HETAST JUST NU

Anmäl olycka på väg

Har du råkat ut för en olycka eller tillbud på MC eller moped i samband med ett pågående eller avslutat vägarbete? En nationell databas har skapats men ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten.

SMC Travels resor 2020

Vill du ha något riktigt kul att se fram emot? Då ska du boka en SMC-resa. En sån upplevelse ger både vänner och minnen för livet! Nu finns 2020-års reseprogram färdigt. Läs och boka ett MC-äventyr med oss!


SMC School 2020

Att gå en kurs är bland det roligaste och mest lärorika man kan göra som motorcyklist. SMC anordnar kurser med ett utbildningskoncept tilldelats MC-tillverkarnas egna kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.

Nyheter i MC Sverige

Diskussionen om MC-förbud på grund av buller leder till stora demonstrationer i Tyskland

2020-07-05 Sveriges MotorCyklister har tidigare rapporterat om nya körförbud bland annat i Österrikes delstat Tirol och om vilka regler som gäller. Det som är nytt i Österrike är dock redan realitet i Tyskland där motorcyklar förbjöds att köra på vissa väger på vissa dagar för att motverkar buller och störningar för människorna som bor längs vägen. En åtgärd som har väckt starka reaktioner i Tyskland. � L�s mer

Ett steg närmare en ökad trafiksäkerhet – i Norge

2020-07-03 Norge har de senaste åren blivit grannlandet som svenskar knuttar inte bara tycker om att resa till, utan där vi också ser förbättring efter förbättring vad gäller trafiksäkerheten. Ett av SMC:s största mål vad gäller trafiksäkerheten, att få köra i bussfiler, är lag i Norge. Nu har regionen Vestfold og Telemark satsat ytterligare ett miljonbelopp för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister. � L�s mer

SMC ställer in Riksträffen

2020-07-01 SMC har tillsammans med Romme Alpin beslutat ställa in Riksträffen i år. Årets upplaga skulle blivit den femte i ordningen. Nu får deltagarna tyvärr vänta till 2021 istället. Orsaken är covid-19. Ett trist men enkelt beslut att fatta med med tanke på den pandemi vi går igenom. Vi kommer igen 2021! � L�s mer

Nu startar kurserna igen!

2020-06-30 SMC beslutade tidigare att ställa in alla kurser på storbana till och med 27 juli på grund av covid-19. Utifrån den senaste tidens händelser och rekommendationer från myndigheterna har SMC beslutat att dra igång kurserna på storbana igen från 28 juli. Många distrikt har redan dragit igång med grundkurser (knix- oxh gruskurser). Du hittar alla bokningsbara kurser på vår hemsida. � L�s mer

Tre nya sommarresor i Sverige

2020-06-29 Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor och reserestriktioner inom landet har hävts. Det betyder att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. SMC Travel erbjuder nu tre resor i Sverige. Det är Kalla kriget 20-24 juli, Småvägar i väst 25 juli-1 augusti och Vänern Runt 30 juli-2 augusti. Precis som tidigare har alla ett ansvar att minska smittspridningen, d v s att stanna hemma vid minsta symtom, att hålla avstånd till andra samt att följa andra rekommendationer rörande hygien, mat och liknande för att hålla smittspridning nere. Bokning till resorna öppnade veckan före midsommar. � L�s mer

Anmäl olyckor och tillbud i samband med vägarbeten

2020-06-25 Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. SMC ber dig som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete att anmäla olyckor och tillbud i samband med vägarbeten till en nationell databas som skapats av bland annat VTI. Idag finns ingen gemensam databas och mörkertalet är stort. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. SMC är med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar. � L�s mer

Hur semestrar motorcyklisterna sommaren 2020?

