Våra distrikt

Inom SMC finns 21 distrikt. Som SMC-medlem är du medlem i både en central organisation och i en lokal avdelning (distrikt). Även om du tillhör ett visst distrikt står givetvis övriga 20 till ditt förfogande.

På distriktens hemsidor hittar du information om vad som händer lokalt. Här finns klubbar, träffar, MC-rallyn, samlingsplatser för knuttar, fikaställen, fina hojvägar, kurser och mycket mera.

Gå in och läs om vad som händer i just ditt distrikt eller något annat distrikt som du vill besöka och veta mer om!

 

SMC:s distrikt erhåller årligen ersättning från SMC, den så kallade Distriktstian, avräknat per medlem i distriktet. 

För distrikten finns även en särskild utvecklingskassa, i form av en fond, att söka medel ur för särskilda aktiviteter. Ansökan skickas till: utvecklingskassan@svmc.se.

Läs utvecklingskassans stadgar.

För distrikten finns även en rad möjliga bidragsgivare att söka mdel för. Vi har sammanställt en sida med dessa möjliga bidragsgivare

I "Så jobbar vi i distrikten" finns kortfattad information till våra distrikt och de olika uppdragen som finns i styrelsen. Denna kallas även för Distriktspärmen.