Hur en kurs går till

Tider finner du i kursinformationen där du bokar kursen.

Väl på plats

När du anländer väntar du in att inskrivningens öppnar. Har du anlänt på tiden tiden du ska vara där så är det lugnt även om det är kö.

Inskrivning

I inskrivningen kontrolleras ditt körkort (eller körkortstillstånd + ID och handledarbevis). Du checkas in mot din bokning, och du får en väst med den färgen du kommer tillhöra under dagen. Ha på dig västen under hela dagen så dina instruktörer att du hör till dem.

Säkerhetskontroll

Inskrivningen kommer informera dig om vart du ska ta dig och din hoj. Du kommer ställa dig på ledet för din grupp med din motorcykel. Där kommer en instruktör möta dig och göra en säkerhetskontroll av din motorcykel och din skyddsutrustning tillsammans med dig.

Gemensamgenomgång

Kursledaren kommer ropa ut "förarmöte" och då är det dags för en gemensam genomgång av information för dagen. Det är vilka flaggor som gäller, vad som gäller för området t.ex. toalett osv.

Tilldelad instruktörer

Förarmötet avslutas med att man går iväg med sina instruktörer. Kursledaren kommer säga färgen på gruppen (den som är på din väst) och vilka instruktörer som kommer vara i den gruppen. Instruktörer går sedan iväg tillsammans med deltagare. Ifrån den här punkten kommer handledningen för dagen ges av instruktörerna.

Körningen drar igång

Körningen är 15 minuter varje timme. Gruppen går ut vid samma tid varje timme. Det betyder att röd grupper kommer köra mellan 10:00-10:15, 11:00-11:15 osv.

Det finns ingen längre paus för lunch, istället kommer instruktörerna hålla en kortare genomgång så att det finns tid att äta. Det går antingen att köpa lunch på plats (ingår INTE i avgiften) eller ta med egen.

Dagen avslutas

Efter att gruppen sista pass är avslutat möts gruppen för en sista gång, sen är dagen klar och du är fri att åka hem.

  • Inskrivning
  • Säkerhetskontroll
  • Gemensamgenomgång
  • Tilldelad instruktörer
  • Kör 15 minuter varje timme
  • Feedback och information mellan passen
  • Dagen avslutas