2020-06-25 Nyligen gjorde FEMA en webbenkät om hur Europas motorcyklister ska fira sin semester. Ungefär hälften stannar hemma, resten planerar att resa utomlands. Vilket land man besöker har stor betydelse eftersom motorcyklisterna räknar med att spendera över 11 500 kronor på bensin, mat och dryck, boende och annat under semestern. Favoritresmålen är Tyskland, Frankrike och Italien. � L�s mer

Nytt protokoll från senaste styrelsemötet 2020-06-16

2020-06-24 Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet 2020-06-16 via Teams att läsa på vår hemsida. � L�s mer

Varning för sommarhalka!

2020-06-23 Under de närmaste dagarna kommer det bli högsommar på riktigt i hela Sverige med temperaturer över 30 grader och tropiska nätter. Då kommer problemet med blödande asfalt runt om i landet på vägar med ny beläggningar och på olika vägreparationer. Som motorcyklist är det viktigt att vara uppmärksam på detta. Är vägbanan blank, fet och glimmar i solen då kan den vara hal. Är det en beläggning där flytande asfalt lagts ut som täckts med grus? Då kan vägen vara hal dels på grund av gruset, dels på grund av att gruset inte fastnat i värmen och asfalten under kan vara hal. En vanlig åtgärd vid blödande asfalt är att väghållaren sandar vägbanan – även här kan vägen bli hal. Sist men inte minst, efter en längre tid med värme och uppehållsväder kan det bli väldigt halt när regnet till slut kommer. SMCs tips till alla MC-förare är att sänka farten, att hålla avstånd och att räta upp motorcykeln om du lagt ner den för att minska behovet av bra friktion. Anmäl alltid halka till väghållaren! � L�s mer

Hur hittar man vägar utan räcken?

2020-06-23 Det är semestertider och de flesta kommer att köra i Sverige i sommar. Många motorcyklister vill undvika vägar med mitträcken, särskilt de som har vajerräcken. Genom att använda Trafikverkets Nationell Väg Data Bas, NVDB, kan du få veta var det finns räcken och vilka räcken som är monterade. � L�s mer

Farliga hjälmar återkallas

2020-06-23 Varje fredag uppdatera EU-kommissionen sin lista på återkallelser. Varje medlemsstat kan lämna in ett larm om en farlig produkt och oftast går särskilda produkter med årstiden. För SMC har MC dock säsong året runt. Återkallelserna kontrolleras varje vecka och vi uppdaterar våra medlemmar vid behov. � L�s mer

Ny terrängkörningslag

2020-06-21 En ny terrängkörningslag ska införas inom några år. Sveriges MotorCyklister har givetvis lämnat sina synpunkter. � L�s mer

Grus på belagda vägar kostar fordonsägarna miljarder – varje år!

2020-06-18 Allt fler bilägare drabbas av stenskott. Kostnaderna för ökade glasskador på bilar har fyrdubblats under en 15-årsperiod och kostade bilägarna hela 1,6 miljarder kronor under 2017. Samtidigt visar officiell olycksstatistik att grus var en bidragande faktor i var fjärde olycka utanför tätort där en motorcyklist skadats allvarligt. Detta orsakar mänskligt lidande och kostar samhället stora summor, närmare en miljard per år (*). Gruset kommer ofta från pågående eller avslutade vägarbeten. Varken Sveriges MotorCyklister, SMC, eller Riksförbundet M Sverige anser att det är rimligt att fordonsägarna ska betala för brister i vägunderhåll genom våra försäkringspremier. � L�s mer

Mälaren Runt 2020 ställs in

2020-06-17 Evenemanget lockar årligen runt 20 000 knuttar att ta varvet eller delar av det runt Mälaren. Det blir helt enkelt för stort för att kunna arrangeras på ett säkert sätt, där Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterföljas. Det är självklart jättetråkigt men vi har inget val. Människors hälsa är det viktigaste och vi vill inte bidra till ökad smittspridning och inte heller till att belasta sjukvården om det skulle hända något på färdvägen. Nu får vi istället se fram emot ett hejdundrande arrangemang 2021! � L�s mer

