Välkommen till SMC Stockholm

Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Varmt välkomna!!    

Nyheter


SENASTE TOPPNYHETEN

Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019


Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte den 24/3 kl. 13.00 - 2019 Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna, Avfart E4 Häggvik.

» Läs mer

Säker MC väg

2019-03-17 Här kan du hitta kontaktuppgifter inför MC säsongen där du anmäler hinder på vägen såsom t.ex. potthål och grus! Så passa på & ladda ner- Trafikinformation 020-290290 eller Trafikverket 0771-921921 för så snabb kontakt som möjligt då det kan rädda liv! � L�s mer

Helldén(MP): Höj maxtaket på felparkeringsavgifterna

2019-03-12 Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill höja taket på P-böterna till 1450 kr. Rätt eller fel, vad tycker du? � L�s mer

Stockholms stad måste öka säkerheten för alla som kör MC och moped!

2019-03-05 Torsdag 7 mars ska Trafiknämnden i Stockholms stad diskutera vilka åtgärder som gjorts under 2018 för att öka säkerheten på gator och vägar. Trots många dödsolyckor på kommunens vägar har inga åtgärder genomförts för MC och moped. Ändå säger stadens budget för 2018 att man ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna, där MC och moped ingår. SMC Stockholm har mailat alla ledamöter i Trafiknämnden samt Trafikkontoret. Vi förutsätter att staden under kommande år satsar på ökad säkerhet för alla trafikanter och att staden vill samarbeta med oss för att nå Nollvisionen. � L�s mer

Solna stad - ett föredöme i MC-parkering

2019-02-28 Under 2017 införde Solna stad avgift för MC-parkering vilket överklagades av en SMC-medlem. Avgiften slopades rekordsnabbt. SMC efterlyste kartor över avgiftsfria MC-parkeringar i staden som numera finns på Solna stads hemsida. Kommunen har hela 25 P-platser som enbart får användas av tvåhjuliga motorcyklar och mopeder. Dessutom får MC och moped parkera avgiftsfritt utanför målade rutor om man står vinkelrätt (med fram eller bakhjul) mot trottoarkant istället för i parkeringsruta eller på anordnad parkeringsplats för MC. � L�s mer

Smarta fordon kräver smarta beslut!

2019-02-12 Tvåhjulingar är ytsnåla smarta fordon som minskar trängsel, köer och parkeringsproblem. Fler pendlare på tvåhjulingar borde därför uppmuntras i Stockholmsregionen. Genomtänkta förslag bör tas fram i samarbete med trafikanterna som inte samtidigt försämrar tillvaron för bilisterna. Det har Sveriges MotorCyklister, SMC, i Stockholm framfört till ledamöterna i Trafiknämnden inför sammanträdet på torsdag då P-avgifterna för motorcyklar och mopeder ska avhandlas. � L�s mer

 

 

 


 

Vädret i Stockholmslän 

 

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.