Skadestånd på Trafikverkets färjor

Trafikverket är med 41 färjeleder och 69 fartyg Sveriges största rederi. 12 miljoner fordon och 22 miljoner personer transporteras årligen. Varje år sker några MC-olyckor på färjor, oftast handlar det om att motorcykeln välter då man lägger till vid kaj. Då kan de som drabbas ansöka om skadestånd.

Med tanke på det stora antalet fordon och personer som transporteras är 5-10 skadeståndsansökningar årligen ett mycket lågt antal. 

SMC frågade Trafikverkets färjerederi om tips för säker färd på färjorna samt om lämpligaste åtgärd om något händer som leder till skada på motorcykel eller person under färden. 

  • Lägg i en växel
  • Håll fordonet under uppsikt under hela resan
  • Om en olycka händer där du eller din motorcykel skadas - kontakta någon i besättningen ombord innan du lämnar färjan
  • Du kan söka skadestånd för skadan. För att skadeståndslagen ska gälla krävs att Trafikverket har vållat skadan genom fel eller försummelse
  • Ta gärna vittnesuppgifter av andra resenärer på färjan som kan bekräfta vad som ledde till olyckan. 
  • Om Trafikverket och skadestånd på färjor
  • Skadeståndsansökan görs på denna sida. 

Eftersom färjelederna inte sker på några längre sträckor saknas utrustning för surrning ombord. 

 


Foto: Kasper Dudzik