Taxeområden

Det finns fem olika taxeområden i Stockholms stad. Parkeringsavgiften och reglerna för hur länge du får parkera skiljer sig mellan de olika områdena.

Observera att det är skyltningen på gatan som avgör vilken avgift du ska betala.

Taxeområden och avgifter - Stockholms stad (parkering.stockholm)

I centrala Stockolm är det i första hand taxeområde 1/11, 2/12 och 3/13 att hålla reda på. Se information nedan. 

Parkeringsskiva

Vid flera centrum i förorterna används parkeringsskiva. Där parkerar du kostnadsfritt under begränsad tid, till exempel två timmar. Se platsens skyltning för mer information.

Du kan hämta en parkeringsskiva i en automat inom parkeringsområdet. Ställ in ankomsttiden och placera parkeringsskivan synlig innanför framrutan.

Du får inte ha flera parkeringsskivor samtidigt innanför framrutan.