Användbara länkar

Här hittar du några länkar du kan ha nytta av.

Saknas någon länk, kontakta SMC:s kansli

Konsumentfrågor
Allmänna Reklamationsnämnden, ARN
Konsumenternas försäkringsbyrå - rådgivning i försäkringsfrågor
Konsumentverket - svensk konsumenträtt
ECC Sverige -  rådgivning vid handel inom EU
Hallå Konsument - Konsumentverkets vägledning för privatpersoner
Konsumentservice - vägledning i olika konsumentfrågor
Svensk försäkring - försäkringsbolagens branschorganisation
 
 
 
Besiktningsorgan
Bilprovningen
Carspect - besiktningsorgan med SMC-rabatt
Besikta - besiktningsorgan med SMC rabatt
Dekra - besiktningsorgan med SMC-rabatt
Opus - besiktningsorgan
 
 
 
 
Stulna fordon
Larmtjänst,om bl a stulna fordon
 
 
 
 
Körkortsutbildning
Körkortsregler- Transportstyrelsen
Körkortsprov - Trafikverket
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR
Trafikutbildarnas Riksorganisation, TR
MC-Jakten - en sida om att ta MC-körkort
 
 
 
Myndigheter med sidor av intresse
Trafikverket - förarprov, vägar, regler, trafiksäkerhet
Transportstyrelsen - föreskrifter, fordon, vägtrafikregister mm
Vem ansvarar för vägen? Alla driftområden i Sverige på statlig väg
NVDB: Nationell VägDataBas - här hittar du alla vägar i Sverige
Trafikverkets mätningar av MC-trafik 2006-2020 inklusive läsanvisningar
Vägtrafikflödeskarta - trafikverkets mätning över trafikflöden med mera
Riksförbundet Enskilda Vägar - en organisation för enskilda vägar
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR - organisation för 290 kommuner som ansvarar för alla kommunala gator och vägar