Avgifterna för parkering i Stockholms stad

SMC Stockholm har haft kontakt med Stockholms stad 4 april och fått information om P-avgifterna. De ska införas omgående, målsättningen från Trafikkontoret är inom en månad.

När Stockholms stad fick besked att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd i frågan påbörjades arbetet direkt med att skriva om de lokala trafikföreskrifterna.(Målsättningen är att införa parkeringsavgift på reserverade parkeringsplatser för tvåhjuliga MC samt tvåhjuliga moped kl 1 redan inom en månad.

Avgiftsnivåer i ruta med MC-skylt
Avgiften är 10 kronor/timme per tvåhjulig MC och tvåhjulig moped kl 1 i delad ruta i taxaområde 1 och 2 (avgift dygnet runt) och 5 kronor/timme i taxaområde 3 och 4 (avgift 7-19, (11-17)). Så snart alla parkeringar för MC är skyltade med avgift måste du som parkerar där börja betala. Det handlar alltså om början av maj 2018.

Parkering i övriga rutor
Varje motorcykel eller moped klass I som parkerar i en vanlig P-ruta på en parkeringsplats betalar samma avgift som en bil. Eftersom alla motorcyklar och mopeder i en P-ruta måste betala avgift, finns ingen anledning att tränga in flera fordon per ruta. 

Boendeparkering
Du som bor i Stockholms stad kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Kostnaden för dig som bor i Stockholm och parkerar din motorcykel på gatan är: 550 kr per månad inom taxa 2 och taxa 3, 250 kr/månad inom taxa 4 samt 150 kr/månad inom taxa 5.

OBServera att på parkeringsplatserna reserverade för MC samt moped kl 1 gäller inte boendeparkeringstillstånd, där måste besökstaxa erläggas. Du måste alltså parkera i övriga P-rutor, inte MC-rutor. Du ansöker om boendeparkeringstillstånd hos Trafikkontoret. 

Tar du motorcykeln till jobbet och parkerar på avgiftsbelagd MC-parkering måste du betala avgift också på den parkeringen. Boendeparkeringsavgiften gäller endast på parkeringsplatserna som är skyltade med boendetavla inom ditt boendeområde där du bor. 

 

Parkering av MC och moped klass I med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Denna text är kopierad från ett nyhetsblad från Stockholms stad 20180418 riktad till alla som arbetar med parkering.

"1. Personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om reducerad avgift för att parkera på ”vanliga p-platser”, ”p-plats för rörelsehindrade” eller med tvåhjuliga MC/Moped klass 1 på ”MC-platser”. De får parkera till reducerad avgift i kombination med sitt parkeringstillstånd. Flera olika fordon kan anslutas till den reducerade avgiften.

2. När det gäller MC/Moped klass1 finns inte möjlighet att placera parkeringstillståndet på fordonet. När p-vakten får träff att reducerad avgift är betald ska detta betraktas som en rättparkering trots att inget tillstånd för rörelsehindrad finns på fordonet.
3. Detta rör ett fåtal fordonsägare och vi förutsätter att innehavaren av tillståndet inte samtidigt nyttjar det på något av sina andra fordon. Om missbruk upptäcks kan en parkeringsanmärkning utfärdas på det ena fordonet." Läs dokumentet här. 

 

Avgiften betalas via dator, telefonsamtal till 0770- 991 991 eller stadens app BetalaP.

Läs mer på Stockholms stads hemsida. 

Vad har SMC och SMC Stockholm gjort för att påverka beslutet? 


Fordonet till vänster är en EU-mopedcykel, fordonet till höger en elcykel. EU-mopedcykeln får alltså inte parkera vid cykelställ och på trottoar utan ska parkeras i ruta avsedd för tvåhjulig MC/moped och betala avgift. Eller parkera i ruta avsedd för personbil. Är det någon som tror att EU-mopederna kommer att ha kvar sina registreringsskyltar?


Karta taxaområden Stockholms stad


Klicka för större bild.

 


Är det rätt att en MC eller moped ska betala halva kostnaden av en bil när det får plats betydligt fler på samma yta? Klicka för större bild. 

 


10 kronor per timme dygnet runt. Det är vad dessa MC- och mopeder kommer att få betala för att parkera i en delad ruta.