A1 på B-kort?

Under de senaste riksdagsåren har många motioner lämnats in av ledamöter som föreslår att man ska kunna köra lätt MC med B-kort under vissa förutsättningar. Det är möjligt inom ramen för gällande körkortsdirektiv. Det är tillåtet i 13 av EU:s 27 medlemsländer + UK. Syftet är att få fler att välja tvåhjuligt motorfordon istället för bilen för att minska trängsel och öka framkomligheten.

Utbildning eller prov?
Idag kan man få både A och B-kort utan att ha gått utbildning i trafikskola. Det som krävs är Riskutbildning i två steg samt kunskaps- och körprov. Det enda fordon där det finns krav på teoretisk och praktisk utbildning i Sverige är för moped klass I, åtta timmar teori och fyra timmar praktik. Det finns däremot inga krav på körprov för mopederna. 

De EU-länder där man kan få A1-behörighet är de länder där det körs allra mest tvåhjuliga motorfordon. I dessa länder är motorcyklar och mopeder en stor och viktig del av transportsystemet. Inget land delar ut en A1-kort utan krav, tvärtom. I dessa länder där har man andra krav än teori- och körprov. Tyskland är det senaste landet som gjorde det möjligt att få köra lätt MC med B-kort. Tyskland har infört krav på att man ska vara minst 25 år, haft B-kort under fem år eller längre och genomgår 13 timmar utbildning. Detta blev en omedelbar succé och hela 77 823 med B-kort har gått detta under 2020. Samtidigt har försäljningen av A1-motorcyklar ökat med 70 % ! Självklart har man följt olycksutvecklingen noga. När man tittar på MC-olyckorna under 2020 minskade desa med 8,6% vilket är den näst största minskningen av alla trafikantgrupper. B+A1-förarna syns inte heller i olycksstatistiken. 

Motioner i riksdagen 2021-2022
Fem motioner har kommit in som handlar om att få köra lätt MC med B-kort som SMC berättat om. Förra året var det tre motioner i frågan. Det handlar alltså om att få köra en lätt MC där krav kan ställas på  utbildning, ålder på föraren och tid man haft B-behörighet. Skillnaden mot övriga A1-kort är att förarna måste gå en godkänd utbildning, inte behöver gå riskutbildning och avlägga kunskaps- och körprov. 

Är detta möjligt i Sverige?
Ja, det är möjligt och har varit det hela tiden sedan vi gick med i EU, både genom tidigare och befintligt direktiv. Artikel 6, moment 3 i körkortsdirektivet säger:
”För körning inom eget territorium får medlemsstaterna dessutom tillåta följande:
a) Körkort för kategori B ger behörighet att föra motordrivna trehjulingar med en effekt som överstiger 15 kW under förutsättning att innehavaren av körkortet för kategori B är minst 21 år gammal.
b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra motorcykel enligt kategori A1.
Eftersom denna punkt endast gäller inom eget territorium skall medlemsstaterna inte ange på körkortet att innehavaren har rätt att föra dessa fordon.”

Syfte
Huvudorsaken är att öka användningen av smarta och yteffektiva fordon för att minska trängsel och miljöpåverkan. Oftast talar man bara om cyklar men även motorcyklar och mopeder är en del av lösningen på transportproblem i storstäder. Motorcyklar är ett säkrare pendlarfordon än moped och ofta smartare än motorcykel. De motorcyklar SMC talar om är ofta automatväxlade fordon med låg bränsleförbrukning, 0,15-0,2 liter/mil. Utvecklingen mot fossilfria fordon går snabbt i segmentet moped och mindre motorcyklar. Sannolikt kommer de allra flesta som väljer att skaffa lätt MC att köra en automatväxlad scooter. Hälften av 125-orna på den svenska marknaden är automatväxlade. I stället för att som före 1976 skicka med en körkortsbehörighet med B-kortet kan Sverige ställa nationella krav på till exempel ålder, år med B-körkort samt en utbildning.

Hur ser det ut i Europa?
13 av EU:s 27 medlemsländer + UK tillåter idag att man får köra lätt MC med B-kort. Förutsättningar och krav varierar.
Tyskland (B-kort fem år, minst 25 år gammal och 13,5 timmar av teoretisk och praktisk utbildning)
Tjeckien (endast motorcyklar med automatisk växellåda)
Italien (10 timmar utbildning)
Lettland (10 timmar utbildning)
Malta (efter 10 timmar utbildning)
Slovakien (B-kort två år och endast motorcyklar med automatisk växellåda)
Spanien (B-kort tre år)
Polen (B-kort tre år)
Portugal (minst 25 år eller tilläggskörkort för moped)
Belgien (belgiskt B-körkort två år)
Österrike (B-körkort fem år, 6 timmar utbildning)
Frankrike (B-körkort två år, 7 timmar utbildning)
Luxemburg (B-körkort två år, 7 timmar utbildning)
Storbritannien (obligatorisk grundutbildning) kräver en praktisk utbildning utan examen

Leder detta till fler olyckor?
Det finns ingen statistik som visar att möjligheten att köra lätt MC med B-kort ökar risken för olyckor. I UK kan man köra MC efter att ha genomgått CBT, Complusory Basic Training utan att genomföra ett körprov. UK är ett av världens säkraste länder om man ser på olycksstatistiken. Tyskland var det senaste landet i EU som införde A1 på B-kort. Där har MC-olyckorna minskat samtidigt som försäljningen av lätta MC skjutit i höjden. 

Majoriteten av de som har B-kort och väljer att skaffa A1-behörighet kommer att använda motorcykeln för pendling. Få kommer att kunna köra i höga hastigheter ute på landsvägarna. Maxhastighet för denna typ av fordon är cirka 100 km/t. Utvecklingen går snabbt med ny teknik på alla motorcyklar för ökad säkerhet, till exempel ABS-bromar, traction control, handtagsvärme, benvärmare med mera. De har större hjul än andra scooters vilket ger ökad stabilitet. Det sker ytterst få MC-olyckor på denna typ av fordon.

Utbildning möjlig genom SMC
SMC skulle kunna erbjuda utbildning om åtta timmar för en kostnad som motsvarar förarprov för MC (1 650- 2 145 kronor). SMC skulle kunna genomföra kurser på platser runt om i landet. Det förutsätter dock ett regelverk som öppnar för andra kursanordnare än trafikskolor. Det förutsätter generösa krav på övningsområdet. Det förutsätter att kraven för lärare under utbildningen sätts lägre än dagens nivå vid riskutbildning/trafikskoleutbildning. 

Eftersom det handlar om personer som är minst 20 år och uppåt som dessutom haft ett körkort för bil under nästan två år anser SMC att lärarkraven kan jämkas jämfört med grundutbildning för A och för riskutbildning. SMC skulle internt kunna specialutbilda instruktörer utöver deras ordinarie utbildning för enbart dessa typer av kurser. 

SMC har tagit fram ett förslag till kurs för dem som vill köra lätt MC med B-kort. Om detta blir verklighet kommer Råd & Riktlinjer att tas fram för kursen och certifieras i likhet med övrig verksamhet i SMC School. 

 

Artikel i MC-Folket 

 


Det är den här typen av lätt MC vi talar om, i detta fall en elscooter. NIU Pao Duell. Foto: Köp en scooter

 


Elscootern är ett smart, smidigt och yteeffektivt fordon i stadstrafik. 

 

 

 


All utbildning i SMC School är certifierad och godkänd av tyska DVR. Det betyder att kurserna har fått MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.