Forskning om uppmärksamhet/synbarhet

Det finns mycket forskning på området om andra trafikanters uppmärksamhet gentemot motorcyklister samt motorcyklisters synbarhet i trafiken. I stort sett all forskning säger att man måste arbeta både med motorcyklisterna och andra trafikanters uppmärksamhet.

Seen, but forgotten!
Ny studie från Storbritannien visar att MC uppmärksammas vid korsningar, men löper större risk att glömmas bort. 2019

Syns jag bättre med en gul plexiglasskiva framför strålkastaren?
En VTI-studie om motorcyklisters synbarhet i trafiken 2015

Influence of front light configuration on the visual conspicuity ot motorcycles, Frankrike 2014. Vilka effekter har gult ljus på MC, trepunktsbelysning, lampa på hjälm med vanlig MC-belysning? 

The effect of two novel lighting configurations on the conspicuity of motorcycles. TRL på uppdrag av Nya Zeeland 2014. Vilka effekter får olika belysningskonfigurationer för synbarhet på MC? 

Literature review of interventions to improve theconspicuity of motorcyclists and help avoid 'looked but failed to see' accidents, TRL på uppdrag av Nya Zeeland 2012. En litteraturstudie om hur motorcyklars och motorcyklisters synbarhet kan förbättras. Bekräftar studien från NL nedan.

"The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes", SWOV, NL 2012. Både litteraturstudie och studie av faktiska olyckor i NL. Visar att man måste arbeta både med ökad synbarhet för MC och förare OCH öka uppmärksamhet hos andra trafikanter.

Car driver's attitudes and visual skills in relation to motorcyclists (hela rapporten). Department for Transport, UK, har genomfört tre studier som visar att attityder mot motorcyklister och ökad uppmärksamhet kan förbättras genom riskbaserad utbildning.  Sammanfattning.

If 2011
If publicerar pressmeddelande som säger att i olyckor där fler fordon än motorcykel är inblandade är den andra trafikanten vållande i 9 fall av 10.

Trygg-Hansa 2011 
Trygg-Hansa publicerar för tredje året i rad statistik som visar att i olyckor där fler fordon än motorcykel är inblandade, är den andra trafikanten vållande i 62 % av olyckorna.

Trygg-Hansa 2009 
Trygg-Hansa studerade samtliga olyckor där fler fordon än motorcyklar var inblandade. I 2/3 var det andra fordonet vållande.  

Motorsyklers/mopeders synlighet, Alf Glad, TÖI, 1999 
En rapport som säger att i 8 av 10 korsningsolyckor har bilföraren inte sett motorcykleln eller mopeden och föreslår kampanjer från myndigheter för att uppmärksamma problemet mot bilförare.  

Motorcycle accident cause factors and identification of countermeasures, Hurt, Ouellet & Thom, USA, 1981   En mycket omfattande studie som bland mycket annat  visade att de som en nära relation till motorcyklister också är bättre på att uppmärksamma dem och därmed mindre involverade i kollisioner med motorcyklister.  

Car Drivers’ Skills and Attitudes to Motorcycle Safety: A Review, Department for Transport, UK, 2008  En litteraturstudie som bland annat beskriver varför bilister kör ut framför motorcyklister då de inte upplevs som faror samt om size-arrival-effekten, det vill säga att bilisten missbedömer motorcykelns hastighet på grund av storleken på fordonet. Den visar också att motorcyklisternas färg på kläderna har betydelse liksom motorcykelns belysning.

Motorcycle Conspicuity: An Evaluation and Synthesis of Influential Factors. Journal of Safety Research. 1989,20;153-176) Wulf G et al  Förutom att tänd belysning ger god effekt menar författarna att övriga åtgärder har en osäker effekt på andra förares förmåga att upptäcka motorcyklister i verklig trafik. Orsaken till att motorcyklister inte ses kan vara deras relativt låga antal i trafiken, relativt lilla och icke-hotfulla storlek, att små motorcyklister sållas bort då det är för mycket information i trafikmiljön.

Motorcycle Conspicuity and Traffic Accidents, Williams MJ & Hoffman ER, Australien 1979   En studie som bland annat handlar om synbarhet av 1 508 MC-olyckor där 78% var kollision med en annan trafikant. I 64 % av olyckorna hade den andra trafikanten inte sett motorcykeln.


Motorcycle Accident Risk Could Be Inflated by a Time to Arrival Illusion, Horswill MS et al   En experimentell studie om "size-arrival effekten”, som innebär att små föremål uppfattas av människors hjärna att nå fram till oss senare än större föremål, alltså motorcyklar uppfattas nå fram senare än bilar och andra större fordon vi samma hastighet. Artikel från vetenskaplig tidskrift.  

Motorcycle rider conspicuity and crash related injury, Wells et Al, 2004 
En fall-kontrollstudie av 463 allvarligare motorcykelolyckor i Nya Zealand som visar att reflekterande eller fluorescerande kläder, ljus hjälmfärg och tänt lyse visade samband med en lägre risk för olycka. 

Long Lighting System for Enhanced Conspicuity of Motorycles, Honda  
MC-tillverkaren Hondas forsknings- och utvecklingsavdelning har publicerat en studie om belysningssystemet “Long Lighting System” som hjälper vår hjärna att tolka synintrycket av en annalkande motorcykel korrekt vad gäller hastighet och avstånd. Systemet går ut på att sprida ljuspunkterna så att en motorcykel uppfattas större av andra trafikanter.

Improvement of Daytime Conspicuity of Motorcycles, O BAertels, BAST 
En tysk studie av motorcyklar med olika typer av belysning. Visar bl a att halvljus ger ökad synbarhet och att LED-lampor med ljust sken ger högre synbarhet på korta avstånd.

Att synas eller inte synas, SMC och NTF 
En studie som visar att fluoriscerande tejp och varselljus inte ökar motorcyklisternas synbarhet.