Familjemedlemskap

I ett familjemedlemskap blir hela familjen medlem till ett pris. Erbjudandet gäller för familjemedlemmar som är skrivna på samma adress. Som familjemedlem räknas make/maka, sambo och barn till och med det år de fyller 19 år. Barn får vara folkbokförda på annan adress.

Trycksaker skickas i ett exemplar per familj men medlemskort skicks till samtliga medlemmar i separata utskick. 

Registrera ditt familjemedlemskap i formuläret nedan och fyll i samtliga medlemmars uppgifer. Inom ett par dagar skickas en faktura och medlemskapen aktiveras när betalningen är mottagen.

Registrera familjemedlemskap