Välkommen till SMC Stockholm

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Mail; Info(at)smcstocholm.se Varmt välkomna!!    

Nyheter


Krafttag mot trafikbrott behövs för ökad trafiksäkerhet!

2019-09-13 Det är inte farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Men väljer man att köra en olaglig motorcykel utan körkort och skyddsutrustning och dessutom är påverkad av droger och alkohol – då ökar olycksrisken dramatiskt. Statistik från Sveriges MotorCyklister, SMC, visar att var tredje som dödas på MC inte har körkort och att de flesta körkortslösa begår många trafikbrott samtidigt. Den höga andelen ger Sverige en bottenplats i Europa. Trafikbrotten som leder till dödade och skadade måste synliggöras samtidigt som det behövs fler trafikpoliser, skärpta lagar och nytänkande för att stoppa allvarliga trafikbrott i trafiken. Detta pressmeddelande skickar SMC ut idag samtidigt som vi publicerar en ny rapport om allvarliga trafikbrott i trafiken med fokus på tvåhjulig MC. � L�s mer

Hjälp oss skapa fler MC-parkeringar i Solna

2019-09-12 Solna har varit ett föredöme då det gäller MC-parkering i Sverige med gratis parkering om man parkerat vinkelrätt mot trottoar mellan andra fordon. På sistone har dock flera av SMCs medlemmar hört av sig och meddelat att det har skett förändringar vad gäller parkering för motorcyklar i kommunen. Det är fortfarande gratis i MC-rutor men i övrigt kostar det numera att parkera. Solna stad är villiga att utöka antalet MC- och mopedrutor och vill ha förslag på platser. Har du detta, meddela SMC! � L�s mer

Enkät för dig som kraschat de senaste tio åren

2019-09-03 Har du kraschat med din motorcykel eller moped under de senaste tio åren? Då ber vi dig vara med i en global enkätstudie. Vi publicerade denna enkät 30 april - detta är en påminnelse till dig som inte fyllt i den. Syftet är att ta reda på vad som händer i olyckor då MC och moped krockar med andra fordon, vägutrustning eller vägyta. Den ska också ta reda på om det fanns låsningsfria bromsar, ABS, på fordonen och om det hade någon effekt på förarens eventuella skador. Slutrapporten som baseras på förarnas egna erfarenheter ska användas för att kunna förbättra utbildning, ge underlag för hur vägmiljön kan förbättras, ge kunskap om hastighetens betydelse och potentiella skador och visa om teknik kan hjälpa förare att minska olycksrisken. � L�s mer

Underhåll vägarna istället för att sänka hastigheten!

2019-09-02 Just nu storsatsar Trafikverket på informationskampanjer för att förklara för medborgarna varför man sänker hastigheten från 90/100 till 80 km/timme på hundratals mil och vägar i hela landet. Eftersom bara hälften av Sveriges trafikanter följer dagens hastighetsgränser är behovet av att förklara ytterligare sänkningar enormt. Detta är ett debattinlägg från Sveriges MotorCyklister och Riksförbundet M Sverige. � L�s mer

Nya Instruktörer boendes i Stockholm

2019-08-26 Grattis Olle H., Joel, Erik, Robin A., Lasse H., Niklas Björk och Lotta Karlsson hälsar vår Ordförande Mattias & MCT "Coffe" � L�s mer


Vädret i Stockholmslän 

 webshop

SMC WEBBSHOP. Klicka här!

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.

Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se eller styrelsen(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.