Artiklar om MC och räcken

MC-Folket har genom åren skrivit många spaltmeter om räcken och motorcyklister. Nedan finner ni några av alla viktiga artiklar som publicerats.


Klicka på bilden för att läsa artikeln.

En artikel som beskriver trafiksäkerhetsdebatten i riksdagen 5 april 2017 som ledde till ett beslut om tillkännagivande för regeringen om en strategi för säkrare vägar, även för motorcyklister och vägräcken. 

 

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Maria Krafft, måldirektör på trafikverket, berättade (i november 2016) för intresserade SMC:are att man beställt en utredning av hur mycket pengar det kostar att underhålla mitträcken samt att det görs nya system för mittseparering.

 


 

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Den första artikeln intervjuas Johan Strandroth och Jörgen Persson, Trafikverket. Jörgen Persson anser att det saknas kunskap om att det finns räcken som är bättre än andra. Johan Strandroth säger att det inte är etiskt försvarbart att satsa på räcken som inte är säkra för alla trafikanter. Man säger också att det är för dyrt med säkrare räcken för motorcyklister på alla vägar. 


Klicka på bilden för att läsa artikeln. 
Denna artikel handlar om resultatet av en litteraturstudie som SMC, VTI och SVBRF (Svenska väg- och broräckesföreningen) gjorde tillsammans. Forskning och studier från hela världen är tydlig; släta räcken är säkrast för motorcyklister.  Studien finns här. 

Klicka på bilden för att läsa artikeln.
Malin intervjuade infrastrukturminister Anna Johansson som förklarade att alla räcken som sätts upp ska vara säkra för alla trafikanter. Nollvisionen gäller för alla. Anna Johansson säger också att hon ska ta upp frågan med Trafikverket som sagt motsatsen i artikeln ovan.  


Klicka på bilden för att läsa artikeln. 
Egentligen är detta den viktigaste historien. Det är ju faktiskt de som dödas och skadas det handlar om. Val av räcke och hur det placeras kan rädda liv. Det är därför SMC arbetar med räckesfrågan. Vi har väldigt långt kvar.