Extra årsmöte 2016

2016 extra årsmöte hölls lördag 3 september

Eftersom SMC ändrade stadgarna och därmed verksamhetsår blev det endast ett extra årsmöte med några formella punkter för lördagen den 3 september, i samband med SMC RIksträffen i Säfsen, Fredriksberg.

På mötet deltog 55 röstberättigade. På denna sida finns alla protokoll att läsa

Dagordning för mötet.


Läs mer om SMC Riksträff!