Välkommen till SMC Blekinges sida!
Här publicerar vi lokala nyheter för motorcyklister i distriktet.


Nyheter


Fototävling

2019-04-12 Skicka in din bästa MC-bild och delta i en fototävling. Senast 1 maj vill SMC Blekinge har ditt bidrag. Bilden ska vara tagen i Blekinge. Vi vill veta fotografens namn och var bilden är tagen samt kort beskrivning av motorcykeln. Du kan lägga upp din bild på vår Facebook-sida eller maila den till informator@smcblekinge.se � L�s mer

Vägar med mitträcken

2019-04-12 SMC får många frågor om hur man kan hittar vägar utan mitträcken. Nu har Trafikverket publicerat en karta med alla mittseparerade vägar. I Nordisk Vägdatabas finns dessutom mängder av information om de svenska vägarna. � L�s mer

Anmäl olyckor och tillbud

2019-04-12 Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. Nu kan du som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete bidra till att göra vägarna säkrare för alla. I höstas startade ett projekt mellan entreprenörsföretagen och Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Syftet är att skapa en databas för olyckor och tillbud i samband med pågående och avslutade vägarbeten, något som saknas idag. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. Sveriges MotorCyklister, SMC går med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar. � L�s mer

Drop-in på Bilprovningen

2019-03-19 Välkommen på Drop-in besiktning lördagen 27 april mellan 8-13...läs mer � L�s mer

Medlemsantalet ökar

2019-03-17 Målet för mars månad är nått vilket var att passera 1000 medlemmar. Nu har SMC Blekinge 1005 medlemmar! Kom och visa dig på Drop-in, MC-fik, Öppet hus, Vägens söndag... � L�s mer

Våra vägar

2019-03-17 Vi uppmanar alla att kontakta väghållaren när det finns hinder på vägen t ex grus, spill, hal beläggning. � L�s mer

Vägens söndag

2019-03-16 5 maj mellan ca 15:00-18:00 anordnar Rödeby församling "Vägens söndag". � L�s mer

WRWR

2019-03-16 Ifjol höst startade Hayley Bell från England ett upprop till kvinnliga motorcyklister i hela världen på Facebook, Womens Riders World Relay WRWR. På kort tid har sidan fått över 15 000 medlemmar från hela världen. Hayley har nu lyckats starta en stafett i John O´Groats i Skottland 26 februari som ska köras runt jordklotet med syfte att sätta fokus på det stora antal kvinnor som kör egen MC eller är passagerare, kvinnors särskilda behov och skapa en global gemenskap för MC-tjejer. Stafetten passerar Sverige i början av maj och självklart hoppas SMC att WRWR får stor uppslutning! � L�s mer

Öppet hus på Yamaha

2019-03-16 SMC Blekinge var på Öppet hus på Yamaha i Karlshamn. Det var fler besökare än förra året och vi värvade några nya medlemmar. � L�s mer

Enkät

2019-03-12 Du som medlem i SMC Blekinge kommer att få en enkät via den e-postadress som finns i medlemsregistret. � L�s mer