Försäkring vid SMC:s fortbildning

SMC uppdaterar informationen på denna sida om villkor förändras angående försäkringarnas giltighet på SMC:s kurser.

SMC:s trafiksäkerhetsfortbildningar/kurser är till för alla motorcyklister som är medlem i SMC. Målet är att skapa trafiksäkra motorcyklister som kan hantera sin motorcykel i olika situationer i trafiken.

SMC:s trafiksäkerhetskurser arrangeras på en mängd olika platser, från stora parkeringsplatser till motorbanor. Generellt hålls grundkurserna på stora öppna ytor såsom flygfält eller mindre slingor, exempelvis gokartbanor, så kallade Knix-kurser.

SMC:s broms- och kurvkurser (BKK) hålls på stora banor som även används till tävlingsverksamhet. Att SMC väljer att använda banor och avlysta slingor betyder att deltagaren kan koncentrera sig på sina övningar utan störande eller farliga moment som mötande trafik eller att det finns grus på vägbanan.

SMC School arbetar för en Nollvision under kurserna. På SMC:s trafiksäkerhetsfortbildningar ska inte några incidenter eller skador inträffa. 

Risken att gå omkull med sin motorcykel på en SMC kurs är minimal om man följer instruktörens rådgivning, vilket självfallet är ett krav. Det är viktigt för både deltagare och SMC att kurserna är trygga och det inte blir några incidenter.

Alla deltagande motorcyklar måste vara trafikförsäkrade enligt lag. Kravet för att få delta på SMC:s fortbildningar är också att förarna har rätt körkortsbehörighet (övningskörning tillåts på vissa kurser!) och SMC medlemskap.

Villkor 2024

SMC har ett unikt samarbete med försäkringsbolagen.

Samtliga trafikförsäkringsbolag stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta kaskoförsäkringen gälla, om en sådan är tecknad. 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra inblandade (tredje man). Dessutom ersätter trafikförsäkringen skador på annans egendom som till exempel annat fordon eller ett staket om felet är ditt. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på eget fordon. För detta måste man ha en vagnskadeförsäkring (kasko/helförsäkring). Läs mer om trafikförsäkring och vad den ersätter. 

Försäkring under SMC:s grundkurser

Motorcykelns trafik- och vagnskadeförsäkring gäller i samtliga bolag i samband med grundkurser som är godkända av SMC. Det gäller även grundkurser som arrangeras och är godkända av SMC och som genomförs på inhägnat tävlingsområde och Knix-kurser på gokartbanor.

Försäkring under SMC:s broms- och kurvkurser (BKK) – ”Stegutbildningen 1-2-3-4”

Trafikförsäkring gäller på SMC:s broms- och kurvkurser (BKK); steg 1-, 2-, 3- och 4-kurser som genomförs på inhägnat tävlingsområde och som arrangeras och är godkända av SMC.

Flera bolag väljer även att låta vagnskadeförsäkringen gälla under samtliga steg. Några bolag har inskränkning i steg 4, vilka ser du i tabellen nedan. 

Överblick villkor 2024

Sammanställning av försäkringsbolagen och hur deras försäkringar gäller vid SMC:s Grundkurser och SMC:s Broms- och kurvkurser på inhägnat tävlingsområde under 2024:

 

Grund-kurser

 Grund-kurser

Steg 1,2,3,4

Steg 1,2,3,4

 

Trafik

Vagnskada

Trafik

Vagnskada

Bilsport & MC

x

x

x

x

Dina Försäkringar

x

x

x

x

Folksam 

x

x

x

x1.)

Gjensidige

x

x

x

x 2)

IF

x

x

x

 x 2.)

Länsförsäkringar

x

x

x

X 2.)

M försäkringar x x x

x 2.)

Svedea

x

x

x

X

Trygg-Hansa

x

x

x

X2.)

Varsam Försäkring

x

x

x

X2.)

 ICA Försäkringar återkommer i början av 2024 med ett besked.

1.) Folksam
Om du som får en skada under kurs som försäkrad hos Folksam, ska du bifoga en SMC Incident Rapport med din anmälan till Folksam. Denna fås av SMC:s kansli.

2.) LF,  Trygg-Hansa, If, Gjensidige, Varsam Försäkring och M försäkringar
Vagnskada – kaskoförsäkringen gäller inte på steg 4.

Viktigt att veta

Kom ihåg att det är ditt ansvar att veta vilken omfattning du har på din motorcykelförsäkring och om den gäller vid körning på inhägnat tävlingsområde. Vi vill dock uppmärksamma dig om att respektive försäkringsbolags kundtjänst ibland ger felaktig information. Hänvisa till denna sida och uppmana kundtjänstemannen att kontakta överordnad för besked.

** Bankurser / Bandagar som anordnas av andra arrangörer, tävling och träning inför tävling

Det saknas prejudikat på området. Enligt vad SMC erfar gäller trafikförsäkringen endast om området inte är ett inhägnat tävlingsområde.

Många medlemmar har kontaktat SMC då ingen av deras befintliga försäkringar täcker olycksfallsförsäkring vid körning på bana med andra arrangörer än SMC. Undersök ditt försäkringsskydd noga!

Beträffande delkasko- och vagnskada uppmanar SMC dig att kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka vad som gäller. 

Vanligtvis när tävling, eller träning inför tävling, genomförs på motorbanor är det lagen om motortävlingsförsäkring som gäller. Denna skyddar endast tredjeman, som till exempel en funktionär eller publik vid banan.

Vid körning med SMC Sport, krävs Svemo-licens. Läs mera under SMC Sport - SMC Sport


Utbildningen i SMC School ger säkrare förare. Därför gäller MC-försäkringarna i stort sett alltid i samband med kurserna. I tabellen ser du vad som gäller för respektive bolag.

 

Alla motorcyklister är välkomna till våra kurser på banor! 

 


På kurserna blir du väl omhändertagen av våra eminenta instruktörer och resurspersoner.