Förmånsvärde MC

Allt fler motorcyklar ägs av en juridisk person och motorcykeln används därmed i arbetet. Många kör även motorcykeln privat och frågar därför SMC om beräkning av förmånsvärde.

Allt fler företag har insett värdet av att köra motorcykel istället för bil vid tjänsteresor. Orsaken är enkel: man spar både tid och pengar. Dock saknas de schabloner som finns för tjänstebilar hos Skatteverket varför frågor om förmånsvärde ställs.

Många motorcyklar ägs av företag
Den 31 december 2020 fanns 310 086 motorcyklar i trafik i Sverige. Av dessa hade 54 993 juridiska ägare, vilket motsvarar nästan 18 procent. (källa Trafikanalys). 

Några rättsfall som varit vägledande
Motorcykelförmån ska beskattas till marknadspriset. Värdet ska motsvara det pris den anställde själv fått betala om han köpt motorcykeln. I marknadspriset får arbetsgivarens faktiska utgifter för motorcykeln räknas in, till exempel skatt, försäkring, värdeminskning och bensin. Detta har fastställts genom en dom i Kammarrätten i Göteborg 2000.

Företagets kostnader för värdeminskning och drift bör delas mellan det som rör tjänsteresor och privatresor. Detta görs genom en körjournal.

Även om en motorcykel varit avställd under i princip hela året ska förmånsvärde beräknas utifrån faktiskt dispositionsrätt. Det säger en dom från Kammarrätten 2006-10-31 (mål nr 706-06, 707-06). I det aktuella målet hade motorcykeln endast varit i trafik under juni månad. Även om den varit avställd menade Kammarrätten att företagsledaren kunnat registrera den när han så önskade vilket då inneburit att dispositionsrätten inte var inskränkt.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2000-09-26.

Ur Lönepärmen 2012: Förmånsvärde motorcykel

Är du tveksam, kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567.


Vill du använda din tjänste-MC privat? Då är det viktigt att ta reda på vad som gäller.