utbildningen som ger högst godkännande vid körprov är om man kan kombinera trafikskola och privat övningskörning. Men, hur länge gäller egentligen ett handledarskap? Kan man avsluta ett handledarskap? Får man ha hur många elever som helst? Det är viktiga frågor som SMC informerar om eftersom många söker handledare vid privat övningskörning med MC.

Vilken myndighet utfärdar?
Transportstyrelsen utfärdar handledarskap för privat övningskörning. Det kostar inget. Som handledare ska du alltid ha intyget med under övningskörningen.

Hur länge gäller ett handledarskap?
Sedan 2012 gäller ett handledarskap fem år efter godkännandet (Körkortslagen kap 4, §8).

Alla handledarskap som utfärdades före 1 februari 2012 gäller tills vidare. För att dessa ska upphöra måste du som var handledare då begära att det upphör. Du ringer Transportstyrelsens kundtjänst 0771-81 81 81 eller skickar mail via kontaktformulär på Transportstyrelsens hemsida. Du uppger ditt personnummer och får då veta vem/vilka du fortfarande är handledare för. Du begär därefter att dessa tas bort. Om det finns någon elev man vill behålla måste man ange personnummer på honom/henne. 

Finns det ett tak för antal godkännanden?
En privat handledare får från och med 1 december 2021 ha högst fem elever samtidigt. Den som fått godkänt för fler än fem elever sedan tidigare kommer att få behålla sina beviljade godkännanden så länge de är giltiga. 

Har du varit handledare fram till 31 januari 2012 och inte avslutat dessa bör du göra det om du ska övningsköra med elever i framtiden. Alla godkända handledarskap som utfärdats efter 1 februari 2012 gäller under fem år. 

Vad händer om eleven dör sedan godkännande utfärdats?
När en elev avlider så upphör handledarskapet så snart elevens uppgifter gallras i Vägtrafikregistret. Det brukar ta cirka en månad efter att uppgifter om att personen har avlidit registrerats i Vägtrafikregistret.

Vem ansvarar för eleven under övningskörning?
Det är handledaren som ses som förare och är ansvarig vid övningskörningen. Därför är det viktigt att du har uppsikt över eleven, att ni är överens om hur övningskörningen ska genomföras och att eleven följer trafikreglerna. Om inte - är det du som är ansvarig. 

Man ska alltid ha med handledarskapsbeviset vid övningskörning. Om beviset är skickat till en digital brevlåda ska man på begäran kunna logga in och visa upp det.

Kan man själv avbryta ett handledarskap?
Nej, det går inte. Ett handledarskap är giltigt i 5 år oavsett om eleven tagit körkortet eller inte. Handledarskap beviljade före 1 februari 2012 gäller tills begäran om avslut har beviljats.  Bakgrunden till denna regel är att man vill minimera körning vid svarta trafikskolor. Med tanke på att antalet godkännanden sänkts till fem är det viktigt att man inte ställer upp som handledare för vem som helst. 

Övningskör med SMC
Elever som övningskör är välkomna på SMCs grundkurser tillsammans med sin handledare. Läs mer här. 

Krav under färd
Transportstyrelsen utfärdar krav för vad som gäller under privat övningskörning. Det finns inga krav på introduktionsutbildning för övningskörning med MC. Handledaren får enbart köra med en elev åt gången. Eleven får köra framför eller bakom handledaren.  Handledaren kan också åka med bakpå eleven. Eleven måste ha väst/skylt med märket "Övningskör". Läs mer i SMCs folder om att ta körkort. 

FAQ Transportstyrelsen


Lena åker bakpå sonen Aron vid övningskörning med MC. 

 


Västen