Välkommen till SMC Blekinges sida!
Här publicerar vi lokala nyheter för motorcyklister i distriktet.


Nyheter


Styrelsemöte

2019-07-07 Vi träffas även under sommaren och nästa styrelsemöte är förlagd på Café och Restaurang Galtsjön, måndag 29 juli, kl 18.30. Vi kommer att diskutera vår närvaro på länets trafikskolor samt den nya gokartbanan. /Åsa Willander, informatör � L�s mer

Sänkt hastighet - nej tack!

2019-07-07 Just nu pågår ett omfattande arbete inom Trafikverket för att sänka hastigheterna på mängder av vägar från 90 till 80 km/timmen. Alla vägar som inte har ett mitträcke ska få sänkt hastighet enligt Trafikverkets modell som man presenterade 2016. SMC, kommuner, regioner, näringsliv och intresseorganisationer framförde redan då kritik mot förslaget. Det kommer att öka tider för transporter, pendling och resor, framförallt i landsbygden där många långa sträckor på lågtrafikerade vägar får sänkt hastighet. � L�s mer

MC-fik

2019-07-07 Lördag 17 augusti arrangerar SMC Blekinge MC-fik tillsammans med Vildmarkscafeet i Hallabro. Tanken är att det ska vara Öppet hus men i skrivande stund har ingen tid bestämts. Återkommer här och på Facebook så fort jag vet. Hör gärna av dig till informator@smcblekinge.se och meddela intresse så det finns fika till alla. Planera in en mc-tur denna dag så ses vi. http://vildmarkscafeet.se Åsa Willander, informatör � L�s mer

MC-förbud

2019-05-28 I Tyskland finns ett antal vägar där motorcyklar inte får köra. Det kan handla om totalförbud, förbud under helgerna, vissa veckodagar eller nattetid. Vägarna stängs efter begäran från boende och orsakerna är dels buller, dels höga hastigheter. Ska du köra i Tyskland kan det vara bra att veta var vägarna finns. Självklart är det viktigt att respektera boende genom att inte bullra i onödan eller köra i höga hastigheter i städer och byar - både i Sverige, Tyskland och andra länder. � L�s mer

Skoj på hoj

2019-05-28 I maj arrangerades Skoj på hoj i Karlskrona för första gången. � L�s mer

Styrelsemöte

2019-05-14 Välkomna till vårt sista Öppna Styrelsemöte 3 juni 18.30 i Asarum, förmodligen på Solsta Towers. Följ oss på Facebook och få närmare information. � L�s mer

Vi måste alla visa hänsyn i trafiken!

2019-05-14 Våra större städer växer snabbt och det gör också köerna. Det finns ingen trafikant som vill stå still med sitt fordon, alla vill komma fram. Men trafiken är ett samspel där det bör vara självklart att man underlättar för dem som kan ta sig fram när trafiken står nästan stilla, till exempel motorcyklar och mopeder. Det är inte förbjudet för dem att köra mellan filerna vid köbildning om det sker i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte är vårdslöst. Tyvärr upplever många MC- och mopedförare att de blir prejade av bilister eller att bildörrar öppnas så att mellanrummet mellan filerna försvinner. Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar alla trafikanter att hjälpas åt så att alla kommer fram smidigt och säkert till de som väntar på oss. � L�s mer

Vägens söndag

2019-05-14 Ett gott litet gäng körde till Rödeby på fantastiskt roliga kurviga vägar. � L�s mer

Fototävling

2019-04-12 Skicka in din bästa MC-bild och delta i en fototävling. Senast 1 maj vill SMC Blekinge har ditt bidrag. Bilden ska vara tagen i Blekinge. Vi vill veta fotografens namn och var bilden är tagen samt kort beskrivning av motorcykeln. Du kan lägga upp din bild på vår Facebook-sida eller maila den till informator@smcblekinge.se � L�s mer

Vägar med mitträcken

2019-04-12 SMC får många frågor om hur man kan hittar vägar utan mitträcken. Nu har Trafikverket publicerat en karta med alla mittseparerade vägar. I Nordisk Vägdatabas finns dessutom mängder av information om de svenska vägarna. � L�s mer