Uppdrag Granskning om E4:an - Dödens väg

Hösten 2010 polisanmälde SMC Trafikverket och ansvarig underentreprenör för vållande till annans död. Orsaken var att en motorcyklist omkom i en olycka på E4:an utanför Vagnhärad i augusti 2010. Friktionsmätningar visade att den nya asfalten var halare än en halkbana. Trafikverket hade fått varningar om detta, men gjorde inget åt det. Onsdag den 28:e augusti 2013 inledde Uppdrag Granskning höstsäsongen med programmet "Dödens Väg" där SMC medverkade.

Sommaren 2010 omkom en motorcyklist på E4:an utanför Vagnhärad. Motorcyklisten, en 50-årig trafiklärare, fick sladd på sin motorcykel, parerade och försökte häva sladden men körde omkull och kanade in i ett vägräcke. Vittnen uppgav att vägbanan var mycket hal. Till och med räddningstjänst som kom till olycksplatsen fick sladd på sitt fordon. Dagen efter olyckan sattes det upp skyltar som varnade för halka. Senare åtgärdade man beläggningen genom att lägga på ny asfalt.

Tiden efter dödsolyckan fick SMC många samtal från trafikanter som vittnade om att den aktuella vägsträckan varit livsfarligt hal under sommaren. Motorcyklister hade kraschat och glidit långa sträckor längs asfalten. De klarade sig undan med skador eftersom de inte krockade med något. 

SMC undersökte saken och fann att minst sex trafikolyckor skett på vägsträckan under en period på knappt tre veckor. En bilist berättade att han varnat Trafikverket om detta en tid innan dödsolyckan. Ändå underlät man att åtgärda problemet. Därför valde SMC att polisanmäla Trafikverket och eller underentreprenör för vållande till annans död. 

Polisen beslöt, till SMC:s stora förvåning, att inte inleda förundersökning. SMC hämtade därför in en mängd uppgifter om olyckan, framförallt om asfaltens beskaffenhet. En friktionsmätning som VTI utfört efter olyckan visade att asfalten bitvis var halare än en halkbana. Med dessa nya bevis lämnade SMC in begäran om överprövning vilket åklagare beviljade. Dock resulterade även den i att fallet lades ner. Kammaråklagare motivering var att det saknas anledning att anta att brott har förövats. Visserligen visade utredningen att Vägverket/Trafikverket brustit i ärendehanteringen i och med att de inte vidtagit åtgärder trots att de varnats av andra trafikanter om att vägen var glanshal. Ändå ledde det inte till åtal.

Hela detta fall är anmärkningsvärt illa skött enligt SMC. Det rimmar också illa med Nollvisionen. Så tyckte även SVT:s Uppdrag Granskning som i somras på besök hos SMC för att få detaljer om ärendet och göra inspelningar till säsongens första program.

Se hela programmet från 28 augusti 2013 här. 

Maria intervjuas av Uppdrag Granskning
Maria Nordqvist, SMC, intervjuades av teamet från Uppdrag Granskning.

 

Vagnhärad
E4 fick ny asfalt under sommaren som började blöda. Trots larm från trafikanter gjordes inget. Friktionsmätningar visade att E4 bitvis var lika hal som en halkbana.