SMC får bidrag till test med ABS på grus

2020-06-16 Att ABS är bra för trafiksäkerheten råder ingen tvekan om. Många studier har gjorts som visar att alla typer av olyckor minskar om en MC har ABS-bromsar. Numera är det krav att alla motorcyklar över 126 kubik ska ha ABS. Men, vilken effekt har dessa bromsar på grus? Här har meningarna gått isär sedan bromsarna kom. Redan 2011 gjorde MC-Folket tester tillsammans med forskare som visade att även med löst underlag var ABS bättre. Nu har SMC ansökt och beviljats bidrag för att se dels hur dagens ABS-bromsar funkar på grus, dels att se hur deltagarnas utveckling i bromsteknik under våra gruskurser. Även denna gång kommer SMC att ha forskare knuten till testerna. � L�s mer

Trafikverket vill sänka hastigheterna igen

2020-06-16 I dagarna har SMC fått 38 remisser från Trafikverket som innehåller förslag till sänkta hastigheter från 90 till 80 kilometer i 18 län. På alla vägar som har ett trafikflöde över 2000 fordon per dygn och saknar mitträcke vill man sänka hastigheten till 80 om den är högre idag. Finns mitträcke kan hastigheten vara över 100 km/h. SMC har besvarat ett 100-tal remisser tidigare efter att ha gått igenom alla MC-olyckor på varje sträcka under en femårsperiod och baserat på detta föreslagit alternativa åtgärder som SMC bedömer skulle minska olyckstalen istället för sänkta hastigheter som trafikanterna inte bedömer som realistiska. Trafikverket har inte lyssnat på kritik som varit massiv från SMC, kommuner, regioner och näringsliv. Trots att man struntar i det som framförs från SMC kommer vi att fortsätta att besvara remisserna. � L�s mer

Extraresor i Sverige i sommar

2020-06-15 Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor och reserestriktioner inom landet har hävts. Det betyder att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. Precis som tidigare har alla ett ansvar att minska smittspridningen, d v s att stanna hemma vid minsta symtom, att hålla avstånd till andra samt att följa andra rekommendationer rörande hygien, mat och liknande för att hålla smittspridning nere. SMC Travel erbjuder nu tre resor i Sverige. Det är Kalla kriget 20-24 juli, Småvägar i väst 25 juli-1 augusti och Vänern Runt 30 juli-2 augusti. Läs mer om resorna och boka plats på studs. � L�s mer

Elvägar och motorcyklar

2020-06-11 Just nu testas olika typer av elvägar på fyra olika platser i Sverige . Trafikverket genomför demos med olika tekniska lösningar för för tung trafik men säger även att elvägarna har potential för personbilar. I slutet av 2020 ska Trafiikverket bestämma vilken teknik den första längre vägen ska ha. SMC får många frågor om vad elvägarna innebär för motorcyklar och vi följer utvecklingen på området noga. SMC förordar den variant där friktionen inte försämras och där det inte finns krav på sidoräcken på vägarna. Självklart har SMC begärt att MC och moped måste inkluderas i arbetet samt att vi gärna deltar i tester av elvägar. Läs mer på vår sida om elvägar och motorcyklar. � L�s mer

Varför är folk upprörda över ljudnivån från motorcyklar?

2020-06-10 På sistone har mc-kollektivet uppmärksammat nya restriktioner vad gäller motorcyklarna på Europas vägar. SMC har nyligen rapporterat om ett nytt MC-förbud i Österrikes delstat Tirol och även i Tyskland har man infört förbud för motorcyklar på vissa vägar framförallt på helgen. FEMA har analyserat den senaste utvecklingen i samband med olika slags körförbud i andra länder. � L�s mer

Gäller min reseförsäkring i sommar?

2020-06-10 Snart blir det möjligt att åter börja resa fritt i Sverige. Flera länder öppnar sina gränser men UD avråder fortfarande från resor till andra länder. Hur gäller din reseförsäkring i detta läge och vad kan hända om du reser oförsäkrad? De frågorna besvaras av Konsumenternas försäkringsbyrå. � L�s mer