Fortbildning

Frivillig MC-fortbildning är en aktivitet som genomförs i många länder bland motorcyklister. SMC har erbjudit kurser sedan 1973. Verksamheten har växt och utvecklats sedan dess. Idag är SMC en av världens största arrangörer av fortbildning.

Oavsett vilken motorcykel man kör och vem MC-föraren är, ger fortbildning ökade kunskaper och färdigheter och därmed ökad säkerhet, under förutsättning att den är kopplad till övningar och reflektioner om ökad riskmedvetenhet. Många MC-olyckor beror på bristande kompetens, främst i fråga om broms- och kurvteknik.

SMC genomförde 2010 en studie bland deltagare i fortbildning. Resultatet var genomgående positivt. Drygt 72 % svarade att de var bättre förberedda att hantera svåra situationer efter att ha deltagit i fortbildning. Hela 90 % kände att deras färdigheter förbättrats. 71 % ansåg att de hade mer resurser att fokusera bättre på trafiksituationer efter att ha deltagit i fortbildning.  

SMC arrangerar fortbildnignskurser under hela MC-säsongen. Kurserna sker på storbanor, gokartbanor, grusvägar och stora avlysta övningsområden. 

SMC School är det samlande namnet för all kursverksamhet inom SMC. Alla kurser inom SMC School är certifierade enligt "European Motorcycle Training Quality Label”. Här hittar du allt som är värt att veta om SMC:s fortbildning för motorcyklister.

2009-2010 genomfördes en enkätundersökning om medlemmarnas syn på fortbildning. Resultatet finns i SMC:s undersökning om MC-förare och deras syn på fortbildning.

 

 

 

 


Deltagare på Knix-kurs

 


Grön grupp på en Knix-kurs