Välkommen till SMC Stockholm

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Varmt välkomna!!    

Nyheter


Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019

2018-11-09 Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte den 24/3 kl. 13.00 - 2019 Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna, Avfart E4 Häggvik. � L�s mer

Tänk på MC vid ombyggnad av Rotebroleden

2018-10-26 Trafikverket ska bygga om Rotebroleden så att den blir en 2+2-väg. Samtidigt ska man bygga tre nya trafikplatser. Syftet är att öka kapaciteten och framkomligheten samt förbättra säkerheten för både skyddade och oskyddade trafikanter. Motorcyklister nämns inte i utredningen. I samband med detta vill man höja hastigheten till 80 km/timme. SMC svarar på remissen och ber Trafikverket välja räcken som innebär minsta möjliga skaderisk för motorcyklister, att inte montera sidoräcken på av- och påfarter, att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken samt att installera räcken minst 1,5- 2 meter från vägbanan för att ge ett vingelutrymme om något oförutsett händer. Att installera underglidningsskydd på det nya vägavsnittets mitträcke skulle kosta cirka 3 350 000 kronor. � L�s mer

P-avgifterna kommer att ses över!

2018-10-23 Nu är valet över och Stockholm stad har nu kommit fram till hur staden ska styras. Det blir en grönblå koalition som leder staden under de kommande fyra åren. Trafiknämnden kommer att ledas av Daniel Helldén från miljöpartiet under ytterligare fyra år men nu med stöd från alliansen. Idag, 23 oktober, nåddes vi av nyheten att Helldén är beredd att diskutera både avgiftsnivån och regelverket för MC- och mopedparkering! SMC Stockholm har redan kontakt med företrädare för allianspartierna. Vi kommer att kontakta samtliga och miljöpartiet senast efter årsskiftet då makten lämnas över till den nya majoriteten. � L�s mer

Parkera rätt och riskera P-skador i Stockholm

2018-10-22 Som alla vet har Stockholms stad infört avgift för att parkera motorcykel och moped klass I i MC-rutorna. De som bor i staden och parkerar sina hojar på gatan med boendetillstånd får däremot inte stå i MC-rutorna utan måste parkera i rutor som normalt används av personbilar. Självklart ökar detta risken för P-skador i en stad där parkeringsplatser är en bristvara. Senast i raden att drabbas var George Engström vars Triumph Speed Triple blev påkörd och skadad då han parkerade enligt de nya reglerna. � L�s mer

Slingerbulten blir säkrare för MC

2018-10-09 Under den kommande vintern kan vi se fram emot att en av Sveriges populäraste MC-vägar åtgärdas för att göra den säkrare för motorcyklister. Slingerbulten är mycket olycksdrabbad vilket beror på mycket MC-trafik, höga hastigheter, mycket trafik och en vägmiljö anpassad för personbilar. Vägen ska också bli en "demoväg" för alla som arbetar med MC-säkerhet. SMC Stockholm applåderar initiativet och hoppas på färre allvarliga olyckor på Slingerbulten efter åtgärderna. � L�s mer

 

 

 


 

Vädret i Stockholmslän 

 

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.