Årsmöte 2014

SMC:s årsmöte 2014 genomfördes på Hotell Storforsen i Norrbotten med 149 röstberättigade medlemmar på plats. SMC fick en ny ordförande, Stefan Dangardt från Gustafs i Dalarna. Årsmötet beslutade också att höja medlemsavgiften med 20 kronor för samtliga, utom ungdomsmedlemmarna. Årets SMC:are blev Nina Wallenberg från SMC Stockholm. Det var som alltid en minnesvärd helg i bedövande vacker omgivning!

Storforsen är den nordligaste platsen för årsmöte i SMC:s 51-åriga historia. Många hade kört flera dagar för att komma till mötet. Storforsen är magnifik och bör upplevas på plats - det var alla eniga om.

Årsmöteslunta med verksamhetsberättelse, motioner, förslag mm. i PDF-format

eller som E-tidning (blädderformat).  Läs SMC Norrbottens årsmötesfolder

 

Årsmötesklubban svingades av Jonas Lundström som på ett mycket kunnigt och trevligt sätt klarade av mötet rekordsnabbt. Den enda punkten som skapade diskussion gällde förändring av verksamhetsåret och därmed tidpunkt för årsmöten inom SMC. Motionen kom från Västra Götaland och tillstyrktes av styrelsen. Mötet lyckades med konststycket att få både motionär och styrelse att ändra förslaget. SMC:s årsmöten kommer från och med 2016, om nästa årsmöte fattar samma beslut, att genomföras mellan 15 mars och 1 juni. 

SMC:s ordförande Tomas Bergström avgick och ersattes av Stefan Dangardt, Gustafs Dalarna. Årsmötesbeslutet om ny ordförande var enhälligt. Tomas sitter kvar i styrelsen som ledamot i två år. Ny ledamot i styrelsen blir Anna Eek, Jönköping.  Zenita Henriksson avtackades för sin tid i styrelsen. 

Årsmötet beslutade också, på förslag av styrelsen, att höja medlemsavgiften med 20 kronor för respektive medlemsskap, utom ungdomsmedlemskapet. Senaste höjningen av medlemsavgiften var 2010. Beslutet fattades utan någon som helst diskussion. 

Vid årsmötet utses alltid årets SMC:are. Det blev i år Nina Wallenberg från SMC Stockholm som är enastående i att sprida information, samla klubbarna och jobba för SMC i alla lägen. 

Nästa år hålls SMC:s årsmöte i Dalarna, första lördagen i september. Väl mött! Mer info om årsmötet kommer i MC-Folket. 


Nina Wallenberg blev överraskad, rörd och glad över utmärkelsen Arets SMCare!