Välkommen till SMC Stockholm

Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Varmt välkomna!!    

Nyheter


Smarta fordon kräver smarta beslut!

2019-02-12 Tvåhjulingar är ytsnåla smarta fordon som minskar trängsel, köer och parkeringsproblem. Fler pendlare på tvåhjulingar borde därför uppmuntras i Stockholmsregionen. Genomtänkta förslag bör tas fram i samarbete med trafikanterna som inte samtidigt försämrar tillvaron för bilisterna. Det har Sveriges MotorCyklister, SMC, i Stockholm framfört till ledamöterna i Trafiknämnden inför sammanträdet på torsdag då P-avgifterna för motorcyklar och mopeder ska avhandlas. � L�s mer

P-avgifterna på Trafiknämndens möte 14 februari

2019-02-08 Torsdagen 7 februari, dök frågan om P-avgifter för MC/moped upp på hemsidan över vilka ärenden som ska avhandlas vid Trafiknämndens möte i Stockholms stad 14 februari. Förslaget innebär en minskning av avgifterna och att en MC/moped betalar en fjärdedel av en personbil. Förslaget innebär en sänkning i samtliga zoner utom i city där avgiften föreslås vara oförändrad, 10 kronor per timme. Man föreslår att boendeparkering kan ske i MC-rutor där det är lämpligt. SMC Stockholm är inte nöjda med förslaget som är resultatet av förhandlingarna mellan Alliansen och Miljöpartiet och har därför redan uppvaktat samtliga ledamöter. Det finns fortfarande ingen utredning om varför MC och moped klass I ska betala avgift. Stadens intäkter är inte särskilt stora. Det är snudd på omöjligt att avgöra vad som är en cykel, moped klass I, moped klass II och MC och vilka som ska betala för att parkera medan andra står gratis. Vi hoppas att alla som är berörda av P-avgifterna tar kontakt med politikerna och berättar vad P-avgiften betyder för dig! � L�s mer

Smc School 2019

2018-12-25 I senaste MC folket finns School på Storbana men vi har även kurser på distriktsnivå. Grundkurser som vi kallar Avrostning trafikövningsplats och Knix som körs på en go-cart bana. Välkomna! � L�s mer

Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019

2018-11-09 Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte den 24/3 kl. 13.00 - 2019 Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna, Avfart E4 Häggvik. � L�s mer

Tänk på MC vid ombyggnad av Rotebroleden

2018-10-26 Trafikverket ska bygga om Rotebroleden så att den blir en 2+2-väg. Samtidigt ska man bygga tre nya trafikplatser. Syftet är att öka kapaciteten och framkomligheten samt förbättra säkerheten för både skyddade och oskyddade trafikanter. Motorcyklister nämns inte i utredningen. I samband med detta vill man höja hastigheten till 80 km/timme. SMC svarar på remissen och ber Trafikverket välja räcken som innebär minsta möjliga skaderisk för motorcyklister, att inte montera sidoräcken på av- och påfarter, att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken samt att installera räcken minst 1,5- 2 meter från vägbanan för att ge ett vingelutrymme om något oförutsett händer. Att installera underglidningsskydd på det nya vägavsnittets mitträcke skulle kosta cirka 3 350 000 kronor. � L�s mer

 

 

 


 

Vädret i Stockholmslän 

 

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.